Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka – Rybacka Brać Mierzei 00017-6523.4-SW1110017/17/18

By | 22 stycznia 2012

koszty biezące i aktywizacja4 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka – Rybacka Brać Mierzei

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka – Rybacka Brać Mierzei .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: koszty biezące i aktywizacja.

Skrócony opis operacji: Wsparcie bieżąćego funkcjonowania LGD zapewniające sprawną i efektywną pracę LGD. w tym sprawne funkcjonowanie biura LGD oraz doskonalenie zawodowe osób uczestniczących w realizacji LSR oraz animowanie LSR.

Cel operacji: koszty biezące i aktywizacja.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 167961.59.

Kwota Wkładu EFMR: 135628.55.

Kod Pocztowy: 82-100.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00017-6523.4-SW1110017/17/18.


sprawne wdrażanie LSR. w tym realizacja Planu Komunikacji w 2016 r.4 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka – Rybacka Brać Mierzei

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka – Rybacka Brać Mierzei .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Koszty bieżące i aktywizacja.

Skrócony opis operacji: Koszty bieżące i aktywizacja.

Cel operacji: sprawne wdrażanie LSR. w tym realizacja Planu Komunikacji w 2016 r..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2016-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2016-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 122470.94.

Kwota Wkładu EFMR: 98895.28.

Kod Pocztowy: 82-100.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00002-6523.4-SW1110009/16.


Podniesienie atrakcyjności obszaru zależnego od rybactwa porzez4 Gmina Zaleszany

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Zaleszany .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku zlokalizowanym w miejscowości Motycze Szlacheckie w Gminie Zaleszany.

Skrócony opis operacji: Tworzenie. rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. przeznaczonej na użytek publiczny. historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką.

Cel operacji: Podniesienie atrakcyjności obszaru zależnego od rybactwa porzez.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-07-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-10-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 419588.71.

Kwota Wkładu EFMR: 170000.

Kod Pocztowy: 37-415.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00025-6523.2-SW0910029/17/18.


Wsparcie bieżącego funkcjonowania LGD zapewniające sprawna i efektywną pracę LGD. sprawne funkcjonowanie biura. doskonalenie zawodowe. animacja. realizacja planu komunikacji.4 Mieleńska Lokalna Grupa Rybacka

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Mieleńska Lokalna Grupa Rybacka .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Koszty bieżące i aktywizacja na rok 2019.

Skrócony opis operacji: Koszty bieżące i aktywizacja.

Cel operacji: Wsparcie bieżącego funkcjonowania LGD zapewniające sprawna i efektywną pracę LGD. sprawne funkcjonowanie biura. doskonalenie zawodowe. animacja. realizacja planu komunikacji..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 403271.18.

Kwota Wkładu EFMR: 325640.95.

Kod Pocztowy: 76-034.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00020-6523.4-SW1610016/18/19.www.po.opole.pl, regulamin organizacyjny spółki, dzik menu, ferrero rocher skład, cena gruntów rolnych 2019, suchy las wybory, urząd administracyjny, jak odkryć wiersze w excelu, kody działalności gospodarczej, gorzów nieruchomości, cieczowskaz, psiankowate lista, poczta osiek, oferty pracy kalisz olx, grupa lak, brzozowo, pod lipami antoniówka, czarny proch złoty stok, wywożenie szamba przepisy, bip kondratowice…