Tag Archives: agencja restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa logowanie

00067-6523.2-SW1110100/17/18 Kohnke PPUH „Heban” Alfred Kohnke Alfred

Zwiększenie portfela usług i dostępu armatorów do wyspecjalizowanych usług szkutniczych i zwiększenie możliwości wykonywania usług remontowych. naprawczych i modernizacyjnych na terenie oddziaływania PLGR-u oraz utworzenie 4 miejsc pracy. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kohnke PPUH „Heban” Alfred Kohnke Alfred. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Doposażenie stolarni… Read More »

00001-6520.4.2-OR1100002/19 Stowarzyszenie Rybaków Łodziowych „MIERZEJA”

Ochrona i odbudowa ekosystemów wodnych i ich różnorodności biologicznej. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stowarzyszenie Rybaków Łodziowych „MIERZEJA” . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Ochrona i odbudowa ekosystemów wodnych i ich różnorodności biologicznej.. Skrócony opis operacji: Przyczynianie się do lepszego… Read More »

01006-6520.10-OR1600155/19 BAZYLAK TOMASZ POL012101630. POL012201635

POL012101630. POL012201635 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: BAZYLAK TOMASZ. Numer Identyfikacyjny Statku: POL012101630. POL012201635. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony… Read More »

00046-6520.10-OR1100007/16 Konikowski Jarosław Augustyn POL036601998

POL036601998 podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Konikowski Jarosław Augustyn. Numer Identyfikacyjny Statku: POL036601998. Nazwa operacji: tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.… Read More »

00019-6521.5-OR1600026/18 Zwolak Marek

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Zwolak Marek. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Dofinansowanie do akwakultury świadczącej usługi środowiskowe. Skrócony opis operacji: Pakiet… Read More »

00123-6521.3.1-OR0300044/17/18 składa obiektu Jagodne. Wszystkie stawy położone sa w jednym powiecie. cały obiekt posiada nadany numer przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Rykach – 06 16 92 06 Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. 820637.55 00121-6521.5-OR0300061/18 Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: składa obiektu Jagodne. Wszystkie stawy położone sa w jednym powiecie. cały obiekt posiada nadany numer przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Rykach – 06 16 92 06. Numer Identyfikacyjny Statku:… Read More »

POL022500386 Iwan Witold 00002-6520.6-OR1600014/16

POL022500386 Zapewnienie równowagi pomiędzy zdolnością połowową a dostępnymi uprawnieniami do połowów4 Iwan Witold Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Iwan Witold. Numer Identyfikacyjny Statku: POL022500386. Nazwa operacji: Trwałe zaprzestanie działalności połowowej poprzez przekwalifikowanie statku rybackiego KOŁ-138 na działalność niedochodową. Skrócony opis operacji: Przekwalifikowanie statku rybackiego. Cel operacji: Zapewnienie równowagi pomiędzy zdolnością połowową a dostępnymi uprawnieniami… Read More »

Żuchowski Piotr 00029-6520.8-OR1600039/17

podnoszenie konkurencyjnosci i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżmnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy4 Żuchowski Piotr Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Żuchowski Piotr. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Różnicowanie działaności gospodarczej w zakresie obsługi przystani morskiej w Jarosławcu. Skrócony opis operacji: zakup ciągnika w celu komercyjnej obsługi… Read More »

00044-6523.2-SW0210005/18/19 PHU”HEL-MOT” AUTO-HANDEL-KOMIS Grzegorz Helt

Zwiększenie potencjału usługowego przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie usługi organizacji spływów oraz utworzenie 1 miejsca pracy 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: PHU”HEL-MOT” AUTO-HANDEL-KOMIS Grzegorz Helt. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Wprowadzenie usługi organizacji spływów kajakowych poprzez zakup samochodu. kajaków i grillowędzarni. Skrócony opis operacji: Podejmowanie. wykonywanie lub rozwijanie… Read More »

00618-6520.10-OR1600036/18 Izbiński Sebastian POL023300514

POL023300514 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Izbiński Sebastian. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023300514. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji:… Read More »