Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej” 00053-6523.2-SW0930058/18

By | 2 czerwca 2018

Zwiększenie zaangażowania przedstawicieli sektora rybackiego w zarządzanie zasobami rybołówstwa na obszarze Stowarzyszenia „Lokalnej Grupy Rybackiej Puszczy Sandomierskiej” poprzez organizację cyklu warsztatów animacyjnych.4 Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej”

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej” .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Wspieranie dialogu społecznego i udziału lokalnych społeczności w badaniu zasobów rybołówstwa i zarządzaniu tymi zasobami..

Skrócony opis operacji: Powierzenie społecznościom rybackim ważniejszej roli w rozwoju lokalnym oraz zarządzaniu lokalnymi zasobami rybołówstwa i działalnością morską.

Cel operacji: Zwiększenie zaangażowania przedstawicieli sektora rybackiego w zarządzanie zasobami rybołówstwa na obszarze Stowarzyszenia „Lokalnej Grupy Rybackiej Puszczy Sandomierskiej” poprzez organizację cyklu warsztatów animacyjnych..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-06-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 58830.

Kwota Wkładu EFMR: 42500.

Kod Pocztowy: 39-460.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00053-6523.2-SW0930058/18.


Sprawne wdrażanie LSR. w tym realizacja Planu Komunikacji4 Słowińska Grupa Rybacka

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Słowińska Grupa Rybacka .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Koszty bieżące i aktywizacja.

Skrócony opis operacji: Koszty bieżące i aktywizacja.

Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR. w tym realizacja Planu Komunikacji.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 625386.18.

Kwota Wkładu EFMR: 504999.33.

Kod Pocztowy: 76-270.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00024-6523.4-SW1120020/18/19.


Celem operacji jest rozwój infrastruktury rekreacyjnej przeznaczonej na użytek publiczny. historycznie lub terytorialnie związanych z działalnością rybacką poprzez modernizację w 2018 roku placu zabaw przy Sołeckim Centrum Kultury w Drygałach i utrzymanie4 Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Białej Piskiej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Białej Piskiej .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Modernizacja placu zabaw zlokalizowanego przy Sołeckim Centrum Kultury w Drygałach.

Skrócony opis operacji: Tworzenie. rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. przeznaczonej na użytek publiczny. historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką.

Cel operacji: Celem operacji jest rozwój infrastruktury rekreacyjnej przeznaczonej na użytek publiczny. historycznie lub terytorialnie związanych z działalnością rybacką poprzez modernizację w 2018 roku placu zabaw przy Sołeckim Centrum Kultury w Drygałach i utrzymanie.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2015-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-06-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 68750.

Kwota Wkładu EFMR: 40227.95.

Kod Pocztowy: 12-230.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00055-6523.2-SW1410069/17/18.umowa dzierżawy gruntu rolnego 2019, +48 91 820 70 77, zaświadczenie o utracie dowodu osobistego a wyjazd za granicę, komis gryfów śląski, gazownia wałbrzych, projekt instalacji zbiornikowej na gaz płynny, www.arimr.gov.pl dopłaty bezpośrednie, dps radziechowice, gmina świercze, kańczuga gmina, dożynki jasnogórskie 2018, kredyt studencki warunki, wsparcie rynku produktów pszczelich, rwr warszawa, braciszów, naboru kprm, protokół odbioru robót…