Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” 00068-6523.2-SW15300

By | 5 sierpnia 2013

Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w gminie Skoki poprzez budowę boiska do mini streetballa z piłkochwytem i częścią wydzieloną do gry w tenisa stołowego. ich wyposażeniem oraz elementami małej architektury.4 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb”

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: „Budowa boiska do mini streetballa z piłkochwytem i częścią wydzieloną do gry w tenisa stołowego. ich wyposażeniem oraz elementami małej architektury w miejscowości Potrzanowo na terenie działki nr 500/6. obręb 0015 Potrzanowo. jednostka ewidencyjna Skoki.

Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym dziedzictwa kulturowego. rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego. obejmującej tworzenie. rozwój oraz wyposażenie i.

Cel operacji: Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w gminie Skoki poprzez budowę boiska do mini streetballa z piłkochwytem i częścią wydzieloną do gry w tenisa stołowego. ich wyposażeniem oraz elementami małej architektury..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-09-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 75085.77.

Kwota Wkładu EFMR: 28333.05.

Kod Pocztowy: 62-100.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00068-6523.2-SW15300.


Dywersyfikacja i rozwój działalności poprzez poszerzenie oferty produktowej i usługowej. utworzenie miejsca pracy oraz stworzenie szkółki roślin.4 Płatek Robert

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Płatek Robert.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Założenie szkółki roślin wraz z przystosowaniem terenu oraz zakupem niezbędnych maszyn i urządzeń.

Skrócony opis operacji: Założenie szkółki roślin oraz zakup wyposażenia.

Cel operacji: Dywersyfikacja i rozwój działalności poprzez poszerzenie oferty produktowej i usługowej. utworzenie miejsca pracy oraz stworzenie szkółki roślin..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-08-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 219070.92.

Kwota Wkładu EFMR: 83725.

Kod Pocztowy: 76-010.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00105-6523.2-SW1610127/18.


Realizacja działań edukacyjnych i promocyjnych oraz aktywizacja mieszkańców obszaru LGD poprzez ich udział w wydarzeniu związanym z upowszechnianiem dziedzictwa kulturowego Mazur4 PRO MAZURY POLSKA

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: PRO MAZURY POLSKA .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Smaki lokalnego dziedzictwa.

Skrócony opis operacji: Promowanie. zachowanie lub upowszechnianie dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego.

Cel operacji: Realizacja działań edukacyjnych i promocyjnych oraz aktywizacja mieszkańców obszaru LGD poprzez ich udział w wydarzeniu związanym z upowszechnianiem dziedzictwa kulturowego Mazur.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2015-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-06-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 31563.15.

Kwota Wkładu EFMR: 22803.8.

Kod Pocztowy: 11-730.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00095-6523.2-SW1410038/18/19.


Sprawne wdrażanie LSR w 2017 roku.4 Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Dobiegniewskie”

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Dobiegniewskie” .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Koszty bieżące i aktywizacja – rok 2017..

Skrócony opis operacji: .

Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR w 2017 roku..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2017-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2017-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 178948.69.

Kwota Wkładu EFMR: 144500.

Kod Pocztowy: 66-520.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00002-6523.4-SW0410001/16.’/, ubój krów, siatki przeciwgradowe, 48 22 212 71 37, podbudowa pod płyty ażurowe, ubezpieczenie wynajmowanego lokalu uzytkowego, ustawa o odpadach streszczenie, zus formularz, wniosek do urzędu skarbowego o wydanie zaświadczenia o dochodach, urząd miejski w pyrzycach, zbiornik wyrównawczy co zamknięty, pojezierze dobiegniewskie, swierczyna, wybory do senatu poznań, nabywanie nieruchomości rolnych, projekt rozbiórki budynku gospodarczego cena, kalendarz wyborów samorządowych 2018, bardo gmina, wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych 2014…