Tag Archives: agencja rolnictwa

Gmina Krasnobród 00038-6523.2-SW0910039/17/18

Podniesienie atrakcyjności turystycznej miejscowości Krasnobród poprzez budowę deptaka oraz ciągów pieszych i elementów małej infrastruktury do obsługi turystyki wodnej w rejonie zbiornika wodnego „Zalew”4 Gmina Krasnobród Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Krasnobród . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Budowa deptaka oraz ciągów pieszych i elementów małej infrastruktury do obsługi turystyki wodnej w… Read More »

00002-6521.5-OR0600008/18 Tomala Marian

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Tomala Marian. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe w obiekcie Tyniec.. Skrócony opis operacji:… Read More »

POL010301665 Piotrowski Paweł 00018-6520.9-OR1600007/19

POL010301665 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Piotrowski Paweł Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Piotrowski Paweł. Numer Identyfikacyjny Statku: POL010301665. Nazwa operacji: Poprawa w zakresie bezpieczeństwa. zdrowia i warunków pracy na jednostce rybackiej DĄB-21.. Skrócony opis operacji: Zakup: kombinezonów. kaloszy.… Read More »

POL022502070 XMODAR USTKA SP. Z O. O. 00838-6520.10-OR1100285/18/19

POL022502070 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy4 XMODAR USTKA SP. Z O. O. Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: XMODAR USTKA SP. Z O. O. . Numer Identyfikacyjny Statku: POL022502070. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: Podnoszenie… Read More »

Skowrońska Anna Maria 00125-6523.2-SW1610105/18

.Celem operacji jest zakup mobilnego pawilonu sprzedaży bezpośredniej wraz z wyposażeniem. który jest uzupełnieniem posiadanego łańcucha sprzedaży bezpośredniej produktów gospodarstwa rybackiego Zielenica. Wyodrębnienie miejsca do przygotowywania i sprzed4 Skowrońska Anna Maria Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Skowrońska Anna Maria. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Zakup pawilonu sprzedaży bezpośredniej wraz z wyposażeniem do pozyskania.… Read More »

POL037300841 Tyl Halina 00005-6520.11-OR1400033/17/18

POL037300841 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy4 Tyl Halina Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Tyl Halina. Numer Identyfikacyjny Statku: POL037300841. Nazwa operacji: Inwestycje zwiększające wartość produktów rybołówstwa poprzez zakup specjalistycznych środków transportu. Skrócony opis operacji: Wartość dodana. jakość produktów i… Read More »

Fundacja Wiedza 00017-6523.2-SW0610024/17/18

Utworzenie infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w postaci ścieżki historyczno-edukacyjnej Doliny Karpia w Zatorze (Podolszu) do momentu złożenia wniosku o płatność końcową.4 Fundacja Wiedza Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Fundacja Wiedza . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Ścieżka historyczno-edukacyjna Doliny Karpia w Zatorze (Podolsze). Skrócony opis operacji: Budowa ścieżki historyczno-edukacyjnej poprzez budowę nawierzchni oraz elementów małej… Read More »

POL023401048 Jezierski Marian 00016-6520.6-OR1100038/16

POL023401048 Zapewnienie równowagi pomiędzy zdolnością połowową a dostępnymi uprawnieniami do połowów.4 Jezierski Marian Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Jezierski Marian. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023401048. Nazwa operacji: Utrata miejsca pracy na statku rybackim.. Skrócony opis operacji: Utrata miejsca pracy na statku rybackim.. Cel operacji: Zapewnienie równowagi pomiędzy zdolnością połowową a dostępnymi uprawnieniami do połowów.. Data… Read More »

Gmina Konarzyny 00128-6523.2-SW1110289/18

Promocja regionu w oparciu o dziedzictwo kulturowe poprzez wydanie albumu „Konarzyny w obiektywie”4 Gmina Konarzyny Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Konarzyny . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Konarzyny w obiektywie. Skrócony opis operacji: Promowanie. zachowanie lub upowszechnianie dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego. Cel operacji: Promocja regionu w oparciu… Read More »

POL012001941 Kaziuk Artur Bogdan 00009-6520.6-OR1600010/16

POL012001941 Zapewnienie równowagi pomiędzy zdolnością połowową a dostępnymi uprawnieniami do połowów4 Kaziuk Artur Bogdan Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kaziuk Artur Bogdan. Numer Identyfikacyjny Statku: POL012001941. Nazwa operacji: Złomowanie statku rybackiego KOŁ-147. Skrócony opis operacji: Trwałe zaprzestanie działalności połowowej statku rybackiego KOŁ-147. Cel operacji: Zapewnienie równowagi pomiędzy zdolnością połowową a dostępnymi uprawnieniami do połowów.… Read More »