Tag Archives: aktualne

Gmina Choczewo 00211-6523.2-SW1110368/18

Pobudzenie aktywności i integracji mieszkańców praz rozwój infrastruktury kulturalnej poprzez budowę domu sołeckiego w miejscowości Kierzkowo4 Gmina Choczewo Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Choczewo . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Budowa domu sołeckiego w miejscowości Kierzkowo. Skrócony opis operacji: 4.04.2001. Cel operacji: Pobudzenie aktywności i integracji mieszkańców praz rozwój infrastruktury kulturalnej poprzez… Read More »

POL023401048 Orzechowski Jacek 00011-6520.6-OR1100013/16

POL023401048 Zapewnienie równowagi pomiędzy zdolnością połowową a dostępnymi uprawnieniami do połowów.4 Orzechowski Jacek Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Orzechowski Jacek. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023401048. Nazwa operacji: Trwałe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Trwałe zaprzestanie działalności połowowej.. Cel operacji: Zapewnienie równowagi pomiędzy zdolnością połowową a dostępnymi uprawnieniami do połowów.. Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2016-11-01.… Read More »

00003-6521.3.3-OR1400003/18/19 TUBIS DARIUSZ

Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: TUBIS DARIUSZ. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Zmniejszenie wpływu obiektu rybackiego na środowisko. Skrócony opis operacji: Efektywne gospodarowanie zasobami. zmniejszenie zużycia wody i chemikaliów. systemy recyrkulacji minimalizujące… Read More »

00080-6520.10-OR1600069/16 Zubowicz Natalia POL011101704

POL011101704 Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie i odpowiedzialnego społecznie rybołówstwa. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Zubowicz Natalia. Numer Identyfikacyjny Statku: POL011101704. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace KAM-13… Read More »

POL023602039 Grala Wojciech 01053-6520.10-OR1100006/19

POL023602039 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy4 Grala Wojciech Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Grala Wojciech. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023602039. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa… Read More »

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie” 00025-6523.2-SW1020001/19

Zwiększenie zaangażowania mieszkańców i organizacji pozarządowych w życie publiczne.4 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie” Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie” . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Projekt grantowy na rzecz wsparcia dialogu społecznego na obszarze LSR „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie”. Skrócony opis operacji: Wspieranie dialogu społecznego i udziału lokalnych… Read More »

00057-6520.10-OR1100069/16 Cieśluk Roman POL036101020

POL036101020 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Cieśluk Roman. Numer Identyfikacyjny Statku: POL036101020. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji:… Read More »

00020-6520.8-OR1600017/17 Dobraszak Stanisław POL012201636

POL012201636 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Dobraszak Stanisław. Numer Identyfikacyjny Statku: POL012201636. Nazwa operacji: Budowa domków letniskowych dla wędkarzy. Skrócony opis… Read More »

00054-6521.5-OR1400043/18 Urbańska Krystyna

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Urbańska Krystyna. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Wsparcie wykorzystania tradycyjnych lub przyjaznych środowisku praktyk i technik w… Read More »

00012-6521.5-OR0400004/18 Gospodarstwo Rybackie Sp. z o.o.

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gospodarstwo Rybackie Sp. z o.o. . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe. Skrócony opis… Read More »