Tag Archives: agencja restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa łuków

POL012101630. POL012201635 BAZYLAK TOMASZ 01006-6520.10-OR1600155/19

POL012101630. POL012201635 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy.4 BAZYLAK TOMASZ Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: BAZYLAK TOMASZ. Numer Identyfikacyjny Statku: POL012101630. POL012201635. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostki rybackie o oznace… Read More »

01291-6520.10-OR1100209/19 Budzisz Jarosław POL033700641

POL033700641 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Budzisz Jarosław. Numer Identyfikacyjny Statku: POL033700641. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel… Read More »

00115-6523.2-SW1410008/18/19 Głowicki Tomasz Marcin

Wzrost konkurencyjności lokalnej gospodarki i liczby atrakcyjnych miejsc pracy. Przedłużenie sezonu turystycznego i zwiększenie dochodów z turystyki 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Głowicki Tomasz Marcin. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Mazurski Zakątek – „Święty Spokój”. Skrócony opis operacji: Podejmowanie. wykonywanie lub rozwijanie działalności gospodarczej służącej rozwojowi… Read More »

POL022500252 Jama Mirosław 00046-6520.9-OR1600035/17/18

POL022500252 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy4 Jama Mirosław Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Jama Mirosław. Numer Identyfikacyjny Statku: POL022500252. Nazwa operacji: Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy na jednostce ŚWI-3. Skrócony opis operacji: -Modernizacja jednostki rybackiej (zadanie zrealizowane)-NAVet TZtouch2-Sensor radarowy… Read More »

POL010101687. POL010600435. POL010601617 Kozub Władysław 00596-6520.10-OR1600079/18

POL010101687. POL010600435. POL010601617 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Kozub Władysław Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kozub Władysław. Numer Identyfikacyjny Statku: POL010101687. POL010600435. POL010601617. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace TRB-7. TRB-71. TRB-77… Read More »

Ćwikliński Wojciech 00045-6521.5-OR1200005/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.4 Ćwikliński Wojciech Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Ćwikliński Wojciech. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Stawy Cielętniki – tradycyjna hodowla ryb. Skrócony opis operacji: Wsparcie wykorzystania tradycyjnych lub przyjaznych środowisku praktyk i technik w chowie i… Read More »

00561-6520.10-OR1100013/18 Chmielnicki Tomasz POL036402072

POL036402072 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Chmielnicki Tomasz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL036402072. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel… Read More »

POL011401347 Banach Mateusz 00762-6520.10-OR1600277/18/19

POL011401347 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Banach Mateusz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Banach Mateusz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL011401347. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace LBN-3 przez 30 dni.. Cel operacji: Podnoszenie… Read More »

POL034500119 Denega-Necel S.J. 00123-6520.2-OR1100073/18/19

POL034500119 zmniejszenie wpływu rybołówstwa na środowisko morskie w tym unikanie i redukcja w jak największym stopniu niechcianych połowów4 Denega-Necel S.J. Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Denega-Necel S.J. . Numer Identyfikacyjny Statku: POL034500119. Nazwa operacji: wymiana narzędzi połowowych na statku rybackim WŁA-207. Skrócony opis operacji: wymiana narzędzi połowowych na statku rybackim WŁA-207. Cel operacji: zmniejszenie… Read More »

POL033800582 Necel Czesław Józef 00271-6520.10-OR1100038/17

POL033800582 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy.4 Necel Czesław Józef Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Necel Czesław Józef. Numer Identyfikacyjny Statku: POL033800582. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej w 2017r.. Cel operacji: Podnoszenie… Read More »