Tag Archives: agencja restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa dopłaty

01109-6520.10-OR1100142/19 Wańtuchowicz Marcin POL023300515

POL023300515 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Wańtuchowicz Marcin. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023300515. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Cel… Read More »

laponia ciekawostki

Gminna Biblioteka Publiczna w Domasławicach 00115-6523.2-SW1610146/18

Cel operacji to adaptacja pomieszczeń na piętrze budynku jako jednego obiektu w postaci świetlicy w miejscowości Wiekowo promującego informacje na temat rybackiej historii regionu oraz na temat szlaków turystycznych przebiegajacych w najbliższej okolicy.4 Gminna Biblioteka Publiczna w Domasławicach Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gminna Biblioteka Publiczna w Domasławicach . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa… Read More »

laponia ciekawostki

Gmina Sławno 00122-6523.2-SW1610154/18

Promocja i upowszechnianie rybackiego dziedzictwa kulturowego poprzez organizację festynu smaków rybnych nad jeziorem Łętowskim w Gminie Sławno4 Gmina Sławno Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Sławno . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Festiwal smaków rybnych w Łętowie. Skrócony opis operacji: 4.4 Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury.… Read More »

laponia ciekawostki

POL035100720 Łukasiewicz Grzegorz 01045-6520.10-OR1100023/19

POL035100720 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Łukasiewicz Grzegorz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Łukasiewicz Grzegorz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL035100720. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz… Read More »

laponia ciekawostki

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Sieradzu 00044-6523.2-SW0510026/18

poprawa konkurencyjności PZW Okręg w Sieradzu w zakresie turystyki wędkarskiej poprzez zakup łodzi aluminiowych oraz utworzenie jednego sezonowego miejsca pracy4 Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Sieradzu Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Sieradzu . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Wprowadzenie usług turystycznych do działalności PZW Okręg w Sieradzu. Skrócony… Read More »

laponia ciekawostki

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 00014-6522.1.1-OR0700002/19

wspieranie monitorowania. kontroli i egzekwowania . zwiększania potencjału instytucjonalnego oraz skuteczności administracji publicznej. bez zwiększania obciążenia administracyjnego.4 Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Świadczenie usługi asysty technicznej zakupionego oprogramowania Oracle Database 11g Release 2 Standard Edition.… Read More »

laponia ciekawostki

00189-6520.10-OR1100272/16 Litwin Alicja POL034302081

POL034302081 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Litwin Alicja. Numer Identyfikacyjny Statku: POL034302081. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji:… Read More »

laponia ciekawostki

00055-6523.2-SW0910059/18/19 Krudys Sławomir Adam

Rozwój działalności rybackiej Sławomira Krudys poprzez zakup samochodu terenowo-dostawczego 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Krudys Sławomir Adam. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Zakup samochodu terenowo-dostawczego na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej.. Skrócony opis operacji: Podnoszenie wartości produktów. tworzenie miejsc pracy. zachęcanie młodych ludzi i propagowanie innowacji na… Read More »

laponia ciekawostki

00774-6520.10-OR1100243/18 Rachau Marian POL033800584

POL033800584 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Rachau Marian. Numer Identyfikacyjny Statku: POL033800584. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel… Read More »

laponia ciekawostki

00036-6523.2-SW1410051/17/18 Lazurek Tomasz

Rozwój działalności gospodarczej w zakresie kompleksowej oferty zintegrowanych pakietów turystycznych. poprzez wykończenie dwóch domków. zagospodarowanie terenu wokół nich oraz stworzenie 1 miejsca pracy i utrzymanie go 3 lata od otrzymania płatności końc 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Lazurek Tomasz. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: „Mazurski Zaścianek”-… Read More »

laponia ciekawostki