Tag Archives: agencja restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa

Grzych Sławomir 00047-6521.5-OR1300054/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.4 Grzych Sławomir Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Grzych Sławomir. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Wykorzystanie tradycyjnych lub przyjaznych środowisku praktyk i technik w chowie i hodowli ryb na stawach w Krzelowie. Skrócony opis operacji: Realizacja… Read More »

2018-01-01 raz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego 00014-6521.3.1-OR0

2018-01-01 295659.714 raz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: raz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. Numer Identyfikacyjny Statku: 2018-01-01. Nazwa operacji: 2022-12-01. Skrócony opis operacji: 394212.95. Cel operacji: 295659.71. Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 35-506. Data Zakończenia Realizacji Operacji: Polska. Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i… Read More »

POL023401911 Kulikowski Grzegorz 00704-6520.10-OR1100220/18

POL023401911 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy4 Kulikowski Grzegorz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kulikowski Grzegorz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023401911. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz… Read More »

00018-6526-DPT00027/18 27 ust. 1 pkt 1 lub art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego. 2016-01-01

2016-01-01 85294.74 7 – Pomoc techniczna Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: 27 ust. 1 pkt 1 lub art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.. Numer Identyfikacyjny Statku: 2016-01-01. Nazwa operacji: 2018-12-01. Skrócony opis operacji: 113726.33. Cel operacji:… Read More »

00861-6520.10-OR1100303/18/19 Banach Piotr POL036901154. POL036901163

POL036901154. POL036901163 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Banach Piotr. Numer Identyfikacyjny Statku: POL036901154. POL036901163. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony… Read More »

POL037300830 Kozioł Jan 00038-6520.11-OR1400029/19

POL037300830 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Kozioł Jan Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kozioł Jan. Numer Identyfikacyjny Statku: POL037300830. Nazwa operacji: Inwestycje zwiększające wartość produktów rybołówstwa poprzez zakup maszyn i urządzeń do obsługi załadunku i rozładunku oraz produktów rybołówstwa.… Read More »

Szarek Adam 00028-6523.2-SW1510029/18

Dodatkowe wyposażenie techniczne i technologiczne gospodarstwa rybackiego. wpływające na możliwość zwiększenia przychodów oraz wartości dodanej sprzedawanych ryb. co prowadzic będzie do wzrostu dochodów i możliwości utrzymania miejsca pracy4 Szarek Adam Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Szarek Adam. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Rozwój istniejącego punktu sprzedaży i przetwarzania ryb w Stobnie poprzez dodatkowe… Read More »

00008-6520.6-OR1600003/16 Walczak Stanisław Bolesław POL023200698

POL023200698 Zapewnienie równowagi pomiędzy zdolnością połowową a dostępnymi uprawnieniami do połowów. (art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia 508/2014) 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Walczak Stanisław Bolesław. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023200698. Nazwa operacji: Trwałe zaprzestanie działalności połowowej statku rybackiego DAR-15. Skrócony… Read More »

POL010702143 Dziemiński Krzysztof 00517-6520.10-OR1600134/18

POL010702143 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Dziemiński Krzysztof Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Dziemiński Krzysztof. Numer Identyfikacyjny Statku: POL010702143. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace STP-10 przez 30 dni.. Cel operacji: Podnoszenie… Read More »

00281-6520.10-OR1100091/17 Pilarczyk Ryszard POL023401005

POL023401005 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Pilarczyk Ryszard. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023401005. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji:… Read More »