Tag Archives: agencja restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa

Ochotnicza Straż Pożarna w Kołczewie 00220-6523.2-SW1610313/18/19

„Przeciwdziałanie kłusownictwu poprzez zorganizowanie działań informacyjnych oraz wydarzenia pod hasłem Rybka lubi pływać – na straży prawa”4 Ochotnicza Straż Pożarna w Kołczewie Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Ochotnicza Straż Pożarna w Kołczewie . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: „Rybka lubi pływać – na „straży” prawa”. Skrócony opis operacji: „Wspieranie i wykorzystanie atutów środowiska… Read More »

POL033900551 Kohnke Łukasz 00707-6520.10-OR1100210/18

POL033900551 Podnoszenie kwalifikacji i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy4 Kohnke Łukasz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kohnke Łukasz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL033900551. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: Podnoszenie kwalifikacji i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz… Read More »

POL033801997 Konkel Marcin Artur 00979-6520.10-OR1100441/18/19

POL033801997 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy4 Konkel Marcin Artur Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Konkel Marcin Artur. Numer Identyfikacyjny Statku: POL033801997. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa… Read More »

00785-6520.10-OR1600300/18/19 Najgebauer Dariusz POL010601616

POL010601616 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwo lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Najgebauer Dariusz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL010601616. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez 30… Read More »

POL023401050 Lis Bogdan 00218-6520.10-OR1100225/16

POL023401050 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy.4 Lis Bogdan Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Lis Bogdan. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023401050. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw… Read More »

POL033800562 Sikora Sebastian 00576-6520.10-OR1600125/18

POL033800562 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy.4 Sikora Sebastian Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Sikora Sebastian. Numer Identyfikacyjny Statku: POL033800562. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej w roku 2018 przez 30 dni łodzi… Read More »

00040-6521.5-OR0100018/18 Stawy Milickie Spółka Akcyjna

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stawy Milickie Spółka Akcyjna . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe w obiekcie Gadzinowe..… Read More »

Wiśniewski Andrzej 00038-6521.5-OR1400030/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego4 Wiśniewski Andrzej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Wiśniewski Andrzej. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Chów karpi zgodnie z zasadami dobrych praktyk rybackich. Skrócony opis operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe. Cel operacji: Promowanie akwakultury o wysokim… Read More »

00002-6520.4.1-OR1100002/17 Stowarzyszenie Rybaków Łodziowych „MIERZEJA”

zmniejszenie wpływu rybołówstwa na środowisko morskie. w tym unikanie i redukcja. w jak największym stopniu. niechcianych połowów. w przypadku realizacji operacji w ramach poddziałania. o którym mowa w art. 40 ust. 1 lit. a rozporządzenia nr 508/2014 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko… Read More »

Pustówka Arkadiusz 00093-6521.5-OR1200069/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego4 Pustówka Arkadiusz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Pustówka Arkadiusz. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Wsparcie wodno-środowiskowe. Skrócony opis operacji: Wsparcie wykorzystania tradycyjnych lub przyjaznych środowisku praktyk i technik w chowie i hodowli ryb. Cel operacji:… Read More »