Tag Archives: agencja modernizacji rolnictwa

Bielak Jerzy 00033-6521.5-OR0400017/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.4 Bielak Jerzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Bielak Jerzy. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Modernizacja gospodarstwa rybackiego Jerzego Bielaka. Skrócony opis operacji: 1. Zakup środka transportu tj. samochodu dostawczego używanego o ładowności do 3.5t. cena… Read More »

Chomicka Agnieszka 00005-6521.5-OR0800034/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.4 Chomicka Agnieszka Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Chomicka Agnieszka. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Ochrona środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego w stawach rybnych.. Skrócony opis operacji: Wsparcie wykorzystania… Read More »

00003-6523.2-SW0710018/17/18 Gmina Nieporęt

Celem operacji jest rozwój turystyczny obszaru wokół jeziora Zegrzyńskiego oraz promocja jego walorów środowiskowych poprzez budowę skateparku i siłowni zewnętrznej. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Nieporęt . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Budowa skateparku i siłowni zewnętrznej na terenie Kompleksu Rekreacyjno-Wypoczynkowego Nieporęt-Pilawa.. Skrócony opis operacji:… Read More »

00031-6520.10-OR1100002/16 Gajewski Zbigniew POL036602017

POL036602017 podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gajewski Zbigniew. Numer Identyfikacyjny Statku: POL036602017. Nazwa operacji: tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel… Read More »

00059-6520.6-OR1600055/16 Jaworski Janusz POL023000451

POL023000451 Zapewnienie równowagi pomiędzy zdolnością połowową a dostępnymi uprawnieniami do połowów. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Jaworski Janusz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023000451. Nazwa operacji: Utrata miejsca pracy na statku rybackim.. Skrócony opis operacji: Utrata miejsca pracy na statku rybackim UNI-10 na… Read More »

POL023000482 Kruk Zbigniew 00373-6520.10-OR1600173/17

POL023000482 Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie i odpowiedzialnego społecznie rybołówstwa.4 Kruk Zbigniew Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kruk Zbigniew. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023000482. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace UNI-29 przez 30 dni. Cel operacji: Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie… Read More »

POL036501133 Dagga Małgorzata 01258-6520.10-OR1100167/19

POL036501133 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstwa w sektorze rybołówstwa oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy4 Dagga Małgorzata Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Dagga Małgorzata. Numer Identyfikacyjny Statku: POL036501133. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstwa w sektorze rybołówstwa oraz poprawa bezpieczeństwa… Read More »

00859-6520.10-OR1600447/18/19 Małachowski Zdzisław POL022502179. POL022502200

POL022502179. POL022502200 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności w sektorze przedsiębiorstw rybołówstwa przybrzeznego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Małachowski Zdzisław. Numer Identyfikacyjny Statku: POL022502179. POL022502200. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności… Read More »

00018-6523.2-SW0810037/18 GMINA ZĘBOWICE

Promocja rybackiego charakteru obszaru RLGD „Opolszczyzna” poprzez organizację Święta ryb w Gminie Zębowice 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: GMINA ZĘBOWICE . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Święto ryb w Gminie Zębowice 2018. Skrócony opis operacji: 4.4 Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i… Read More »

POL035300726 Stępczyński Ireneusz Jan 00478-6520.10-OR1100229/17

POL035300726 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Stępczyński Ireneusz Jan Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stępczyński Ireneusz Jan. Numer Identyfikacyjny Statku: POL035300726. Nazwa operacji: „Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej”. Skrócony opis operacji: „Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej”. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa… Read More »