Tag Archives: agencja restrukturyzacji i modernizacji

Roman Ruksztełło/ Ruksztełło Roman Transcold Transport Krajowy i Miedzynarodowy 00019-6523.2-SW1410021/17/18

Podniesienie wartości produktów sektora rybołówstwa poprzez wyposażenia firmy w naczepę chłodniczą do produkcji. przetwarzania i obrotami produktami rybołówstwa. co pozwoli na utrzymanie jednego miejsca pracy przez okres minimum 3 lat od dnia wypłaty płat4 Roman Ruksztełło/ Ruksztełło Roman Transcold Transport Krajowy i Miedzynarodowy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Roman Ruksztełło/ Ruksztełło Roman Transcold Transport… Read More »

POL033800595 Konkel Stefan 00610-6520.10-OR1100028/18

POL033800595 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy4 Konkel Stefan Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Konkel Stefan. Numer Identyfikacyjny Statku: POL033800595. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz… Read More »

Cebula Zdzisław 00072-6521.5-OR1500074/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego4 Cebula Zdzisław Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Cebula Zdzisław. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Wsparcie wykorzystania tradycyjnych lub przyjaznych środowisku praktyk i technik w chowie i hodowli ryb. Skrócony opis operacji: Wsparcie wykorzystania tradycyjnych lub… Read More »

2021-07-01 9-10-01 00058-6521.5-OR0500058/18

2021-07-01 31-0524 9-10-01 Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: 9-10-01. Numer Identyfikacyjny Statku: 2021-07-01. Nazwa operacji: 870236.43. Skrócony opis operacji: 326338.5. Cel operacji: 31-052. Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: Polska. Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy. Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 2.3 Inwestycje produkcyjne w akwakulturę. Kwota… Read More »

POL033700637 Manuszewska Agnieszka 00087-6520.2-OR1600120/18/19

POL033700637 Zmniejszenie wpływu rybołówstwa na środowisko morskie.w tym unikanie i redukcja. w jak największym stopniu. niechcianych połowów4 Manuszewska Agnieszka Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Manuszewska Agnieszka. Numer Identyfikacyjny Statku: POL033700637. Nazwa operacji: Wymiana narzędzi połowowych jednostki rybackiej JAR-38. Skrócony opis operacji: Zakup sieci. Cel operacji: Zmniejszenie wpływu rybołówstwa na środowisko morskie.w tym unikanie i… Read More »

POL023500828 Wołk Jan 01086-6520.10-OR1100049/19

POL023500828 podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy4 Wołk Jan Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Wołk Jan. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023500828. Nazwa operacji: tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz… Read More »

00031-6520.2-OR1400016/18/19 nego i opartego na wiedzy 1.2 Zmniejszanie oddziaływania na środowisko

1.2 Zmniejszanie oddziaływania na środowisko Zmniejszenie wpływu rybołówstwa na środowisko morskie w tym unikanie i redukcja w jak największym stopniu niechcianych połowów 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyj Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: nego i opartego na wiedzy. Numer Identyfikacyjny Statku: 1.2 Zmniejszanie oddziaływania na środowisko. Nazwa operacji: 1.02.2021. Skrócony opis… Read More »

Cebeterewicz Mariusz 00005-6521.3.1-OR1400016/17/18

Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury4 Cebeterewicz Mariusz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Cebeterewicz Mariusz. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Inwestycja w akwakulturę poprzez zakup maszyn. urządzeń i środków transportu wewnętrznego i zewnętrznego w obiektach chowu i hodowli ryb Gospodarstwa Rolnego Mariusz Cebeterewicz. Skrócony opis operacji: Inwestycje produkcyjne w akwakulturę. Cel… Read More »

00059-6521.5-OR0100056/18 Bartkowiak Zygmunt

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Bartkowiak Zygmunt. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Wykorzystania tradycyjnych lub przyjaznych środowisku praktyk i technik w chowie… Read More »

GMINA JASTARNIA 00051-6523.2-SW1110091/17/18

Budowa obiektu infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej bazującej na tradycjach morskich i rybackich4 GMINA JASTARNIA Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: GMINA JASTARNIA . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Budowa nadzatokowego ciągu spacerowego w przystani rybackiej w Kuźnicy. Skrócony opis operacji: Tworzenie. rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. przeznaczonej na użytek publiczny. historycznie lub… Read More »