Tag Archives: aktualne

POL023401036 ARKA S.C. Eugeniusz i Paweł Strzelec 00239-6520.10-OR1100276/16

POL023401036 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy4 ARKA S.C. Eugeniusz i Paweł Strzelec Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: ARKA S.C. Eugeniusz i Paweł Strzelec . Numer Identyfikacyjny Statku: POL023401036. Nazwa operacji: Zakup urządzeń zwiększajacych bezpieczeństwo. Skrócony opis operacji: Zakup radaru… Read More »

00030-6523.2-SW0810031/18/19 Miejsko-Gminny Dom Kultury w Lewinie Brzeskim

Celem niniejszej operacji jest utworzenie nowoczesnej formy spędzania czasu wolnego dla mieszkańców gminy Lewin Brzeski 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Miejsko-Gminny Dom Kultury w Lewinie Brzeskim . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Rybołówstwo – edukacja poprzez zabawę. Skrócony opis operacji: 4.4. Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa… Read More »

POL023401911 Kulikowski Grzegorz 00704-6520.10-OR1100220/18

POL023401911 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy4 Kulikowski Grzegorz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kulikowski Grzegorz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023401911. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz… Read More »

POL022500251 Kostrzewa Mirosław 01121-6520.10-OR1600222/19

POL022500251 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy.4 Kostrzewa Mirosław Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kostrzewa Mirosław. Numer Identyfikacyjny Statku: POL022500251. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace KOŁ-14 przez… Read More »

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina 00006-6523.3-SW1210006/18

Wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalnej poprzez podjęcie działań mających na celu zachowanie tradycji lokalnych i popularyzację spożycia ryb słodkowodnych.4 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Projekt współpracy międzyregionalnej „Złota Łuska”. Skrócony opis operacji: Wspieranie różnicowania działalności… Read More »

POL023400228 Młyński Bogdan 00018-6520.11-OR1100023/17/18

POL023400228 „Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy”4 Młyński Bogdan Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Młyński Bogdan. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023400228. Nazwa operacji: Instalacja systemu chłodzenia ładowni na statku UST-203. Skrócony opis operacji: Instalacja systemu chłodzenia ładowni. Cel operacji: „Podnoszenie konkurencyjności… Read More »

Gmina Choczewo 00211-6523.2-SW1110368/18

Pobudzenie aktywności i integracji mieszkańców praz rozwój infrastruktury kulturalnej poprzez budowę domu sołeckiego w miejscowości Kierzkowo4 Gmina Choczewo Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Choczewo . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Budowa domu sołeckiego w miejscowości Kierzkowo. Skrócony opis operacji: 4.04.2001. Cel operacji: Pobudzenie aktywności i integracji mieszkańców praz rozwój infrastruktury kulturalnej poprzez… Read More »

POL023401048 Orzechowski Jacek 00011-6520.6-OR1100013/16

POL023401048 Zapewnienie równowagi pomiędzy zdolnością połowową a dostępnymi uprawnieniami do połowów.4 Orzechowski Jacek Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Orzechowski Jacek. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023401048. Nazwa operacji: Trwałe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Trwałe zaprzestanie działalności połowowej.. Cel operacji: Zapewnienie równowagi pomiędzy zdolnością połowową a dostępnymi uprawnieniami do połowów.. Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2016-11-01.… Read More »

00003-6521.3.3-OR1400003/18/19 TUBIS DARIUSZ

Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: TUBIS DARIUSZ. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Zmniejszenie wpływu obiektu rybackiego na środowisko. Skrócony opis operacji: Efektywne gospodarowanie zasobami. zmniejszenie zużycia wody i chemikaliów. systemy recyrkulacji minimalizujące… Read More »

00080-6520.10-OR1600069/16 Zubowicz Natalia POL011101704

POL011101704 Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie i odpowiedzialnego społecznie rybołówstwa. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Zubowicz Natalia. Numer Identyfikacyjny Statku: POL011101704. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace KAM-13… Read More »