Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie” 00001-6523.2-SW1030040/17

By | 9 września 2017

Aktywizacja społeczności lokalnych i promocja obszaru objetego LSR4 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie”

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie” .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Święto Siei – piknik rodzinny.

Skrócony opis operacji: Wspieranie dialogu społecznego i udziału lokalnych społeczności w badaniu zasobów rybactwa i zarządzania tymi zasobami.

Cel operacji: Aktywizacja społeczności lokalnych i promocja obszaru objetego LSR.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2017-09-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2017-09-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 29411.77.

Kwota Wkładu EFMR: 21250.

Kod Pocztowy: 16-400.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00001-6523.2-SW1030040/17.


Zwiększenie zaangażowania mieszkańców i organizacji pozarządowych w życie publiczne.4 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie”

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie” .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Projekt grantowy na rzecz wsparcia dialogu społecznego na obszarze LSR „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie”.

Skrócony opis operacji: Wspieranie dialogu społecznego i udziału lokalnych społeczności w badaniu zasobów rybołówstwa i zarządzaniu tymi zasobami..

Cel operacji: Zwiększenie zaangażowania mieszkańców i organizacji pozarządowych w życie publiczne..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-07-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-10-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 197550.09.

Kwota Wkładu EFMR: 98506.5.

Kod Pocztowy: 16-400.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00025-6523.2-SW1020001/19.


Dywersyfikacja i rozwój działalności poprzez poszerzenie oferty produktowej i usługowej. utworzenie miejsca pracy oraz stworzenie szkółki roślin.4 Płatek Robert

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Płatek Robert.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Założenie szkółki roślin wraz z przystosowaniem terenu oraz zakupem niezbędnych maszyn i urządzeń.

Skrócony opis operacji: Założenie szkółki roślin oraz zakup wyposażenia.

Cel operacji: Dywersyfikacja i rozwój działalności poprzez poszerzenie oferty produktowej i usługowej. utworzenie miejsca pracy oraz stworzenie szkółki roślin..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-08-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 219070.92.

Kwota Wkładu EFMR: 83725.

Kod Pocztowy: 76-010.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00105-6523.2-SW1610127/18.kowr wnioski, sieradz miasto, dz.u. 2020 poz. 374, radkowklodzki, geoportal szydłowiec, cegielnia poznan, zwolen 24 pl, skreśl niepotrzebne wyrazy tak aby podane zdania zawierały prawdziwe informacje, www.arimr, ań, bliżów, gmina strawczyn bip, agencja restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa jarosław, mariola bzdyl, oznaczenia płci symbole, arimr restrukturyzacja małych gospodarstw, żurawica jednostka wojskowa, rozdrobnienie gruntów…