Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Nasza Krajna i Pałuki” 00001-6523.4-SW0210002/16

By | 17 listopada 2015

Sprawne wdrażanie LSR. w tym realizacja Planu Komunikacji4 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Nasza Krajna i Pałuki”

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Nasza Krajna i Pałuki” .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Koszty bieżące i aktywizacja na rok 2016.

Skrócony opis operacji: Wsparcie bieżącego funkcjonowania LGD zapewniające sprawną i efektywną pracę LGD. w tym sprawne funkcjonowanie biura LGD oraz doskonalenie zawodowe osób uczestniczących w realizacji LSR oraz animowanie LSR.

Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR. w tym realizacja Planu Komunikacji.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2016-06-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2017-02-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 59716.13.

Kwota Wkładu EFMR: 45682.84.

Kod Pocztowy: 89-100.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00001-6523.4-SW0210002/16.


Rozwój przedsiębiorczości na obszarze RLGD „Z Ikrą”poprzez zakup wyposażenia do parku maszynowego oraz utrzymanie 2 miejsc pracy w sektorze rybackim.4 Lihs-Rakowska Helena

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Lihs-Rakowska Helena.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Zakup środka transportu i urządzeń służących poprawie konkurencyjności i jakości dystrybucji ryb żywych..

Skrócony opis operacji: Podnoszenie wartości produktów. tworzenie miejsc pracy. zachęcanie młodych ludzi i propagowanie innowacji na wszystkich etapach łańcucha dostaw produktów w sektorze rybołówstwa i akwakultury..

Cel operacji: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze RLGD „Z Ikrą”poprzez zakup wyposażenia do parku maszynowego oraz utrzymanie 2 miejsc pracy w sektorze rybackim..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-02-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-09-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 345070.78.

Kwota Wkładu EFMR: 145257.35.

Kod Pocztowy: 99-235.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00023-6523.2-SW0500027/17/18.


Celem ogólnym projektu współpracy jest odkrywanie nowych form promocji rybackiego dziedzictwa kulturowego4 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Nasza Krajna i Pałuki”

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Nasza Krajna i Pałuki” .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Wyjazd studyjny – miejsca hodowli ryb słodkowodnych w Republice Czeskiej.

Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym dziedzictwa kulturowego. rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego.

Cel operacji: Celem ogólnym projektu współpracy jest odkrywanie nowych form promocji rybackiego dziedzictwa kulturowego.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2015-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-11-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 15829.9.

Kwota Wkładu EFMR: 8500.

Kod Pocztowy: 89-100.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.3 Działania z zakresu współpracy.

kod działania: 4.03.2021.

Numer Umowy: 00001-6523.3-SW0210001/19.paweł sułkowski, arimr siedlce, oświadczenie majątkowe policja 2018, rolnicy w polsce, 500 plus dochód, rejestr wypasu krów mlecznych, umowa netto brutto, rzut pionowy budynku, przecinek po następnie, golina jarocin, owies szorstki, uprawa winorośli w polsce, zoom co to jest, zaproszenie do negocjacji, szufla na tył ciągnika, targi rolnicze siedlce, dopłaty bezpośrednie 2019 arimr, index mp, upoważnienie do wypisu z rejestru gruntów wzór kraków…