Tag Archives: agencja restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa praca

00121-6521.5-OR1200001/18 Dziembor Marian Stanisław

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Dziembor Marian Stanisław. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Działania wodno środowiskowe. Skrócony opis operacji: Obiekt stawowy znajdujący… Read More »

Goc Zbigniew 00005-6521.3.1-OR0600002/17/18

Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstwa z sektora akwakultury.4 Goc Zbigniew Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Goc Zbigniew. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Budowa samołówki wraz z napływem i odpływem wód i systemem napowietrzania oraz dróg dojazdowych wraz z zakupem samochodu do transportu ryb z basenami dla obsługi punktu sprzedaży bezpośredniej ryb.. Skrócony opis… Read More »

00050-6523.2-SW1510048/18/19 GOSPODARSTWO RYBACKIE SKOKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Podniesienie wartości produktów sektora rybołówstwa i akwakultury oraz wzrost sprzedaży ryb i utrzymanie miejsca pracy poprzez wykonanie ogrodzenia przed budynkiem sprzedaży ryb oraz wstępnej obróbki ryb w miejscowości Rakojady. Gmina Skoki oraz doposażen 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: GOSPODARSTWO RYBACKIE SKOKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ . Numer… Read More »

00283-6520.10-OR1600096/17 Garstka Janusz POL011802190

POL011802190 Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie i odpowiedzialnego społecznie rybołówstwa. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Garstka Janusz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL011802190. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace ŚWI-36… Read More »

POL011801211 Kseń Jacek 00923-6520.10-OR1600026/19

POL011801211 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy.4 Kseń Jacek Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kseń Jacek. Numer Identyfikacyjny Statku: POL011801211. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace ŚWI-49 przez… Read More »

POL022502024 Klimczak Jadwiga 00150-6520.10-OR1600213/16

POL022502024 Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie i odpowiedzialnego społecznie rybołówstwa.4 Klimczak Jadwiga Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Klimczak Jadwiga. Numer Identyfikacyjny Statku: POL022502024. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace KOŁ-68 przez 60 dni. Cel operacji: Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie… Read More »

Gmina Grębów 00006-6523.2-SW0910027/17/18

Poszerzenie oferty turystyczno-kulturalnej poprzez budowę małego amfiteatru wraz z zapleczem w Grębowie.4 Gmina Grębów Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Grębów . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Budowa małego amfiteatru wraz z zapleczem w Grębowie.. Skrócony opis operacji: Tworzenie. rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. przeznaczonej na użytek publiczny. historycznie lub terytorialnie… Read More »

Gospodarstwo Rybackie Siemień Sp. z o.o. 00056-6521.5-OR0300088/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.4 Gospodarstwo Rybackie Siemień Sp. z o.o. Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gospodarstwo Rybackie Siemień Sp. z o.o. . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Realizacja działań Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe w Obiekcie Bobowiska w Gospodarstwie Rybackim… Read More »

WĄSOWICZ PRZEMYSŁAW 00029-6521.5-OR0800054/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.4 WĄSOWICZ PRZEMYSŁAW Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: WĄSOWICZ PRZEMYSŁAW. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe na obiekcie chowy i hodowli ryb.. Skrócony opis operacji: Na terenie obiektu chowu i hodowli ryb zlokalizowanego… Read More »

POL023300574 Żuchowski Piotr 00096-6520.2-OR1600108/18/19

POL023300574 Zmniejszenie wpływu rybołówstwa na środowisko morskie. w tym unikanie i redukcja. w jak największym stopniu. niechcianych połowów4 Żuchowski Piotr Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Żuchowski Piotr. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023300574. Nazwa operacji: Zakup biernych narzędzi połowowych na jednostkę JAR-30. Skrócony opis operacji: Zakup sieci. Cel operacji: Zmniejszenie wpływu rybołówstwa na środowisko morskie. w… Read More »