Stowarzyszenie „Świniary – Wieś między Wartą a Puszczą” 00009-6523.2-SW0410023/17

By | 28 sierpnia 2020

Wzrost aktywności społecznej mieszkańców Pojezierza Dobiegniewskiego oraz wspieranie inicjatyw społecznych i edukacyjnych poprzez doposażenie w sprzęt Stowarzyszenie Świniary-Wieś między Wartą a Puszczą4 Stowarzyszenie „Świniary – Wieś między Wartą a Puszczą”

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stowarzyszenie „Świniary – Wieś między Wartą a Puszczą” .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: „Przystań dla aktywności rybackiej”.

Skrócony opis operacji: zakup krzeseł. stoły konferencyjne. nagłośnienie. aparat fotograficzny.

Cel operacji: Wzrost aktywności społecznej mieszkańców Pojezierza Dobiegniewskiego oraz wspieranie inicjatyw społecznych i edukacyjnych poprzez doposażenie w sprzęt Stowarzyszenie Świniary-Wieś między Wartą a Puszczą.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2017-12-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-03-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 25703.19.

Kwota Wkładu EFMR: 16167.

Kod Pocztowy: 66-440.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00009-6523.2-SW0410023/17.


Przygotowanie lokalnej strategii rozwoju przez społeczność4 Rybacka Lokalna Grupa Działania „Roztocze”

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Rybacka Lokalna Grupa Działania „Roztocze” .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Wsparcie przygotowawcze.

Skrócony opis operacji: Podnoszenie kompetencji LGD i społeczności lokalnych. szkolenie i tworzenie sieci kontaktów oraz wypracowanie mechanizmu współpracy i włączenia lokalnych społeczności w celu przygotowania LSR.

Cel operacji: Przygotowanie lokalnej strategii rozwoju przez społeczność.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2015-07-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2017-01-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 47000.

Kwota Wkładu EFMR: 17000.

Kod Pocztowy: 37-610.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.1 Wsparcie przygotowawcze.

kod działania: 4.01.2021.

Numer Umowy: 00001-6523.1-SW0910001/16.


Promowanie dziedzictwa rybactwa poprzez budowę centrum rekreacyjno-turystycznego w Zdbicach.4 Gmina Wałcz

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Wałcz .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Budowa centrum rekreacyjno-turystycznego w Zdbicach. gm. Wałcz.

Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym dziedzictwa kulturowego. rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego.

Cel operacji: Promowanie dziedzictwa rybactwa poprzez budowę centrum rekreacyjno-turystycznego w Zdbicach..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-12-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 463788.19.

Kwota Wkładu EFMR: 94153.65.

Kod Pocztowy: 78-600.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00168-6523.2-SW1610249/18.


Propagowanie dobrostanu społecznego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury poprzez otwarcie kompleksu rekreacyjno-sportowego przeznaczonego na użytek publiczny w tym dla seniorów i osób niepełnosprawnych4 Słupskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Słupskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Otwarcie kompleksu rekreacyjno-sportowego przeznaczonego na użytek publiczny w tym dla seniorów i osób niepełnosprawnych..

Skrócony opis operacji: Tworzenie. rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. przeznaczonej na użytek publiczny. historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką.

Cel operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury poprzez otwarcie kompleksu rekreacyjno-sportowego przeznaczonego na użytek publiczny w tym dla seniorów i osób niepełnosprawnych.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-07-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-06-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 357258.87.

Kwota Wkładu EFMR: 255000.

Kod Pocztowy: 76-200.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00269-6523.2-SW1110452/19.


Rozwój oferty rekreacyjno-turystycznej w Centrum Edukacyjno-Turystycznym NATURUM poprzez utworzenie miejsc pracy oraz zakup wyposażenia.4 Stawy Milickie Spółka Akcyjna

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stawy Milickie Spółka Akcyjna .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Wspieranie rybackiego charakteru obszaru przez wzmocnienie oferty rekreacyjno- turystycznej Centrum Edukacyjno- Turystycznym NATURUM..

Skrócony opis operacji: 4.4. Propagowanie dobrostanu i dziedzictwa narodowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego: tworzenie. rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turysty.

Cel operacji: Rozwój oferty rekreacyjno-turystycznej w Centrum Edukacyjno-Turystycznym NATURUM poprzez utworzenie miejsc pracy oraz zakup wyposażenia..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-10-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-06-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 190075.43.

Kwota Wkładu EFMR: 59108.15.

Kod Pocztowy: 56-300.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00013-6523.2-SW0110011/19.


wzrost konkurencyjności Firmy Handlowo-Usługowej „ADIMA” Adrian Rzęsa poprzez stworzenie turystycznego ośrodka wypoczynkowego nad rzeką Wyżnicą.4 Rzęsa Adrian

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Rzęsa Adrian.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: „Zakup domków z wyposażeniem. stworzeniem infrastruktury towarzyszącej oraz zakup kajakowego sprzętu rekreacyjnego w celu stworzenia turystycznego ośrodka wypoczynkowego nad rzeką Wyżnicą”.

Skrócony opis operacji: wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim. wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury obejmującej podejmowanie. wykonywanie lub rozwijanie działa.

Cel operacji: wzrost konkurencyjności Firmy Handlowo-Usługowej „ADIMA” Adrian Rzęsa poprzez stworzenie turystycznego ośrodka wypoczynkowego nad rzeką Wyżnicą..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-12-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-10-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 596557.65.

Kwota Wkładu EFMR: 253536.3.

Kod Pocztowy: 24-340.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00060-6523.2-SW0310094/19.youtube kozy, pomoc żywnościowa 2018 2019 produkty, caritas jelenia góra, dożynki dąbrowa górnicza 2019, oświadczenie o posiadanym rachunku bankowym, cavaliada transmisja online, karłowo, wcześniejsza wypłata nagrody jubileuszowej, nota księgowa wzór wypełniony, haller elbląg, agencja nieruchomości rolnych kielce, krajowy ośrodek wsparcia rolnictwa kontakt, klasyk radkowski 2018, podgik kłodzko, dokumenty potrzebne do sprzedaży działki rolnej 2016, szczecinek informacje, miniładowarka rolnicza, dopłaty dla rolników, do kiedy wnioski arimr 2020, plastuś bełżyce…