Stowarzyszenie „K-jak” Dziwnów 00065-6523.2-SW1610085/17/18

By | 13 kwietnia 2021

Celem operacji jest propagowanie dobrostanu akwakultury poprzez tworzenie nowych szlaków turystycznych.4 Stowarzyszenie „K-jak” Dziwnów

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stowarzyszenie „K-jak” Dziwnów .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Przygoda na kajakach..

Skrócony opis operacji: Zakup kajaków z wyposażeniem. zakup przyczepy do transportu kajaków. zakup baterii słonecznych. wynajęcie busa wraz z kosztem paliwa. koszt posiłków regeneracyjnych. promocja projektu.

Cel operacji: Celem operacji jest propagowanie dobrostanu akwakultury poprzez tworzenie nowych szlaków turystycznych..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-06-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-09-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 41647.05.

Kwota Wkładu EFMR: 30089.15.

Kod Pocztowy: 72-420.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00065-6523.2-SW1610085/17/18.


Organizacja jednej imprezy promocyjnej w zakresie upowszechniania rybackiego dziedzictwa kulturowego.4 Polanowski Ośrodek Kultury i Sportu

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Polanowski Ośrodek Kultury i Sportu .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: „Polanowskie spotkanie z rybą i tradycją”.

Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym dziedzictwa kulturowego. rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego..

Cel operacji: Organizacja jednej imprezy promocyjnej w zakresie upowszechniania rybackiego dziedzictwa kulturowego..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-07-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-11-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 12902.65.

Kwota Wkładu EFMR: 8500.

Kod Pocztowy: 76-010.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00092-6523.2-SW1610148/18.


Rozwój rekreacji. kultury i edukacji w oparciu o zasoby dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz podniesienie jakości przestrzeni publicznej poprzez stworzenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej.4 Gmina Lelów

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Lelów .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Zagospodarowanie terenu nad zbiornikiem wodnym w Lelowie poprzez wykonanie ścieżki rekreacyjno-edukacyjnej.

Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego.

Cel operacji: Rozwój rekreacji. kultury i edukacji w oparciu o zasoby dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz podniesienie jakości przestrzeni publicznej poprzez stworzenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-12-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 87219.87.

Kwota Wkładu EFMR: 62050.

Kod Pocztowy: 42-235.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00066-6523.2-SW1210100/18.szczegółowy zakres i forma projektu budowlanego tekst jednolity, urzad pracy mielec, anr bielsk podlaski, wieś to też polska, starostwo powiatowe pruszcz gdanski, ustrzyki dolne rynek, księgi wieczyste środa śląska, metoda ośrodków pracy scenariusz, kowr wniosek zbywcy, praca dodatkowa mielec, 574654895, cezary grzmil, ustawa o samorządzie gminnym najważniejsze informacje, ta operacja wymaga interakcyjnej stacji z systemem windows…