Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecze Łeby 00009-6523.4-SW1110008/16

By | 23 lipca 2019

Sprawne wdrażanie LSR. w tym realizacja Planu Komunikacji4 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecze Łeby

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecze Łeby .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Koszty bieżące i aktywizacja.

Skrócony opis operacji: Koszty bieżące i aktywizacja.

Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR. w tym realizacja Planu Komunikacji.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2016-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2016-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 111962.37.

Kwota Wkładu EFMR: 90409.61.

Kod Pocztowy: 84-360.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00009-6523.4-SW1110008/16.


Promocja regionu działania PLGR poprzez publikację książki o jednym z najważniejszych ośrodku rybackim. Przybliżenie mieszkańcom i osobom zainteresowanym rybołówstwem na Ziemi Puckiej jednostki z portu w Helu. Promowanie dziedzictwa kulturowego.4 Stowarzyszenie „Przyjaciele Helu”

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stowarzyszenie „Przyjaciele Helu” .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Wydanie publikacji „Kutry rybackie z Helu”.

Skrócony opis operacji: 4.04.2002.

Cel operacji: Promocja regionu działania PLGR poprzez publikację książki o jednym z najważniejszych ośrodku rybackim. Przybliżenie mieszkańcom i osobom zainteresowanym rybołówstwem na Ziemi Puckiej jednostki z portu w Helu. Promowanie dziedzictwa kulturowego..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-04-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-07-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 35002.5.

Kwota Wkładu EFMR: 17000.

Kod Pocztowy: 84-150.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00108-6523.2-SW1110227/18.


Organizacja wydarzenia promującego dziedzictwo kulturowe „Złotopotockiej Krainy Pstrąga” mające na celu promocję tradycyjnej kuchni wykorzystującej rybę jako główny składnik potraw oraz promocję obszaru RLGD Jurajska Ryba jako atrakcyjnego miejsca do wypo4 Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu w Janowie

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu w Janowie .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Organizacja wydarzenia promującego dziedzictwo kulturowe Złotopotockiej Krainy Pstrąga.

Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego.

Cel operacji: Organizacja wydarzenia promującego dziedzictwo kulturowe „Złotopotockiej Krainy Pstrąga” mające na celu promocję tradycyjnej kuchni wykorzystującej rybę jako główny składnik potraw oraz promocję obszaru RLGD Jurajska Ryba jako atrakcyjnego miejsca do wypo.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-12-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-10-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 29250.

Kwota Wkładu EFMR: 15108.75.

Kod Pocztowy: 42-253.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00105-6523.2-SW1210133/19.


Restrukturyzacja działalności firmy rybackiej lub rozwój usług turystycznych i utrzymanie jednego miejsca pracy4 Pieciukiewicz Jan

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Pieciukiewicz Jan.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Restrukturyzacja działalności firmy poprzez zakup sprzętu do rekreacji wodnej- jachtu z przyczepą do transportu.

Skrócony opis operacji: Różnicowanie działalności lub dywersyfikacja zatrudnienia osób wykonujących pracę związaną z sektorem rybołówstwa i akwakultury poprzez tworzenie lub utrzymanie miejsc pracy niezwiązanych z podstawową działalnością rybacką.

Cel operacji: Restrukturyzacja działalności firmy rybackiej lub rozwój usług turystycznych i utrzymanie jednego miejsca pracy.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2015-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-07-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 171209.68.

Kwota Wkładu EFMR: 113948.45.

Kod Pocztowy: 14-500.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00092-6523.2-SW1410056/18/19.


Zakup gadżetów reklamowych na potrzeby wdrożenia spójnego systemu informacji i promocji dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury obszaru RLGD „Jurajska Ryba”.4 Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu w Janowie

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu w Janowie .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: „Promocja dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury poprzez zakup materiałów promocyjnych RLGD „Jurajska Ryba”..

Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego.

Cel operacji: Zakup gadżetów reklamowych na potrzeby wdrożenia spójnego systemu informacji i promocji dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury obszaru RLGD „Jurajska Ryba”..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-12-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-09-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 20824.52.

Kwota Wkładu EFMR: 14930.25.

Kod Pocztowy: 42-253.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00104-6523.2-SW1210119/19.kowr olsztyn adres, gniezno portal, na dwóch półkach regału znajduje się łącznie 90 książek, meble krobia, uw.olsztyn.pl, expert 600 sc, beł, cichowski grzegorz, wniosek o materiał siewny 2020, urząd gminy skórcz, pge skarżysko kamienna kontakt, sielpia wielka 2020, anma przemyśl, kiedy wymiana dowodu osobistego, podlascy rolnicy…