Tag Archives: agencja restrukturyzacji i modernizacji

00544-6520.10-OR1600155/18 Woźniak Zbigniew POL011801240

POL011801240 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Woźniak Zbigniew. Numer Identyfikacyjny Statku: POL011801240. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez… Read More »

00714-6520.10-OR1600330/18/19 Poronis Eugeniusz POL011401385

POL011401385 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwo lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Poronis Eugeniusz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL011401385. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Dobrowolny tymczasowy postój przez okres 30… Read More »

POL023402031 Wańtuchowicz Elżbieta Krystyna 00852-6520.10-OR1100372/18/19

POL023402031 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Wańtuchowicz Elżbieta Krystyna Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Wańtuchowicz Elżbieta Krystyna. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023402031. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej w celu ochrony żywych zasobów morza bałtyckiego.. Cel operacji: Podnoszenie… Read More »

POL012001447 Skiba Józef 00872-6520.10-OR1600430/18/19

POL012001447 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności w sektorze przedsiębiorstw rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy4 Skiba Józef Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Skiba Józef. Numer Identyfikacyjny Statku: POL012001447. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez 30 dni w roku 2018.. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności… Read More »

POL023300512 Wojdylewski Maciej 00177-6520.10-OR1600107/16

POL023300512 Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie i odpowiedzialnego społecznie rybołówstwa.4 Wojdylewski Maciej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Wojdylewski Maciej. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023300512. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace DAR-78 przez 30 dni.. Cel operacji: Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie… Read More »

00709-6520.10-OR1100173/18 Szamiel Artur POL023401075

POL023401075 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Szamiel Artur. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023401075. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel… Read More »

00565-6520.10-OR1100050/18 Ziarko Tadeusz POL036101004

POL036101004 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Ziarko Tadeusz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL036101004. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel… Read More »

Stawy Milickie Spółka Akcyjna 00036-6521.5-OR0100010/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.4 Stawy Milickie Spółka Akcyjna Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stawy Milickie Spółka Akcyjna . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe w obiekcie Sanie.. Skrócony opis operacji: Wsparcie wykorzystania tradycyjnych lub przyjaznych środowisku… Read More »

Stowarzyszenie Rybaków Łodziowych „MIERZEJA” 00002-6520.4.1-OR1100002/17

zmniejszenie wpływu rybołówstwa na środowisko morskie. w tym unikanie i redukcja. w jak największym stopniu. niechcianych połowów. w przypadku realizacji operacji w ramach poddziałania. o którym mowa w art. 40 ust. 1 lit. a rozporządzenia nr 508/20144 Stowarzyszenie Rybaków Łodziowych „MIERZEJA” Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stowarzyszenie Rybaków Łodziowych „MIERZEJA” . Numer Identyfikacyjny Statku:… Read More »

POL036901154. POL036901163 Banach Piotr 01117-6520.10-OR1100150/19

POL036901154. POL036901163 Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej4 Banach Piotr Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Banach Piotr. Numer Identyfikacyjny Statku: POL036901154. POL036901163. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. Cel operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-01-01. Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-09-01. Wydatki… Read More »