Tag Archives: agencja restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa toruń

Słupiński Szczepan 00068-6523.2-SW1310086/19

Utworzenie miejsca pracy poprzez podjecie działalności gospodarczej polegającej na wykonywaniu usług stolarskich. produkcji mebli i innych wyrobów stolarskich4 Słupiński Szczepan Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Słupiński Szczepan. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Utworzenie firmy stolarskiej i wyposażenie jej w nowoczesne narzędzia i technologie. Skrócony opis operacji: Podejmowanie. wykonywanie lub rozwijanie działalności gospodarczej służącej… Read More »

00318-6520.10-OR1100088/17 S.C. UST-3 Olszak i Borusiński POL023400967

POL023400967 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: S.C. UST-3 Olszak i Borusiński . Numer Identyfikacyjny Statku: POL023400967. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności… Read More »

00001-6521.5-OR0400038/18 Kozłowski Radosław

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kozłowski Radosław. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Działania wodno-środowiskowe w Gospodarstwie Rybackim Radosław Kozłowski – obiekt stawowy… Read More »

00095-6523.2-SW1410038/18/19 PRO MAZURY POLSKA

Realizacja działań edukacyjnych i promocyjnych oraz aktywizacja mieszkańców obszaru LGD poprzez ich udział w wydarzeniu związanym z upowszechnianiem dziedzictwa kulturowego Mazur 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: PRO MAZURY POLSKA . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Smaki lokalnego dziedzictwa. Skrócony opis operacji: Promowanie. zachowanie lub upowszechnianie dziedzictwa… Read More »

00029-6521.3.1-OR1400008/19 Gospodarstwo Rybackie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gospodarstwo Rybackie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: remont i modernizacja magazynu ryb wraz z zakupem samochodu chłodni do transportu ryb. Skrócony opis… Read More »

00001-6524.4-OR0800001/17/18 Krajowa Izba Producentów Ryb

Poprawa organizacji rynku produktów rybołówstwa i akwakultury 5 – Wspieranie obrotu i przetwarzania Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Krajowa Izba Producentów Ryb . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Przygotowanie i wdrożenie Planów Produkcji i Obrotu za lata 2014-2018. Skrócony opis operacji: Operacja realizowana jest w ramach projektu „Przygotowanie i wdrożenie Planów Produkcji i… Read More »

00184-6523.2-SW1110327/18 Gmina Tuchomie

Zrównoważony rozwój infrastruktury turystyczno-kulturalnej poprzez budowę wieży widokowej w Piasznie oraz świetlicy wiejskiej w Masłowiczkach. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Tuchomie . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Zrównoważony rozwój infrastruktury kulturalno – rekreacyjnej poprzez budowę wieży widokowej w Piasznie oraz świetlicy wiejskiej w Masłowiczkach.. Skrócony… Read More »

00068-6520.10-OR1400011/17 GPR sp. z o.o. POL037100913. POL037102110. POL037102111

POL037100913. POL037102110. POL037102111 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: GPR sp. z o.o. . Numer Identyfikacyjny Statku: POL037100913. POL037102110. POL037102111. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony… Read More »

POL012101628 Bazylak Sławomir 00704-6520.10-OR1600362/18/19

POL012101628 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Bazylak Sławomir Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Bazylak Sławomir. Numer Identyfikacyjny Statku: POL012101628. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz… Read More »

POL037200940 Wójcicki Rafał 00006-6520.11-OR1400030/17/18

POL037200940 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy4 Wójcicki Rafał Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Wójcicki Rafał. Numer Identyfikacyjny Statku: POL037200940. Nazwa operacji: Inwestycja zwiększająca wartość produktów rybołówstwa poprzez zakup specjalistycznego środka transportu. Skrócony opis operacji: Wartość dodana. jakość produktów i… Read More »