Tag Archives: agencja restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa

00570-6520.10-OR1100064/18 Banasik Katarzyna POL023401044

POL023401044 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Banasik Katarzyna. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023401044. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji:… Read More »

Borowiecki Marcin 00018-6521.5-OR1300033/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego4 Borowiecki Marcin Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Borowiecki Marcin. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Wsparcie wykorzystania tradycyjnych lub przyjaznych środowisku praktyk i technik w chowie i hodowli ryb.. Skrócony opis operacji: Operacja będzie polegała na… Read More »

POL010601479 Parma Dariusz 00807-6520.10-OR1600394/18/19

POL010601479 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Parma Dariusz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Parma Dariusz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL010601479. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace TRB-26 przez 30 dni. Cel operacji: Podnoszenie… Read More »

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. jęte zostaną stawy o areale 524.41 ha. w woj. śląskim. pow. cieszyński na terenie działek mieszczących się w: Gminie Chybie – obręb 0004 Zaborze. obręb 0003 Mnich. Gminie Strumień – obręb 0002 Drogomyśl. Gminie Skoczów – obręb 0007 Ochaby Małe. 00097-6521.5-OR1200095/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. 1932387.44 jęte zostaną stawy o areale 524.41 ha. w woj. śląskim. pow. cieszyński na terenie działek mieszczących się w: Gminie Chybie – obręb 0004 Zaborze. obręb 0003 Mnich. Gminie Strumień – obręb 0002 Drogomyśl. Gminie Skoczów –… Read More »

POL023401906 Klusek Robert 00206-6520.10-OR1100117/16

POL023401906 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy.4 Klusek Robert Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Klusek Robert. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023401906. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej UST-101 PRZEZ 30 DNI W 2016 ROKU.… Read More »

00189-6520.10-OR1100272/16 Litwin Alicja POL034302081

POL034302081 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Litwin Alicja. Numer Identyfikacyjny Statku: POL034302081. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji:… Read More »

POL037400905 Bogusz Jerzy 00118-6520.10-OR1400076/18/19

POL037400905 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy4 Bogusz Jerzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Bogusz Jerzy. Numer Identyfikacyjny Statku: POL037400905. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz… Read More »

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „ART-ZBYT” Sp. j. Andrzej Wojtyczka Bogdan Michalak 00009-6523.2-SW0110004/18/19

Wzrost rozpoznawalności oferty turystycznej obszaru. rozwój infrastruktury i uzyskanie dodatkowego dochodu z działalności firmy PHU ART.-ZBYT jako marki przykazanie turystyce w Dolinie Baryczy.4 Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „ART-ZBYT” Sp. j. Andrzej Wojtyczka Bogdan Michalak Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „ART-ZBYT” Sp. j. Andrzej Wojtyczka Bogdan Michalak . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Rozwój… Read More »

POL011801945 Wleklak Agnieszka 00028-6520.10-OR1600038/16

POL011801945 Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie i odpowiedzialnego społecznie rybołówstwa.4 Wleklak Agnieszka Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Wleklak Agnieszka. Numer Identyfikacyjny Statku: POL011801945. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznaceŚWI-18 przez30 dni.. Cel operacji: Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie i odpowiedzialnego… Read More »

Gminna Biblioteka Publiczna w Spytkowicach 00028-6523.2-SW0610016/18

Integracja międzypokoleniowa społeczeństwa i upowszechnianie wiedzy na temat historii lokalnej i dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury poprzez przygotowanie i wydanie publikacji i wystawy. a także udział społeczności Doliny Karpia w spotkaniu 4 Gminna Biblioteka Publiczna w Spytkowicach Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gminna Biblioteka Publiczna w Spytkowicach . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji:… Read More »