Tag Archives: agencja restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa

00004-6520.9-OR1100027/17/18 Laskowski Paweł

Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Laskowski Paweł. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Zdrowie i bezpieczeństwo.. Skrócony opis operacji: Zdrowie i… Read More »

00559-6520.10-OR1100010/18 Budzisz Robert POL033700623

POL033700623 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Budzisz Robert. Numer Identyfikacyjny Statku: POL033700623. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel… Read More »

Ozdoba Andrzej 00009-6521.3.1-OR0100014/17/18

zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury4 Ozdoba Andrzej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Ozdoba Andrzej. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Modernizacja gospodarstwa Andrzeja Ozdoby. obejmującego obiekty Spalice. Pomocne. Konradowa. Lipowa. Ujeździec. Unikowice. Skrócony opis operacji: samochód wyspecjalizowany do przewozu ryb o dmc. 3500 kg. mocy 140-160kmbasen do przewozu ryb poj. 800… Read More »

POL022900411 Włodyka Sławomir 00035-6520.11-OR1600071/17/18

POL022900411 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Włodyka Sławomir Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Włodyka Sławomir. Numer Identyfikacyjny Statku: POL022900411. Nazwa operacji: Poprawa wartości produktów rybołówstwa złowionych przez CHY-2 poprzez zakup środka transportu do obrotu i sprzedaży ryb.. Skrócony opis… Read More »

00131-6520.2-OR1100037/18/19 Selin Andrzej Antoni POL033700632

POL033700632 Zmniejszenie wpływu rybołówstwa na środowisko morskie w tym unikanie i redukcja w jak największym stopniu niechcianych połowów 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Selin Andrzej Antoni. Numer Identyfikacyjny Statku: POL033700632. Nazwa operacji: Poprawa selektywności narzędzi połowowych statku rybackiego KUŹ-45. Skrócony opis… Read More »

00002-6520.5-OR1100001/17/18 Zrzeszenie Rybaków Morskich – Organizacja Producentów

Zmniejszenie wpływu rybołówstwa na środowisko morskie. w tym unikanie i redukcja. w jak największym stopniu. niechcianych połowów. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Zrzeszenie Rybaków Morskich – Organizacja Producentów . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Inwestycje w zakresie ułatwiania przestrzegania obowiązku… Read More »

POL034502026 Wittbrodt Jacek Paweł 00082-6520.2-OR1100093/18/19

POL034502026 Zmniejszenie wpływu rybołówstwa na środowisko morskie. w tym unikanie i redukcja. w jak największym stopniu. niechcianych połowów.4 Wittbrodt Jacek Paweł Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Wittbrodt Jacek Paweł. Numer Identyfikacyjny Statku: POL034502026. Nazwa operacji: Wymiana narzędzi połowowych na statku WŁA-16. Skrócony opis operacji: W ramach realizacji operacji zostaną wymienione bierne narzędzia połowowe poprzez:a)… Read More »

Kędziora Marek 00165-6523.2-SW1610259/18

Głównym celem operacji jest zróżnicowanie dochodów firmy przez zakup specjalistycznego samochodu i wprowadzenie dodatkowej usługi restrukturyzującej dotychczasową działalność oraz zatrudnienie jednej osoby na pełny etat.4 Kędziora Marek Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kędziora Marek. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Zróżnicowanie oferty usług firmy poprzez zakup specjalistycznego samochodu z zabudową chłodniczą. stworzenie miejsca pracy.… Read More »

Bieńkiewicz Mirosław 00030-6521.3.1-OR1400018/19

Zwiększanie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury4 Bieńkiewicz Mirosław Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Bieńkiewicz Mirosław. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Modernizacja gospodarstwa rybackiego Pasłęk. Skrócony opis operacji: Modernizacja gospodarstwa przez zakup nowego sprzętu do utrzymania stawów. ciągnika rolniczego wyposażonego w przedni napęd oraz kosiarki do wykaszania rowów i grobli. Cel operacji:… Read More »

Gmina Miasta Helu 00224-6523.2-SW1110221/18/19

Zagospodarowanie wejścia na małą plażę poprzez budowę infrastruktury zarządzania antropopresją sprzyjającą rozwojowi turystyki. Jeden nowopowstały obiekt.4 Gmina Miasta Helu Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Miasta Helu . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Zagospodarowanie wejścia na małą plażę w Helu. Skrócony opis operacji: 4.04.2001. Cel operacji: Zagospodarowanie wejścia na małą plażę poprzez budowę… Read More »