Tag Archives: agencja restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa białystok

POL023500842 Kraśnik Mirosław 01085-6520.10-OR1100048/19

POL023500842 podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy4 Kraśnik Mirosław Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kraśnik Mirosław. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023500842. Nazwa operacji: tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz… Read More »

POL010601616 Najgebauer Dariusz 00459-6520.10-OR1600063/18

POL010601616 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy.4 Najgebauer Dariusz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Najgebauer Dariusz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL010601616. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej w roku 2018 przez 30 dni łodzi… Read More »

00237-6523.2-SW1610382/19 Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty

Celem realizacji operacji będzie zachowanie i poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez ograniczenie zjawiska kłusownictwa zlokalizowanego na rzece Parsęcie i jej dopływach 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: „STOP kłusownictwu !”- wsparcie działań Społecznej Straży Rybackiej… Read More »

PIESZCZYK JACEK 00023-6521.5-OR0800046/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.4 PIESZCZYK JACEK Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: PIESZCZYK JACEK. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe na obiekcie chowy i hodowli ryb.. Skrócony opis operacji: Na terenie obiektu chowu i hodowli ryb zlokalizowanego… Read More »

Loeskow Elżbieta 00223-6523.2-SW1610311/18/19

Podjęcie działalności gospodarczej polegającej na wynajmie pokoi dla turystów4 Loeskow Elżbieta Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Loeskow Elżbieta. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Budowa drewnianego budynku wraz z wyposażeniem przeznaczonego na świadczenie usług wynajmu.. Skrócony opis operacji: Podejmowanie. wykonywanie lub rozwijanie działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich i obszarów akwakultury. Cel operacji: Podjęcie… Read More »

00045-6523.2-SW1410076/17/18 Gmina Mikołajki

Promowanie i upowszechnianie wśród turystów i mieszkańców Mikołajek. dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury poprzez organizację XI Mazurskiego Festiwalu Rybnego „Rybkę na zdrowie” 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Mikołajki . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: XI Mazurski Festiwal Rybny „Rybkę na zdrowie”. Skrócony opis operacji: Promowanie.… Read More »

00025-6521.5-OR1500078/18 Sokołowski Zdzisław

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Sokołowski Zdzisław. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe – realizacja programu w gospodarstwie rolno-rybackim… Read More »

00014-6521.5-OR1400020/18 ZAKŁAD RYBACKI BOGACZEWO Sp. z o.o.

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia ibezpieczeństwa publicznego. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: ZAKŁAD RYBACKI BOGACZEWO Sp. z o.o. . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Wsparcie wykorzystania tradycyjnych lub przyjaznych środowisku… Read More »

00001-6524.4-OR0200001/17/18 ABRAMCZYK Sp. z o.o.

zachęcanie do inwestowania w sektor przetwarzania i obrotu 5 – Wspieranie obrotu i przetwarzania Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: ABRAMCZYK Sp. z o.o. . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Zakup wyposażenia dla zakładu przetwórstwa ryb Abramczyk Sp. z o.o.. Skrócony opis operacji: urządzenie do chłodzenia zespół systemów do transportu. separator. tunel Frigo. układ… Read More »

POL023401076 Granosik Wojciech Antoni 00662-6520.10-OR1100160/18

POL023401076 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy4 Granosik Wojciech Antoni Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Granosik Wojciech Antoni. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023401076. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa… Read More »