Tag Archives: agencja restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa

Potapski Jerzy 00007-6520.9-OR1600037/17/18

Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Potapski Jerzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Potapski Jerzy. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Zakup sprzętu poprawiającego bezpieczeństwo oraz warunki pracy na łodzi MIZ-4. Skrócony opis operacji: -Radiotelefon przenośny -Odbiornik-Światło do pasa ratunkowego-Echosonda… Read More »

Cieleń Janusz 00001-6521.3.1-OR0100006/17/18

Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw akwakultury4 Cieleń Janusz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Cieleń Janusz. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Zakup maszyn i urządzeń służących poprawie warunków pracy i bezpieczeństwa pracowników. Skrócony opis operacji: 1. łyżka kosząca do koserwacji rowów – doprowadzalników/odprowadzalników wody do i ze stawów rybnych o szerokości koszenia od 150… Read More »

POL011601342 Frankowski Zbigniew 00227-6520.10-OR1600023/17

POL011601342 Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie i odpowiedzialnego społecznie rybołówstwa.4 Frankowski Zbigniew Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Frankowski Zbigniew. Numer Identyfikacyjny Statku: POL011601342. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace WOL-5 przez 30 dni.. Cel operacji: Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie… Read More »

POL036802147 Jaworska Agnieszka 00368-6520.10-OR1100139/17

POL036802147 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy.4 Jaworska Agnieszka Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Jaworska Agnieszka. Numer Identyfikacyjny Statku: POL036802147. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej w 2017r.. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i… Read More »

00109-6520.10-OR1100092/16 Necel Jarosław Jerzy POL033800588. POL033800589

POL033800588. POL033800589 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Necel Jarosław Jerzy. Numer Identyfikacyjny Statku: POL033800588. POL033800589. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.… Read More »

POL036400994 Madej Adam 00054-6520.6-OR1100026/17

POL036400994 Promowanie konkurencyjnych. zrównoważonych środowiskowo. rentownych ekonomicznie i odpowiedzialnych społecznie rybołówstwa i akwakultury.4 Madej Adam Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Madej Adam. Numer Identyfikacyjny Statku: POL036400994. Nazwa operacji: Utrata przez Adam Mieczysław Madej miejsca pracy na statku KĄT-51.. Skrócony opis operacji: Utrata przez Adam Mieczysław Madej miejsca pracy na statku KĄT-51.. Cel operacji: Promowanie… Read More »

POL033800562 Sikora Sebastian 00975-6520.10-OR1600154/19

POL033800562 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy.4 Sikora Sebastian Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Sikora Sebastian. Numer Identyfikacyjny Statku: POL033800562. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace RWL-13 przez… Read More »

00001-6523.3-SW0210001/19 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Nasza Krajna i Pałuki”

Celem ogólnym projektu współpracy jest odkrywanie nowych form promocji rybackiego dziedzictwa kulturowego 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Nasza Krajna i Pałuki” . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Wyjazd studyjny – miejsca hodowli ryb słodkowodnych w Republice Czeskiej. Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu… Read More »

00021-6520.11-OR1100020/17/18 Konkel Marcin Artur POL033801997

POL033801997 „Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy”. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Konkel Marcin Artur. Numer Identyfikacyjny Statku: POL033801997. Nazwa operacji: Zakup specjalistycznego środka transportu. Skrócony opis… Read More »

Gmina Szydłowo 00032-6523.2-SW1510043/18

Stworzenie na terenie obszaru Nadnoteckiej Grupy Rybackiej rekreacyjnej infrastruktury. przeznaczonej na użytek publiczny. poprzez budowę sceny plenerowej z zapleczem gospodarczym we wsi Tarnowo w celu zaspokojenia potrzeb społecznych oraz propagowania dz4 Gmina Szydłowo Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Szydłowo . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: „Budowa infrastruktury rekreacyjnej – Budowa sceny plenerowej… Read More »