Tag Archives: aktualne

Gmina Spytkowice 00022-6523.2-SW0610033/17/18

Rozwój i poprawa dostępu do infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na terenie Doliny Karpia poprzez rozbudowę i przebudowę istniejącej strefy rekreacyjnej przy ul. Wiślanej do momentu złożenia wniosku o płatność końcową.4 Gmina Spytkowice Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Spytkowice . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Rozbudowa i przebudowa istniejącej strefy rekreacyjnej w celu utworzenia Centrum… Read More »

Gospodarstwo Rybackie Olsztyn II Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 00028-6521.3.1-OR1400002/19

Zwiększenie konkurencyjności rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury4 Gospodarstwo Rybackie Olsztyn II Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gospodarstwo Rybackie Olsztyn II Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Inwestycje prowadzące do wzrostu produkcji w gospodarstwie rybackim w Rusi. realizowane w 2019. Skrócony opis operacji: Inwestycje produkcyjne w… Read More »

00034-6520.10-OR1600044/16 Borczyk Leszek POL012001588

POL012001588 Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie i odpowiedzialnego społecznie rybołówstwa. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Borczyk Leszek. Numer Identyfikacyjny Statku: POL012001588. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace DZI-93… Read More »

00053-6521.5-OR0300084/18 Gospodarstwo Rybackie Siemień Sp. z o.o.

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gospodarstwo Rybackie Siemień Sp. z o.o. . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Realizacja działań Akwakultura świadcząca usługi… Read More »

00006-6523.2-SW1610012/17 Gminny Ośrodek Kultury w Stepnicy

Poprawa wykorzystania walorów turystyczno-rekreacyjnych poprzez budowę zewnętrznych urządzeń treningowo-rekreacyjnych w Stepnicy. Operacja wpłynie na wzrost atrakcyjności turystycznej obszaru LGR. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gminny Ośrodek Kultury w Stepnicy . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Budowa dwóch zewnętrznych urządzeń rekreacyjnych w Stepnicy. Skrócony opis operacji: Tworzenie.… Read More »

00640-6520.10-OR1600089/18 Janiszewski Waclaw POL011101700

POL011101700 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Janiszewski Waclaw. Numer Identyfikacyjny Statku: POL011101700. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez… Read More »

00604-6520.10-OR1600191/18 Meger Adrian POL023201964

POL023201964 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Meger Adrian. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023201964. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji:… Read More »

POL036101014 Jaworski Adam 00003-6520.2-OR1100148/18

POL036101014 ” Zmniejszenie wpływu rybołówstwa na środowisko morskie. w tym unikanie i redukcja. w jak największym stopniu. niechcianych połowów „4 Jaworski Adam Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Jaworski Adam. Numer Identyfikacyjny Statku: POL036101014. Nazwa operacji: Wymiana narzędzi połowowych na statku rybackim KRM – 50.. Skrócony opis operacji: W ramach realizacji operacji zostaną zakupione nowe… Read More »

00012-6520.9-OR1100008/17/18 Barski Jacek POL036901171

POL036901171 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Barski Jacek. Numer Identyfikacyjny Statku: POL036901171. Nazwa operacji: Inwestycje na statku rybackim PIA-96 w zakresie… Read More »

Preis Marcin 00031-6521.5-OR0800024/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.4 Preis Marcin Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Preis Marcin. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe na obiekcie chowu i hodowli ryb.. Skrócony opis operacji: Wsparcie wykorzystania tradycyjnych lub przyjaznych środowisku praktyk i… Read More »