Tag Archives: agencja restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa dopłaty

POL022400635 Neumann Władysław 01114-6520.10-OR1600213/19

POL022400635 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Neumann Władysław Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Neumann Władysław. Numer Identyfikacyjny Statku: POL022400635. Nazwa operacji: Zaprzestanie działalności połowowej przez 20 dni w roku 2019 przez statek rybacki DWI-15. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: Podnoszenie… Read More »

laponia ciekawostki

POL022500300 Gościniak Andrzej 00844-6520.10-OR1600457/18/19

POL022500300 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwo lub warunków pracy.4 Gościniak Andrzej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gościniak Andrzej. Numer Identyfikacyjny Statku: POL022500300. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez 30 dni w 2018 roku.. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw… Read More »

laponia ciekawostki

00001-6520.2-OR1400023/18 Tyl Halina POL037300841

POL037300841 zmniejszenie wpływu rybołówstwa na środowisko morskie. w tym unikanie i redukcja. w jak największym stopniu. niechcianych połowów 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Tyl Halina. Numer Identyfikacyjny Statku: POL037300841. Nazwa operacji: Zakup biernych narzędzi połowowych na jednostkę FRO-19. Skrócony opis operacji:… Read More »

laponia ciekawostki

Stec Mieczysław 00056-6523.2-SW0910061/19

Przywrócenie potencjału produkcyjnego Gospodarstwa Rybackiego Antoniówka oraz utworzenie nowego miejsca pracy.4 Stec Mieczysław Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stec Mieczysław. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Remont dna stawów i grobli w Gospodarstwie Rybackim Antoniówka. Skrócony opis operacji: podnoszenie wartości produktów sektora rybołówstwa i akwakultury przez tworzenie lub rozwijanie łańcucha dostaw. obejmującego działalność związaną… Read More »

laponia ciekawostki

00653-6520.10-OR1600223/18 Wesołowska Ewa POL011801225

POL011801225 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Wesołowska Ewa. Numer Identyfikacyjny Statku: POL011801225. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji:… Read More »

laponia ciekawostki

POL023600894 Nowak Ireneusz 00135-6520.2-OR1100021/18/19

POL023600894 zmniejszenie wpływu rybołówstwa na środowisko morskie w tym unikanie i redukcja w jak największym stopniu niechcianych połowów4 Nowak Ireneusz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Nowak Ireneusz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023600894. Nazwa operacji: zmniejszanie oddziaływania rybołówstwa na środowisko morskie i środowisko śródlądowe oraz dostosowanie połowów do ochrony gatunków. Skrócony opis operacji: Inwestycja w selektywny… Read More »

laponia ciekawostki

Chowaniec Adam 00022-6521.5-OR0600024/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.4 Chowaniec Adam Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Chowaniec Adam. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Działanie wodnośrodowiskowe w akwakulturze w gospodarstwie rybackim Adam Chowaniec. Skrócony opis operacji: Zgodnie z Pakietem nr 1 i Pakietem nr 2… Read More »

laponia ciekawostki

00020-6523.2-SW0910026/17/18 Gmina Radomyśl nad Sanem

Zwiększenie aktywności społecznej i wykorzystania zasobów turystyczno-rekreacyjnych Gminy Radomyśl nad Sanem poprzez przebudowę budynku Domu Ludowego 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Radomyśl nad Sanem . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Przebudowa budynku Domu Ludowego w miejscowości Pniów. Skrócony opis operacji: Tworzenie. rozwój oraz wyposażenie infrastruktury… Read More »

laponia ciekawostki

00796-6520.10-OR1600379/18/19 Naumiec Jerzy POL011801176

POL011801176 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwo lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Naumiec Jerzy. Numer Identyfikacyjny Statku: POL011801176. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez 30… Read More »

laponia ciekawostki

DNK000013165 Zawada Grzegorz 00028-6520.9-OR1600021/19

DNK000013165 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy4 Zawada Grzegorz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Zawada Grzegorz. Numer Identyfikacyjny Statku: DNK000013165. Nazwa operacji: Inwestycje na statku rybackim DAR-348 w zakresie poprawy warunków pracy i bezpieczeństwa. Skrócony opis operacji: Nawigacja i klarownica.… Read More »

laponia ciekawostki