Tag Archives: agencja restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa wnioski

Gmina Sławno 00122-6523.2-SW1610154/18

Promocja i upowszechnianie rybackiego dziedzictwa kulturowego poprzez organizację festynu smaków rybnych nad jeziorem Łętowskim w Gminie Sławno4 Gmina Sławno Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Sławno . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Festiwal smaków rybnych w Łętowie. Skrócony opis operacji: 4.4 Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury.… Read More »

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Elblągu 00096-6523.2-SW1410052/18/19

Wspieranie atutów środowiska wodnego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury poprzez zakup wyposażenia monitorującego. służącego do walki z kłusownictwem oraz utrzymanie go przez 5 lat od daty płatności końcowej przez ARiMR4 Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Elblągu Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Elblągu . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa… Read More »

00166-6523.2-SW1110318/18 Gmina Borzytuchom

Stworzenie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej przeznaczonej na użytek publiczny na jeziorze Chotkowskim w miejscowości Chotkowo 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Borzytuchom . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Budowa pomostu pływającego na jeziorze Chotkowskim w miejscowości Chotkowo. Skrócony opis operacji: 4.04.2001. Cel operacji: Stworzenie ogólnodostępnej… Read More »

Mróz Jadwiga 00044-6521.5-OR0300121/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego4 Mróz Jadwiga Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Mróz Jadwiga. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. Skrócony opis operacji: Pakiet 1 realizowany będzie w obiekcie Grabowce Dolne o powierzchni całkowitej 23.72 ha w… Read More »

00094-6521.5-OR1200114/18 Brzeziński Ryszard

zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstwa z sektora akwakultury. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środow Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Brzeziński Ryszard. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Inwestycje w chów i hodowlę ryb poprzez zakup maszyn i sprzętu rolniczego oraz samochodów do transportu ryb.. Skrócony opis operacji: zadanie obejmuje zakup maszyn i urządzeń na… Read More »

Karoń Jarosław 00106-6521.5-OR1200084/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego4 Karoń Jarosław Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Karoń Jarosław. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Wsparcie wykorzystania tradycyjnych lub przyjaznych środowisku praktyk i technik w chowie i hodowli ryb oraz ochrona zasobów genetycznych ryb w obrębie… Read More »

Kryczka Ryszard 00022-6521.5-OR1300024/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.4 Kryczka Ryszard Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kryczka Ryszard. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Działania wodno środowiskowe. Skrócony opis operacji: Realizacja pakietu pierwszego (roczny całkowity przyrost masy ryb poniżej 1500 kg. wykaszanie nie mniej niż… Read More »

Rapacewicz Marian 00026-6521.5-OR0300039/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego4 Rapacewicz Marian Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Rapacewicz Marian. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe. Skrócony opis operacji: Akwakultury w świadczeniu usług środowiskowych. Zakresem operacji jest realizacja pakietu 1 oraz pakietu 2… Read More »

00031-6520.11-OR1600033/17/18 KANTYNA RYBACKA S.C. Andrzej Kopacz. Mariusz Wierszel POL023201908. POL023402003

POL023201908. POL023402003 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: KANTYNA RYBACKA S.C. Andrzej Kopacz. Mariusz Wierszel . Numer Identyfikacyjny Statku: POL023201908. POL023402003. Nazwa… Read More »

00012-6520.2-OR1400030/18/19 Żydziak Piotr POL037100914

POL037100914 zmniejszenie wpływu rybołówstwa na środowisko morskie. w tym unikanie i redukcja. w jak największym stopniu. niechcianych połowów 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Żydziak Piotr. Numer Identyfikacyjny Statku: POL037100914. Nazwa operacji: Zmniejszenie wpływu rybołówtswa na środowisko morskie. w tym unikanie i… Read More »