Tag Archives: agencja rynku rolnego

Kuziora Adam 00039-6523.2-SW0910046/18

Dywersyfikacja dochodów gospodarstwa rybackiego poprzez wprowadzenie nowych usług nie związanych z produkcją rybacką4 Kuziora Adam Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kuziora Adam. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Zakup ciągnika. kosiarki bijakowej oraz samochodu z basenem. Skrócony opis operacji: Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim. wspieranie uczenia się przez całe… Read More »

Gminny Ośrodek Kultury w Somiance 00002-6523.2-SW0710021/17/18

Rozwój turystyczny miejscowości Kręgi poprzez remont budynku kultury i utworzenie Centrum Rekreacyjno-Turystycznego w Kręgach.4 Gminny Ośrodek Kultury w Somiance Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gminny Ośrodek Kultury w Somiance . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Remont budynku kultury i utworzenie Centrum Rekreacyjno-Turystycznego w Kręgach.. Skrócony opis operacji: 4.4. 4.4.1. Cel operacji: Rozwój turystyczny… Read More »

Bielak Jerzy 00033-6521.5-OR0400017/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.4 Bielak Jerzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Bielak Jerzy. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Modernizacja gospodarstwa rybackiego Jerzego Bielaka. Skrócony opis operacji: 1. Zakup środka transportu tj. samochodu dostawczego używanego o ładowności do 3.5t. cena… Read More »

01019-6520.10-OR1600169/19 Potapski Jerzy POL011901249

POL011901249 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Potapski Jerzy. Numer Identyfikacyjny Statku: POL011901249. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Dobrowolne powstrzymanie się od połowów… Read More »

00283-6520.10-OR1600096/17 Garstka Janusz POL011802190

POL011802190 Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie i odpowiedzialnego społecznie rybołówstwa. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Garstka Janusz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL011802190. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace ŚWI-36… Read More »

Mieleńska Lokalna Grupa Rybacka 00012-6523.3-SW1600011/18/19

Celem operacji jest wymiana informacji i doświadczeń poprzez organizacje konferencji podsumowującej 6 miesięczną prezydencję w Zachodniopomorskiej Sieci Lokalnych Grup Rybackich. sprawowaną przez Mieleńską Lokalną Grupę Rybacka4 Mieleńska Lokalna Grupa Rybacka Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Mieleńska Lokalna Grupa Rybacka . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Konferencja podsumowująca prezydencję Mieleńskiej Lokalnej Grupy Rybackiej w… Read More »

SWE000007015 Budzisz Marcin 00805-6520.10-OR1100280/18/19

SWE000007015 podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Budzisz Marcin Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Budzisz Marcin. Numer Identyfikacyjny Statku: SWE000007015. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz… Read More »

2018-01-01 az zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. 00139-6521.5-OR030

2018-01-01 386744.284 az zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: az zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.. Numer Identyfikacyjny Statku: 2018-01-01. Nazwa operacji: 2022-12-01. Skrócony opis operacji: 515659.05. Cel operacji: 386744.28. Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 37-450. Data Zakończenia Realizacji Operacji: Polska. Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i… Read More »

00975-6520.10-OR1100515/18/19 Golla Rafał POL034501905

POL034501905 podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Golla Rafał. Numer Identyfikacyjny Statku: POL034501905. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel… Read More »

StowarzyszenieTrzebiatowska Organizacja Turystyczna „UJŚCIE REGI” 00097-6523.2-SW1110224/18

Celem operacji jest promowanie. zachowanie i upowszechnianie rybackiego dziedzictwa kulturowego na obszarze LSR. poprzez organizację Mrzeżyńskiego Festynu Rybnego na Pomorskim Szlaku Świętego Jakuba „Święto flądry” w Mrzeżynie w dniach 4-5 sierpnia 2018 r4 StowarzyszenieTrzebiatowska Organizacja Turystyczna „UJŚCIE REGI” Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: StowarzyszenieTrzebiatowska Organizacja Turystyczna „UJŚCIE REGI” . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa… Read More »