Tag Archives: agencja restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa konin

00121-6521.5-OR1200001/18 Dziembor Marian Stanisław

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Dziembor Marian Stanisław. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Działania wodno środowiskowe. Skrócony opis operacji: Obiekt stawowy znajdujący… Read More »

00038-6523.2-SW1110075/17/18 Gmina Miejska Łeba

Wzrost liczby osób korzystających z obiektów infrastruktury publicznej oraz propagowanie dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego na obszarze LGD Dorzecze Łeby poprzez budowę obiektów publicznej infrastruktu 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Miejska Łeba . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Urządzenie parku Misjonarzy… Read More »

00004-6523.2-SW0410016/17 Polski Związek Wędkarski Okręg w Gorzowie Wlkp.

Ochrona środowiska wodnego i dziedzictwa przyrodniczego na terenie RLGD Pojezierze Dobiegniewskie poprzez zakup 2 samochodów i 4 termowizorów dla strażników Społecznej Straży Rybackiej 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Polski Związek Wędkarski Okręg w Gorzowie Wlkp. . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Doposażenie Społecznej Straży Rybackiej poprzez… Read More »

00050-6523.2-SW1510048/18/19 GOSPODARSTWO RYBACKIE SKOKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Podniesienie wartości produktów sektora rybołówstwa i akwakultury oraz wzrost sprzedaży ryb i utrzymanie miejsca pracy poprzez wykonanie ogrodzenia przed budynkiem sprzedaży ryb oraz wstępnej obróbki ryb w miejscowości Rakojady. Gmina Skoki oraz doposażen 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: GOSPODARSTWO RYBACKIE SKOKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ . Numer… Read More »

00012-6521.3.1-OR1300024/17/18 Bieńkowski Bartosz

Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Bieńkowski Bartosz. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Budowa basenów betonowych przeznaczonych do hodowli pstrąga z ujęciem z rzeki Brzeźnicy. oczyszczalnią wód i osadnikiem ziemnym. Skrócony opis operacji:… Read More »

00023-6521.3.3-OR0200001/18 Szczepaniak Ryszard

Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akawkultury 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Szczepaniak Ryszard. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Zakup nowego systemu napowietrzania w celu zmniejszenia zużycia wody nieprowadzącego do wzrostu produkcji w gospodarstwie rybackim. Skrócony opis operacji: Gospodarstwo… Read More »

POL033800363. POL036701153 Muża Robert 00819-6520.10-OR1100289/18/19

POL033800363. POL036701153 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy4 Muża Robert Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Muża Robert. Numer Identyfikacyjny Statku: POL033800363. POL036701153. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa… Read More »

01029-6520.10-OR1100517/18/19 Maciejewski Maciej POL034500274

POL034500274 podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Maciejewski Maciej. Numer Identyfikacyjny Statku: POL034500274. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel… Read More »

Polski Związek Wędkarski Gospodarstwo Rybackie PZW w Suwałkach Zakład w Rucianem-Nidzie 00080-6523.2-SW1410035/18

Podniesienie wartości produktu sektora rybołówstwa i akwakultury na etapie łańcucha dostaw. pozwalającym na utrzymanie 2 miejsc pracy w sektorze rybackim przez okres co najmniej 3 lat od daty płatności końcowej. Cel osiągnięty będzie poprzez operację pole4 Polski Związek Wędkarski Gospodarstwo Rybackie PZW w Suwałkach Zakład w Rucianem-Nidzie Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Polski Związek… Read More »

00002-6521.3.1-OR1200011/17/18 Grzesiak Andrzej

Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Grzesiak Andrzej. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Budowa i przebudowa wraz z rozbiórką stawów rybnych w gminie Przyrów oraz zakup środków trwałych.. Skrócony opis operacji: Budowa i… Read More »