Tag Archives: agencja restrukturyzacji

00008-6523.2-SW1610010/17 Gmina Wolin

Operacja ma na celu poprawe dostępności komunikacyjnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w centrum Wolina poprzez przebudowę drogi gminej dojazdowej – ul. Małej oraz budowę placu maneżowego. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Wolin . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Przebudowa ul. Małej wraz z budową placu maneżowego w… Read More »

00497-6520.10-OR1100243/17 Melcer Aleksander POL034500260

POL034500260 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Melcer Aleksander. Numer Identyfikacyjny Statku: POL034500260. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji:… Read More »

Stawy Milickie Spółka Akcyjna 00012-6523.2-SW0110005/19

Utworzenie miejsc pracy poprzez modernizację obiektu gastronomicznego „Gospoda 8 Ryb” w Rudzie Sułowskiej4 Stawy Milickie Spółka Akcyjna Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stawy Milickie Spółka Akcyjna . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Modernizacja Gospody 8 RYB. Skrócony opis operacji: 4.1 Podnoszenie wartości produktów. tworzenie miejsc pracy. zachęcanie młodych ludzi i propagowanie innowacji na… Read More »

00020-6520.8-OR1100026/17 Banasik Katarzyna POL023401044

POL023401044 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Banasik Katarzyna. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023401044. Nazwa operacji: Różnicowanie działalności gospodarczej w kierunku sprzedaży bezpośredniej… Read More »

633989.15 2022-12-01 00058-6521.5-OR0700037/18

633989.15 Polska4 2022-12-01 Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: 2022-12-01. Numer Identyfikacyjny Statku: 633989.15. Nazwa operacji: 475491.86. Skrócony opis operacji: 46-034. Cel operacji: Polska. Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy. Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe. Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 2.05.2021. Kwota… Read More »

00042-6521.5-OR0500022/18 Kalina Tomasz

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kalina Tomasz. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Realizacja wymogów w zakresie wsparcia wykorzystania tradycyjnych lub przyjaznych środowisku… Read More »

POL034302081. POL034900710 Litwin Alicja 00654-6520.10-OR1100135/18

POL034302081. POL034900710 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy4 Litwin Alicja Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Litwin Alicja. Numer Identyfikacyjny Statku: POL034302081. POL034900710. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa… Read More »

POL012202199 Polakiewicz Bogdan 00014-6520.9-OR1600038/17/18

POL012202199 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego ry6bołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Polakiewicz Bogdan Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Polakiewicz Bogdan. Numer Identyfikacyjny Statku: POL012202199. Nazwa operacji: Zakup sprzętu poprawiającego bezpieczeństwo oraz warunki pracy na łodzi NIE-14. Skrócony opis operacji: -A2004 Autopilot-HS60 – GPS KOMPAS-S35… Read More »

POL012201636 Dobraszak Stanisław 00020-6520.8-OR1600017/17

POL012201636 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy4 Dobraszak Stanisław Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Dobraszak Stanisław. Numer Identyfikacyjny Statku: POL012201636. Nazwa operacji: Budowa domków letniskowych dla wędkarzy. Skrócony opis operacji: budowa domków letniskowych wraz z wyposażeniem. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności… Read More »

00005-6520.6-OR1600011/16 Jędrasik Piotr Sebastian POL022500312

POL022500312 Zapewnienie równowagi pomiędzy zdolnością połowową a dostępnymi uprawnieniami do połowów 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Jędrasik Piotr Sebastian. Numer Identyfikacyjny Statku: POL022500312. Nazwa operacji: Trwałe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Trwałe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: Zapewnienie równowagi pomiędzy… Read More »