Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Nasza Krajna i Pałuki” 00002-6523.4-SW0210001/16

By | 14 marca 2021

Sprawne wdrażanie LSR. w tym realizacja Planu Komunikacji4 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Nasza Krajna i Pałuki”

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Nasza Krajna i Pałuki” .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Koszty bieżące i aktywizacja na rok 2017.

Skrócony opis operacji: Wsparcie bieżącego funkcjonowania LGD zapewniające sprawną i efektywną pracę LGD. w tym sprawne funkcjonowanie biura LGD oraz doskonalenie zawodowe osób uczestniczących w realizacji LSR oraz animowanie LSR.

Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR. w tym realizacja Planu Komunikacji.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2017-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-01-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 143511.98.

Kwota Wkładu EFMR: 110946.47.

Kod Pocztowy: 89-100.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00002-6523.4-SW0210001/16.


Poprawa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej Miasta Świnoujście – obszaru morskiego i rybackiego dziedzictwa kulturowego poprzez budowę punktu rekreacyjnego w Karsiborze4 Miejski Dom Kultury w Świnoujściu

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Miejski Dom Kultury w Świnoujściu .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Wzmocnienie potencjału rozwojowego wyspy Karsibór w oparciu o cenne walory przyrodnicze i kulturowe – zagospodarowanie terenu po byłej straży pożarnej na wyspie Karsibór w Świnoujściu.

Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym dziedzictwa kulturowego. rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego.

Cel operacji: Poprawa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej Miasta Świnoujście – obszaru morskiego i rybackiego dziedzictwa kulturowego poprzez budowę punktu rekreacyjnego w Karsiborze.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-04-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-11-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 290924.64.

Kwota Wkładu EFMR: 210192.25.

Kod Pocztowy: 72-600.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 10242-6523.2-SW1610242/18/19.


Sprawne wdrażanie LSR. w tym Planu Komunikacji.4 Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Bytowskie”

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Bytowskie” .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Koszty bieżące i aktywizacja na rok 2016..

Skrócony opis operacji: Koszty bieżące i aktywizacja..

Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR. w tym Planu Komunikacji..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2016-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2016-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 199617.27.

Kwota Wkładu EFMR: 161190.6.

Kod Pocztowy: 77-116.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00007-6523.4-SW1110010/16.


Wzrost produkcji rybackiej poprzez zakup maszyn. urządzeń oraz samochodu niezbędnych do prowadzenia gospodarstwa rybackiego.4 Lewandowski Janusz

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Lewandowski Janusz.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Zakup samochodu. maszyn i urządzeń podnoszących konkurencję gospodarstwa rybackiego..

Skrócony opis operacji: Podnoszenie wartości produktów sektora rybołówstwa i akwakultury przez tworzenie lub rozwijanie łańcucha dostaw. obejmującego działalność związaną z produkcją. przetwarzaniem i obrotem produktami sektora rybołówstwa i akwakultury.

Cel operacji: Wzrost produkcji rybackiej poprzez zakup maszyn. urządzeń oraz samochodu niezbędnych do prowadzenia gospodarstwa rybackiego..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-09-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-03-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 488985.

Kwota Wkładu EFMR: 202221.8.

Kod Pocztowy: 23-313.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00044-6523.2-SW0910048/18.wesołych świąt film polski, kalkulator wapnowania, kowr oddziały terenowe, wymogów, dopłata do materiału siewnego 2019 stawki, można można, gmina jezowe, gimnazjum we wróblewie, klimkówka podkarpackie, dopłaty obszarowe, rodzina ssaków owadożernych, arimr.gov.pl irz, dopłaty do bydła 2019 stawki, formy władania nieruchomościami, starostwo powiatowe pajęczno wydział komunikacji, rejestr cheb, pip kłodzko, bkm 17, urykaza…