Tag Archives: agencja restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa warszawa

Rybacka Lokalna Grupa Działania Opolszczyzna RLGD Opolszczyzna 00003-6523.4-SW0810003/17/18

Sprawne wdrażanie LSR. w tym realizacja Planu Komunikacji4 Rybacka Lokalna Grupa Działania Opolszczyzna RLGD Opolszczyzna Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Rybacka Lokalna Grupa Działania Opolszczyzna RLGD Opolszczyzna. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Koszty bieżące i aktywizacja. Skrócony opis operacji: Wsparcie bieżącego funkcjonowania LGD zapewniające sprawną i efektywną pracę LGD. w tym sprawne funkcjonowanie… Read More »

00260-6523.2-SW1610336/19 Mospinek Mirosław

Rozwój przedsiębiorstwa Wnioskodawcy z wykorzytaniem wodnego potencjału obszaru Darłowskiej Lokalnej Grupy Rybackiej poprzez budowę budynku budynku mieszkalnego z funkcją agroturystyczną wraz z infrastrukturą techniczną oraz zakup jego wyposażenia oraz ut 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Mospinek Mirosław. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: „Wykorzystanie wodnego potencjału obszaru… Read More »

00001-6523.3-SW0210001/19 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Nasza Krajna i Pałuki”

Celem ogólnym projektu współpracy jest odkrywanie nowych form promocji rybackiego dziedzictwa kulturowego 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Nasza Krajna i Pałuki” . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Wyjazd studyjny – miejsca hodowli ryb słodkowodnych w Republice Czeskiej. Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu… Read More »

00015-6523.2-SW0710020/17/18 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku

Bezpośrednim celem operacji i efektem niniejszej operacji jest zakup obiektu infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej przeznaczonej na użytek publiczny i utworzenie jednego miejsca pracy. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Zakup obiektu infrastruktury w postaci zadaszenia… Read More »

00027-6521.3.1-OR1400017/19 TUBIS DARIUSZ

Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: TUBIS DARIUSZ. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Poprawa warunków pracy i bezpieczeństwa sektora akwakultury. dobrostanu zwierząt. Skrócony opis operacji: inwestycje produkcyjne w akwakulturę. Cel operacji: Zwiększenie konkurencyjności… Read More »

POL023402173. POL036701146 Morawski Jan 00509-6520.10-OR1100269/17

POL023402173. POL036701146 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy.4 Morawski Jan Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Morawski Jan. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023402173. POL036701146. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i… Read More »

01293-6520.10-OR1100205/19 Hacia Czesław POL023600872

POL023600872 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Hacia Czesław. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023600872. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel… Read More »

POL022502024 Klimczak Jadwiga 00421-6520.10-OR1600214/17

POL022502024 Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie i odpowiedzialnego społecznie rybołówstwa.4 Klimczak Jadwiga Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Klimczak Jadwiga. Numer Identyfikacyjny Statku: POL022502024. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace KOŁ-68 przez 60 dni. Cel operacji: Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie… Read More »

POL023401762 Granosik Jarosław 00111-6520.9-OR1100112/17/19

POL023401762 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy4 Granosik Jarosław Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Granosik Jarosław. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023401762. Nazwa operacji: Poprawa bezpieczeństwa oraz warunków pracy na kutrze rybackim UST-122. Skrócony opis operacji: wymiana nadburcia. wykonanie zadaszenia z aluminium.… Read More »

00629-6520.10-OR1100090/18 Cebula Andrzej POL035302054

POL035302054 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Cebula Andrzej. Numer Identyfikacyjny Statku: POL035302054. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji:… Read More »