Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” 00002-6523.3-SW0210002/19

By | 2 października 2020

Odkrywanie nowych form promocji rybackiego dziedzictwa kulturowego4 Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Wyjazd studyjny – miejsca hodowli ryb słodkowodnych w Republice Czeskiej.

Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym dziedzictwa kulturowego. rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego.

Cel operacji: Odkrywanie nowych form promocji rybackiego dziedzictwa kulturowego.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2015-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-11-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 56641.1.

Kwota Wkładu EFMR: 45737.65.

Kod Pocztowy: 87-300.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.3 Działania z zakresu współpracy.

kod działania: 4.03.2021.

Numer Umowy: 00002-6523.3-SW0210002/19.


Zakup środka transportu. sprzętu do rozmnażania i sprzedaży roślin wodnych w celu utworzenia miejsca pracy na obszarze LGR Kaszuby poprzez różnicowanie działalności4 Siemieniuk Gospodarstwo Rolno-Rybackie „Złota Rybka” Włodzimierz

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Siemieniuk Gospodarstwo Rolno-Rybackie „Złota Rybka” Włodzimierz.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Wprowadzenie nowej usługi w gospodarstwie rolno rybackim Złota Rybka. jakim jest sprzedaż roślin wodnych..

Skrócony opis operacji: Zakup samochodu do przewozu roślin wodnych. baseny do przetrzymywania roślin. filtry kubełkowe do filtracji wody w basenach.

Cel operacji: Zakup środka transportu. sprzętu do rozmnażania i sprzedaży roślin wodnych w celu utworzenia miejsca pracy na obszarze LGR Kaszuby poprzez różnicowanie działalności.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2017-10-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-02-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 113151.

Kwota Wkładu EFMR: 47770.

Kod Pocztowy: 83-340.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00002-6523.2-SW1110027/17.nadleśnictwo lipusz bip, parafia wyrzysk, żywki, alfa guard security, https //owa.krus.gov.pl, rozporządzenie bruksela ii, gmina trzebownisko przetargi, kultura wielkopolska, arkusz danych ewidencyjnych lokali, sp michałowo, arimr wroclaw, tynk kategorii 3, tchórzowa, gmina lubien kujawski, stal rb500, urzad gminy przeworsk, wiadomości środa wlkp, przetargi kowr, emapa czerwonak…