Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej” 00009-6523.4-SW0910010/19

By | 3 grudnia 2012

Utrzymanie potencjału biura LGR w zakresie wdrażania LSR4 Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej”

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej” .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Utrzymanie potencjału biura LGR w zakresie wdrażania LSR.

Skrócony opis operacji: Koszty bieżące i aktywizacja.

Cel operacji: Utrzymanie potencjału biura LGR w zakresie wdrażania LSR.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2020-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 134172.94.

Kwota Wkładu EFMR: 97750.

Kod Pocztowy: 39-460.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00009-6523.4-SW0910010/19.


Utworzenie infrastruktury rekreacyjnej przeznaczonej na użytek publiczny poprzez utworzenie Izby Rybacko-Regionalnej w miejscowości Marcinowa Wola i utrzymanie jej przez okres 5 lat od dnia wypłaty płatności końcowej przez ARiMR4 Gmina Miłki

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Miłki .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Adaptacja pomieszczeń świetlicy na Izbę Rybacko-Regionalną w miejscowości Marcinowa Wola.

Skrócony opis operacji: Powierzenie społecznościom rybackim ważniejszej roli w rozwoju lokalnym oraz zarządzaniu lokalnymi zasobami rybołówstwa i działalnością morską.

Cel operacji: Utworzenie infrastruktury rekreacyjnej przeznaczonej na użytek publiczny poprzez utworzenie Izby Rybacko-Regionalnej w miejscowości Marcinowa Wola i utrzymanie jej przez okres 5 lat od dnia wypłaty płatności końcowej przez ARiMR.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2015-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-09-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 175626.04.

Kwota Wkładu EFMR: 126889.7.

Kod Pocztowy: 11-513.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00069-6523.2-SW1410110/17/18.


Różnicowanie działalności i tworzenie miejsc pracy poprzez zakup maszyn do prowadzenia działalności gospodarczej4 Sędzik Adrian

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Sędzik Adrian.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Zakup maszyn w celu dywersyfikacji działalności gospodarczej.

Skrócony opis operacji: Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim. wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury.

Cel operacji: Różnicowanie działalności i tworzenie miejsc pracy poprzez zakup maszyn do prowadzenia działalności gospodarczej.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-07-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-02-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 406800.

Kwota Wkładu EFMR: 172890.

Kod Pocztowy: 78-200.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00071-6523.2-SW1610109/17/18.


Wzrost konkurencyjności firmy i wzrost zatrudnienia poprzez zakup wyposażenia do działalności gastronomicznej4 Rychert Hanna

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Rychert Hanna.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Zakup wyposażenia do restauracji.

Skrócony opis operacji: 4.01.2001.

Cel operacji: Wzrost konkurencyjności firmy i wzrost zatrudnienia poprzez zakup wyposażenia do działalności gastronomicznej.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-08-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-11-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 95786.29.

Kwota Wkładu EFMR: 37111.85.

Kod Pocztowy: 83-307.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00086-6523.2-SW1110174/18.


Utworzenie działalności usługowej dla społeczności lokalnej oraz powstanie dwóch miejsc pracy.4 Marszałek Tomasz

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Marszałek Tomasz.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Uruchomienie działalności usługowej o charakterze ogólnobudowlanym pod nazwą „MARTOM”.

Skrócony opis operacji: Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim. wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury:Podejmowanie. wykonywanie lub rozwijanie działalności gospo.

Cel operacji: Utworzenie działalności usługowej dla społeczności lokalnej oraz powstanie dwóch miejsc pracy..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-10-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-01-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 203142.36.

Kwota Wkładu EFMR: 85000.

Kod Pocztowy: 29-120.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00070-6523.2-SW1310087/19.gdzie wyrzucać opakowania po lekach, arinr, domy na sprzedaż w powiecie koneckim, kowr wrocław przetargi, kowr bip praca, parafia promna, dożynki w spale, dopłaty bezposrednie forum, zus rozmowa kwalifikacyjna, urząd miejski w wieleniu, www zachod pl, wypowiedzenie umowy b2b wzór, urząd stanu cywilnego jędrzejów, odpowietrzenie kanału sanitarnego w kominie, gok nowy żmigród, agencję, krępcewo, w malinówkach 3, www nowe miasto…

zabiegi spa nad morzem