Stowarzyszenie „Lider Pojezierza” 00003-6523.3-SW1600003/18

By | 5 października 2015

Propagowanie dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury w tym: dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury. prezentacja dobrych praktyk – projektów. które otrzymały dofinansowanie ze środków unijnych. promocje walorów prz4 Stowarzyszenie „Lider Pojezierza”

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stowarzyszenie „Lider Pojezierza” .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Bogactwo naszych wód – promocja obszarów historycznie związanych z rybactwem.

Skrócony opis operacji: Promocja dziedzictwa akwakultury rybactwa i akwakultury.

Cel operacji: Propagowanie dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury w tym: dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury. prezentacja dobrych praktyk – projektów. które otrzymały dofinansowanie ze środków unijnych. promocje walorów prz.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-06-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-09-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 75789.48.

Kwota Wkładu EFMR: 61200.

Kod Pocztowy: 74-320.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.3 Działania z zakresu współpracy.

kod działania: 4.03.2021.

Numer Umowy: 00003-6523.3-SW1600003/18.


Celem operacji jest odpowiedź na zapotrzebowanie rynku w dziedzinie produkcji wyrobów z drewna i stworzenie 2 nowych stanowisk pracy. poprzez zakup nowej innowacyjnej suszarni do drewna4 P.P.H.U Marcin Twaróg Marcin

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: P.P.H.U Marcin Twaróg Marcin.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Zakup innowacyjnego urządzenia elementem rozwoju przedsiębiorstwa z terenu działania Lokalnej Grupy Rybackiej „7 Ryb”.

Skrócony opis operacji: Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim. wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenia miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury:Podejmowanie. wykonywanie lub rozwijanie działalności gospo.

Cel operacji: Celem operacji jest odpowiedź na zapotrzebowanie rynku w dziedzinie produkcji wyrobów z drewna i stworzenie 2 nowych stanowisk pracy. poprzez zakup nowej innowacyjnej suszarni do drewna.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-02-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-01-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 220000.

Kwota Wkładu EFMR: 91630.

Kod Pocztowy: 64-820.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00023-6523.2-SW1510015/17/18.


Dywersyfikacja dochodów gospodarstwa rybackiego poprzez wprowadzenie nowych usług nie związanych z produkcją rybacką4 Kuziora Adam

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kuziora Adam.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Zakup ciągnika. kosiarki bijakowej oraz samochodu z basenem.

Skrócony opis operacji: Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim. wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich o obszarach akwakultury.

Cel operacji: Dywersyfikacja dochodów gospodarstwa rybackiego poprzez wprowadzenie nowych usług nie związanych z produkcją rybacką.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-09-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 299080.89.

Kwota Wkładu EFMR: 127109.

Kod Pocztowy: 37-403.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00039-6523.2-SW0910046/18.haczyć, geodeta biskupiec, masa suszonych jabłek stanowi 5 masy jabłek świeżych, ug miłkowice, modra tarnowskie góry opinie, fizyczną, gdzie leży uniejów, rzecznik dyscyplinarny dla nauczycieli, wydział komunikacji złotów, gminadobra, ocena opisowa klasa 2 2018/2019, obrzeża betonowe, przybyłowice, sienkiewicza mielec, benice zachodniopomorskie, szkoła bukowsko…