Tag Archives: agencja rozwoju rolnictwa

00146-6520.2-OR1100064/18/19 Pilarczyk Ryszard POL023401005

POL023401005 zmniejszenie wpływu rybołówstwa na środowisko morskie w tym unikanie i redukcja w jak największym stopniu niechcianych połowów 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Pilarczyk Ryszard. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023401005. Nazwa operacji: zakup biernych narzędzi połowowych na jednostkę UST-24. Skrócony opis operacji:… Read More »

00041-6520.6-OR1600050/16 Rymarek Andrzej POL022500268

POL022500268 Zapewnienie równowagi pomiędzy zdolnością połowową a dostępnymi uprawnieniami do połowów. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Rymarek Andrzej. Numer Identyfikacyjny Statku: POL022500268. Nazwa operacji: Utrata miejsca pracy na statku rybackim KOŁ-28. Skrócony opis operacji: Utrata miejsca pracy na jednostce rybackiej KOŁ-28… Read More »

SWE000006664 Jasiński Krzysztof 00008-6520.9-OR1600024/19

SWE000006664 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy4 Jasiński Krzysztof Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Jasiński Krzysztof. Numer Identyfikacyjny Statku: SWE000006664. Nazwa operacji: Zakup i montaż urządzeń nawigacyjnych. podajnika do ryb oraz wykonanie pokładu roboczego na łodzi rybackiej KOŁ-91 w celu… Read More »

2018-01-01 zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego 00001-6521.3.1-OR0300014/17/18

2018-01-01 1141653.714 zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. Numer Identyfikacyjny Statku: 2018-01-01. Nazwa operacji: 2022-12-01. Skrócony opis operacji: 1522204.95. Cel operacji: 1141653.71. Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 21-230. Data Zakończenia Realizacji Operacji: Polska. Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 2 –… Read More »

Gminny Ośrodek Kultury w Bełżcu 00050-6523.2-SW0910052/18

Wsparcie dialogu społecznego i upowszechnienie wiedzy w zarządzaniu gospodarstwem rybackim i działalnością związaną z akwakulturą.4 Gminny Ośrodek Kultury w Bełżcu Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gminny Ośrodek Kultury w Bełżcu . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Odkrywanie „rybackich więzi” i dziedzictwa lokalnego Gminy Bełżec.. Skrócony opis operacji: Szkolenie „Zarządzanie działalnością w branży rybackiej… Read More »

00006-6521.5-OR1200102/18 Gabzdyl Stanisław

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gabzdyl Stanisław. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Realizacja działań wodnośrodowiskowych w obiekcie chowu i hodowli ryb. Skrócony… Read More »

00015-6521.5-OR0900025/18 Stec Mieczysław

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stec Mieczysław. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: wsparcie wykorzystania tradycyjnych lub przyjaznych środowisku praktyk i technik w… Read More »

Gospodarstwo Rybackie Spółka Cywilna w Rajgrodzie J.Cz. Holak. Z.F. Haraburda 00008-6521.5-OR1000003/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.4 Gospodarstwo Rybackie Spółka Cywilna w Rajgrodzie J.Cz. Holak. Z.F. Haraburda Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gospodarstwo Rybackie Spółka Cywilna w Rajgrodzie J.Cz. Holak. Z.F. Haraburda . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe… Read More »

Laskowski Paweł 00065-6520.11-OR1100033/17/18

Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy4 Laskowski Paweł Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Laskowski Paweł. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Wartość dodana. jakość produktów i wykorzystywanie niechcianych połowów. Skrócony opis operacji: Wartość dodana. jakość produktów i wykorzystywanie niechcianych połowów.… Read More »

00559-6520.10-OR1100010/18 Budzisz Robert POL033700623

POL033700623 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Budzisz Robert. Numer Identyfikacyjny Statku: POL033700623. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel… Read More »