Tag Archives: agencja restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa opole

01121-6520.10-OR1600222/19 Kostrzewa Mirosław POL022500251

POL022500251 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kostrzewa Mirosław. Numer Identyfikacyjny Statku: POL022500251. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji:… Read More »

00015-6521.5-OR1500065/18 Kiciński Marcin

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kiciński Marcin. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe – realizacja programu w gospodarstwie rybackim… Read More »

00007-6520.9-OR1400016/17/18 Pieciukiewicz Leszek POL037400902

POL037400902 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Pieciukiewicz Leszek. Numer Identyfikacyjny Statku: POL037400902. Nazwa operacji: Poprawa bezpieczeństwa oraz warunków pracy na łodzi… Read More »

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 00010-6522.1.1-OR0700006/18

Wspieranie monitorowania. kontroli i egzekwowania. zwiększenie potencjału instytucjonalnego oraz skuteczności administracji publicznej. bez zwiększania obciążenia administracyjnego.4 Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Świadczenie przez okres 3 lat usługi wsparcia technicznego oraz asysty technicznej oprogramowania Systemu elektronicznej… Read More »

Gmina Chmielno 00039-6523.2-SW1110080/17/18

Poprawa publicznie dostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej związanej z turystyką wodną na terenie gminy Chmielno4 Gmina Chmielno Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Chmielno . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Budowa przystani żeglarskiej nad jeziorem Raduńskim Dolnym w Chmielnie – etap I. Skrócony opis operacji: roboty budowlane. Cel operacji: Poprawa publicznie dostępnej infrastruktury… Read More »

POL037100909. POL037102123 Lustyk Marek 00097-6520.10-OR1400029/18

POL037100909. POL037102123 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy4 Lustyk Marek Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Lustyk Marek. Numer Identyfikacyjny Statku: POL037100909. POL037102123. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: SUC-1 SUC-24. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz… Read More »

Gospodarstwo Rybackie Szwaderki Spółka z o.o. 00032-6521.3.1-OR1400005/19

Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury4 Gospodarstwo Rybackie Szwaderki Spółka z o.o. Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gospodarstwo Rybackie Szwaderki Spółka z o.o. . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Podniesienie efektywności produkcyjnej stawów pstrągowych poprzez dywersyfikację sposobu zasilania stawów w wodę. Skrócony opis operacji: Budowa rurociągów zasilających obiekt w wodę. Cel… Read More »

POL035800755 Janiszewski Zbigniew 00595-6520.10-OR1100025/18

POL035800755 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy4 Janiszewski Zbigniew Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Janiszewski Zbigniew. Numer Identyfikacyjny Statku: POL035800755. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz… Read More »

POL023200757 KRAKOWIAK WŁADYSŁAW 00068-6520.11-OR1600006/19

POL023200757 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy4 KRAKOWIAK WŁADYSŁAW Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: KRAKOWIAK WŁADYSŁAW. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023200757. Nazwa operacji: Zakup samochodu dostawczego o dmc do 3.5 t typu pick-uo z nadwoziem i agregatem chłodniczym. Skrócony opis operacji:… Read More »

Gmina Mikołajki 00046-6523.2-SW1410072/17/18

Rozwój publicznej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej poprzez utworzenie wiejskiego centrum rekreacji. turystyki i kultury. a także stałej ekspozycji poświęconej rybackiemu dziedzictwu obszaru miejscowości Górkło oraz otrzymanie ich przez okres 5 l4 Gmina Mikołajki Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Mikołajki . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Utworzenie wiejskiego centrum rekreacji. turystyki i kultury… Read More »