Tag Archives: agencja restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa toruń

00815-6520.10-OR1600377/18/19 Bardin Tadeusz POL010301660

POL010301660 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Bardin Tadeusz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL010301660. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji:… Read More »

POL010601471 Wiśniewski Przemysław 00157-6520.10-OR1600177/16

POL010601471 Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie i odpowiedzialnego społecznie rybołówstwa.4 Wiśniewski Przemysław Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Wiśniewski Przemysław. Numer Identyfikacyjny Statku: POL010601471. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace TRB-18 przez 30 dni. Cel operacji: Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie… Read More »

POL023500844 Kamiński Krzysztof 00315-6520.10-OR1100086/17

POL023500844 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy.4 Kamiński Krzysztof Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kamiński Krzysztof. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023500844. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej w 2017r.. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i… Read More »

POL022502180 Jasiński Grzegorz 00207-6520.10-OR1600225/16

POL022502180 Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie i odpowiedzialnego społecznie rybołówstwa.4 Jasiński Grzegorz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Jasiński Grzegorz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL022502180. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace KOŁ-144 przez 30 dni.. Cel operacji: Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie… Read More »

POL010600471 Kuźmicki Paweł 00050-6520.2-OR1600022/18/19

POL010600471 Zmniejszenie wpływu rybołówstwa na środowisko morskie. w tym unikanie i redukcja. w jak największym stopniu. niechcianych połowów.4 Kuźmicki Paweł Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kuźmicki Paweł. Numer Identyfikacyjny Statku: POL010600471. Nazwa operacji: Wymiana narzędzi połowowych na jednostce rybackiej o oznace TRB-14 na bardziej selektywne. Skrócony opis operacji: -narzędzia pułapkowe FPO-narzędzia pułapkowe FPO. Cel… Read More »

POL023401056 S.C. Łódź rybacka UST-65 00328-6520.10-OR1100070/17

POL023401056 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 S.C. Łódź rybacka UST-65 Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: S.C. Łódź rybacka UST-65 . Numer Identyfikacyjny Statku: POL023401056. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej w 2017r.. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i… Read More »

POL012301595 Waleśkiewicz Zbigniew 01198-6520.10-OR1100199/19

POL012301595 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz bezpieczeństwa lub warunków pracy4 Waleśkiewicz Zbigniew Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Waleśkiewicz Zbigniew. Numer Identyfikacyjny Statku: POL012301595. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz bezpieczeństwa… Read More »

00034-6523.2-SW1610061/17/18 Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Szczecinie

Celem operacji jest zakup nowoczesnego sprzętu i wyposażenia do walki z kłusownictwem dla Społecznej Straży Rybackiej działającej na obszarze Stowarzyszenia „WIR” w celu zwiększenia efektywności wykonywanych zadań w tym obniżenia emisji dwutlenku węgla do 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Szczecinie . Numer… Read More »

Sprus Kazimierz 00110-6521.5-OR1200132/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego4 Sprus Kazimierz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Sprus Kazimierz. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe. Skrócony opis operacji: Wsparcie wykorzystania tradycyjnych lub przyjaznych środowisku praktyk i technik w chowie i hodowli ryb.… Read More »

00025-6523.2-SW1210037/17/18 Muzeum Fauny i Flory Morskiej i Śródlądowej w Jaworzu

Promocja regionu poprzez wyprodukowanie filmu przedstawiającego charakterystykę lokalnych ekosystemów wodnych. ich znaczenie dla społeczeństwa. ich potencjał ekologiczny. turystyczny i gospodarczy. a także rybackie dziedzictwo kulturowe i sposoby prowadze 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Muzeum Fauny i Flory Morskiej i Śródlądowej w Jaworzu . Numer Identyfikacyjny Statku: .… Read More »