Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie” 00024-6523.2-SW1030001/18

By | 14 lipca 2022

Aktywizacja społeczności lokalnych i promocja obszaru objętego LSR4 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie”

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie” .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: ..Święto Siei – piknik rodzinny”.

Skrócony opis operacji: Wspieranie dialogu społecznego i udziału lokalnych społeczności w badaniu zasobów rybołówstwa i zarządzania tymi zasobami (realizacja usługi przez firmę zewnętrzną. promocja imprezy ..Święto Siei – piknik rodzinny”. druk zaproszeń. informacja w lokalnym r.

Cel operacji: Aktywizacja społeczności lokalnych i promocja obszaru objętego LSR.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-09-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-09-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 29411.77.

Kwota Wkładu EFMR: 21250.

Kod Pocztowy: 16-400.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00024-6523.2-SW1030001/18.


Nawiązanie współpracy międzynarodowej i międzyregionalnej pomiędzy lokalnymi grupami działania. służącej wymianie doświadczeń. wzrostowi kompetencji oraz promocji obszarów zależnych od rybactwa.4 Rybacka Lokalna Grupa Działania „Z Ikrą”

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Rybacka Lokalna Grupa Działania „Z Ikrą” .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Aktywizacja i integracja społeczności lokalnej oraz promocja obszarów rybackich poprzez organizacje wyjazdów studyjnych oraz wydanie publikacji promującej obszary zależne od rybactwa..

Skrócony opis operacji: 4.4 Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym dziedzictwa kulturowego. rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego..

Cel operacji: Nawiązanie współpracy międzynarodowej i międzyregionalnej pomiędzy lokalnymi grupami działania. służącej wymianie doświadczeń. wzrostowi kompetencji oraz promocji obszarów zależnych od rybactwa..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-11-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-01-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 129300.88.

Kwota Wkładu EFMR: 104409.75.

Kod Pocztowy: 95-045.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.3 Działania z zakresu współpracy.

kod działania: 4.03.2021.

Numer Umowy: 00003-6523.3-SW0500003/18.rejestr wyborców wrocław, zespol szkol w zawoni, urząd miasta i gminy jędrzejów, gokir czarna, ichtiolog praca, arimr wnioski, łukasz pękacki, nieruchomości roztocze, szkoła podstawowa nr 5 śrem, nowa ruda mieszkania do wynajęcia, poczta sychty, farba na klatkę schodową, kraków województwo małopolskie, cytrzysta…