Tag Archives: agencja restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa wnioski

00878-6520.10-OR1600446/18/19 Włodyka Zbigniew POL022900422

POL022900422 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Włodyka Zbigniew. Numer Identyfikacyjny Statku: POL022900422. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez… Read More »

00001-6524.4-OR0100002/17/18 Spółka Rybacka „Niedźwiedzice” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

zachęcanie do inwestowania w sektor przetwórstwa i obrótu 5 – Wspieranie obrotu i przetwarzania Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Spółka Rybacka „Niedźwiedzice” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Rozwój zakładu przetwórstwa rybnego w Goliszowie Spółki Rybackiej Niedźwiedzice Sp. z o.o.. Skrócony opis operacji: I etap m.in. wózek ręczny. baseny… Read More »

00061-6520.9-OR1100056/17/18 Struck Tomasz Józef POL033700631

POL033700631 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Struck Tomasz Józef. Numer Identyfikacyjny Statku: POL033700631. Nazwa operacji: Doposażenie statku rybackiego KUŻ-42 w nowoczesne… Read More »

Ostafiński Aleksander 00016-6521.3.1-OR0900021/17/19

Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury.4 Ostafiński Aleksander Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Ostafiński Aleksander. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Przebudowa wraz z modernizacją budowli i dróg rolniczych w Gospodarstwie Rybackim Aleksander Ostafiński w Starzawie.. Skrócony opis operacji: Operacja dotyczy prac budowlanych związanych z przebudową wraz z modernizacją budowli i dróg… Read More »

POL011801190 Borys Tomasz 00121-6520.10-OR1600086/16

POL011801190 Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie i odpowiedzialnego społecznie rybołówstwa.4 Borys Tomasz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Borys Tomasz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL011801190. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace ŚWI-43 przez 30 dni.. Cel operacji: Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie… Read More »

Zwierzchowski Jędrzej 00020-6521.5-OR0200007/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego4 Zwierzchowski Jędrzej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Zwierzchowski Jędrzej. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe. Skrócony opis operacji: Pakiet 1. wymóg 2.1. Cel operacji: Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz… Read More »

00791-6520.10-OR1600306/18/19 Wiejkuć Tomasz POL010502186

POL010502186 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Wiejkuć Tomasz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL010502186. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez… Read More »

00425-6520.10-OR1600221/17 Babiak Piotr POL022400621

POL022400621 Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie i odpowiedzialnego społecznie rybołówstwa. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Babiak Piotr. Numer Identyfikacyjny Statku: POL022400621. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace DWI-2… Read More »

POL011101701 Skiba Izabela 00002-6520.10-OR1600003/16

POL011101701 Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie i odpowiedzialnego społecznie rybołówstwa.4 Skiba Izabela Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Skiba Izabela. Numer Identyfikacyjny Statku: POL011101701. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace DZI-30 przez 30 dni. Cel operacji: Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie… Read More »

POL022500303. POL022502053 Iwańczyk Jerzy 00415-6520.10-OR1600203/17

POL022500303. POL022502053 Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie i odpowiedzialnego społecznie rybołówstwa.4 Iwańczyk Jerzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Iwańczyk Jerzy. Numer Identyfikacyjny Statku: POL022500303. POL022502053. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace KOŁ-110 oraz KOŁ-48 przez 60 dni. Cel operacji: Promowanie konkurencyjnego.… Read More »