Tag Archives: agencja restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa nowy sącz

Kolasa Paweł 00038-6523.2-SW1310043/18

Wspomaganie produkcji rolniczej poprzez utworzenie działalności usługowej4 Kolasa Paweł Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kolasa Paweł. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Utworzenie działalności usługowej wspomagającej produkcję rolniczą. Skrócony opis operacji: Różnicowanie działalności lub dywersyfikacja zatrudnienia osób wykonujących pracę związaną z sektorem rybołóstwa i akwakultury poprzez tworzenie lub utrzymanie miejsc pracy niezwiązanych z podstawową… Read More »

POL022500368 Wójtowicz Władysław 00942-6520.10-OR1600038/19

POL022500368 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy.4 Wójtowicz Władysław Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Wójtowicz Władysław. Numer Identyfikacyjny Statku: POL022500368. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace KOŁ-111 przez… Read More »

00003-6522.1.1-OR0400001/18 Państwowa Straż Rybacka w Gorzowie Wlkp.

Wspieranie monitorowania. kontroli i egzekwowania. zwiększenie potencjału instytucjonalnego oraz skuteczności administracji publicznej. bez zwiększenia obciążenia administracyjnego. 3 – Wspieranie wdrażania WPRyb Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Państwowa Straż Rybacka w Gorzowie Wlkp. . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Doposażenie PSR w Gorzowie Wlkp. w celu zwiększenia efektywności kontroli przestrzegania przepisów ustawy o rybactwie… Read More »

Stawy Milickie Spółka Akcyjna 00036-6521.5-OR0100010/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.4 Stawy Milickie Spółka Akcyjna Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stawy Milickie Spółka Akcyjna . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe w obiekcie Sanie.. Skrócony opis operacji: Wsparcie wykorzystania tradycyjnych lub przyjaznych środowisku… Read More »

Kuczera Alojzy 00023-6521.5-OR1200018/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego4 Kuczera Alojzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kuczera Alojzy. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Działanie wodno-środowiskowe. Skrócony opis operacji: Wsparcie wykorzystania tradycyjnych lub przyjaznych środowisku praktyk i technik w chowie i hodowli ryb. Cel operacji:… Read More »

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Katowicach 00020-6523.2-SW0610030/17/18

Przeciwdziałanie kłusownictwu w Dolinie Karpia poprzez utworzenie i wyposażenie Patrolu Straży Rybackiej. Cel zostanie osiągnięty do momentu złożenia wniosku o płatność końcową.4 Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Katowicach Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Katowicach . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Utworzenie Patrolu Straży Rybackiej w Dolinie Karpia wraz… Read More »

POL034302081 Litwin Alicja 00189-6520.10-OR1100272/16

POL034302081 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Litwin Alicja Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Litwin Alicja. Numer Identyfikacyjny Statku: POL034302081. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw… Read More »

00023-6520.11-OR1100011/17/18 Budzisz Jarosław Teodor POL033700641

POL033700641 „Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy”. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Budzisz Jarosław Teodor. Numer Identyfikacyjny Statku: POL033700641. Nazwa operacji: Inwestycja zwiększająca wartość produktów rybołówstwa. Skrócony… Read More »

00069-6520.2-OR1600027/18/19 Bocheński Rafał POL011801236

POL011801236 Zmniejszenie wpływu rybołówstwa na środowisko morskie. w tym unikanie i redukcja. w jak największym stopniu. niechcianych połowów. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Bocheński Rafał. Numer Identyfikacyjny Statku: POL011801236. Nazwa operacji: Wymiana narzędzi połowowych jednostki rybackiej DAR-125. Skrócony opis operacji: -sieci… Read More »

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Zalew Wiślany” 00003-6523.4-SW1410003/17/18

Sprawne wdrażanie LSR. w tym Planu Komunikacji4 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Zalew Wiślany” Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Zalew Wiślany” . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Koszty bieżące i aktywizacja 2018/2019. Skrócony opis operacji: Wsparcie bieżącego funkcjonowania LGD zapewniające sprawną i efektywną pracę LGD. w tym sprawne funkcjonowanie biura… Read More »