Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Zalew Wiślany” 00003-6523.4-SW1410003/17/18

By | 29 października 2020

Sprawne wdrażanie LSR. w tym Planu Komunikacji4 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Zalew Wiślany”

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Zalew Wiślany” .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Koszty bieżące i aktywizacja 2018/2019.

Skrócony opis operacji: Wsparcie bieżącego funkcjonowania LGD zapewniające sprawną i efektywną pracę LGD. w tym sprawne funkcjonowanie biura LGD oraz doskonalenie zawodowe osób uczestniczących w realizacji LSR oraz animowanie LSR.

Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR. w tym Planu Komunikacji.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-01-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 204535.

Kwota Wkładu EFMR: 165161.8.

Kod Pocztowy: 14-500.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00003-6523.4-SW1410003/17/18.


Sprawne wdrażanie LSR. w tym realizacja planu komunikacji w 2017 roku – w ramach działania Koszty bieżące i aktywizacja4 Stowarzyszenie Dolina Karpia

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stowarzyszenie Dolina Karpia .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Koszty bieżące i aktywizacja na rok 2017.

Skrócony opis operacji: Koszty bieżące i aktywizacja na rok 2017.

Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR. w tym realizacja planu komunikacji w 2017 roku – w ramach działania Koszty bieżące i aktywizacja.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2017-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-01-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 433072.36.

Kwota Wkładu EFMR: 349705.91.

Kod Pocztowy: 32-640.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00002-6523.4-SW0600001/16.


Celem operacji jest rozwój oraz poszerzenie zakresu usług poprzez zakup nowych maszyn i urządzeń oraz utworzenie 1 nowego miejsca pracy.4 Snopkiewicz Dariusz

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Snopkiewicz Dariusz.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Rozwój działalności i poszerzenie zakresu usług Centrum Ogrodniczego „Chotomów” poprzez zakup nowych maszyn i urządzeń oraz lamp solarnych..

Skrócony opis operacji: 4.2. 4.2.1. 4.2.2.

Cel operacji: Celem operacji jest rozwój oraz poszerzenie zakresu usług poprzez zakup nowych maszyn i urządzeń oraz utworzenie 1 nowego miejsca pracy..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-02-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-06-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 241921.79.

Kwota Wkładu EFMR: 82252.8.

Kod Pocztowy: 05-110.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00006-6523.2-SW0710006/17/18.


Różnicowanie działalności osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa w drodze tworzenia miejsc pracy poprzez zakup ciągnika samochodowego wraz z naczepą ciążarową do prowadzenia działalności gospodarczej oraz zatrudnienie nowych pracowników.4 Sędzik Marcin Andrzej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Sędzik Marcin Andrzej.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Zakup zestawu do świadczenia usług transportowych..

Skrócony opis operacji: Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim. wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury..

Cel operacji: Różnicowanie działalności osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa w drodze tworzenia miejsc pracy poprzez zakup ciągnika samochodowego wraz z naczepą ciążarową do prowadzenia działalności gospodarczej oraz zatrudnienie nowych pracowników..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-12-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-09-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 620234.9.

Kwota Wkładu EFMR: 237186.55.

Kod Pocztowy: 78-200.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00170-6523.2-SW1610221/18.anr lubaczów, nowe miasto powiat płoński, apteka rodzinna kolbudy, kto może kupić ziemię rolną 2019, asf bioasekuracja, pogoda radomyśl nad sanem, praca środa wlkp pracuj pl, cobrti instal, prognozy cen truskawek 2019, składowanie obornika, mieczysław lewocki, zasady instalacji elektrycznej, dozynki w spale, zaloguj się do sieci plus, dopłaty onw 2018 kiedy będą wypłacane, arimr łuków…