Tag Archives: agencja restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa grójec

00200-6523.2-SW1610262/18/19 Ośrodek Kultury w Drawsku Pomorskim

Propagowanie rybackiego dziedzictwa kulturalnego poprzez organizację cyklu 10 spotkań warsztatowych/ spotkań międzypokoleniowych dotyczących promocji zdrowia. zdrowego odżywiania i znaczenia. jakie ma w tym zakresie częste jedzenie ryb i produktów rybnych 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Ośrodek Kultury w Drawsku Pomorskim . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji:… Read More »

00962-6520.10-OR1100419/18/19 Dominik Paweł POL034002041

POL034002041 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Dominik Paweł. Numer Identyfikacyjny Statku: POL034002041. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji:… Read More »

00150-6520.10-OR1100122/16 Kwidziński Paweł POL033800559

POL033800559 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kwidziński Paweł. Numer Identyfikacyjny Statku: POL033800559. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji:… Read More »

00357-6520.10-OR1600139/17 Lewandowski Zdzisław POL011401366

POL011401366 Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie i odpowiedzialnego społecznie rybołówstwa. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Lewandowski Zdzisław. Numer Identyfikacyjny Statku: POL011401366. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace LBN-16… Read More »

Gmina Piecki 00049-6523.2-SW1410078/17/18

Utworzenie infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej przeznaczonej na użytek publiczny. poprzez zagospodarowanie rekreacyjnych obszarów w przestrzeni publicznej w Pieckach i utrzymanie jej przez okres 5 lat od wypłaty płatności końcowej przez ARiMR4 Gmina Piecki Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Piecki . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Zagospodarowanie rekreacyjnych obszarów przestrzeni publicznej w Pieckach – Etap… Read More »

POL012001581 Rosół Robert 00626-6520.10-OR1600116/18

POL012001581 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy.4 Rosół Robert Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Rosół Robert. Numer Identyfikacyjny Statku: POL012001581. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace DZI-80 przez… Read More »

POL023200597 Przyczyna Dominik 00401-6520.10-OR1600186/17

POL023200597 Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie i odpowiedzialnego społecznie rybołówstwa.4 Przyczyna Dominik Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Przyczyna Dominik. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023200597. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace DAR-6 przez 30 dni. Cel operacji: Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie… Read More »

00037-6520.9-OR1600051/17/18 GEMINI s.c. Rybołówstwo A. Mudiuk W. Wójtowicz POL022500368

POL022500368 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: GEMINI s.c. Rybołówstwo A. Mudiuk W. Wójtowicz . Numer Identyfikacyjny Statku: POL022500368. Nazwa operacji: Zakup… Read More »

Goc Zbigniew 00005-6521.3.1-OR0600002/17/18

Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstwa z sektora akwakultury.4 Goc Zbigniew Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Goc Zbigniew. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Budowa samołówki wraz z napływem i odpływem wód i systemem napowietrzania oraz dróg dojazdowych wraz z zakupem samochodu do transportu ryb z basenami dla obsługi punktu sprzedaży bezpośredniej ryb.. Skrócony opis… Read More »

POL012301638 Gurgul Mirosław 00380-6520.10-OR1600168/17

POL012301638 Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie i odpowiedzialnego społecznie rybołówstwa.4 Gurgul Mirosław Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gurgul Mirosław. Numer Identyfikacyjny Statku: POL012301638. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace MRZ-2 przez 60 dni. Cel operacji: Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie… Read More »