Tag Archives: ankieta monitorująca młody rolnik

00040-6521.5-OR0800038/18 OZDOBA ANDRZEJ

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: OZDOBA ANDRZEJ. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Wykorzystanie tradycyjnych lub przyjaznych środowisku praktyk i technik w chowie i… Read More »

Grzesiak Andrzej Tomasz 00080-6523.2-SW1210070/18

Rozwój gospodarstwa poprzez zakup urządzeń do hodowli ryb oraz zakup wyposażenia punktu bezpośredniej sprzedaży ryb.4 Grzesiak Andrzej Tomasz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Grzesiak Andrzej Tomasz. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Zakup urządzeń do obiektu chowu i hodowli ryb oraz zakup wyposażenia punktu bezpośredniej sprzedaży ryb.. Skrócony opis operacji: Wspieranie różnicowania działalności w… Read More »

00091-6523.2-SW1110189/18 Nowak Paweł

Wzrost konkurencyjności firmy oraz utworzenie 3 nowych miejsc pracy poprzez zakup nowego sprzętu muzycznego 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Nowak Paweł. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Zakup nowego instrumentu muzycznego – akordeonu koncertowego.. Skrócony opis operacji: 4.02.2002. Cel operacji: Wzrost konkurencyjności firmy oraz utworzenie 3 nowych… Read More »

Gospodarstwo Jeziorowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 00059-6523.2-SW1410052/17/18

Wspieranie atutów środowiska wodnego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury poprzez zakup pojazdu i wyposażenia monitorującego służących do walki z kłusownictwem oraz utrzymaniu ich przez okres 5 lat od dnia dokonania płatności końcowej przez ARiM4 Gospodarstwo Jeziorowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gospodarstwo Jeziorowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością . Numer… Read More »

Gospodarstwo Rybackie Spółka Cywilna w Rajgrodzie J.Cz. Holak. Z.F. Haraburda 00008-6521.5-OR1000003/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.4 Gospodarstwo Rybackie Spółka Cywilna w Rajgrodzie J.Cz. Holak. Z.F. Haraburda Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gospodarstwo Rybackie Spółka Cywilna w Rajgrodzie J.Cz. Holak. Z.F. Haraburda . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe… Read More »

00007-6523.2-SW0710005/17/18 Gawlik Marzena

Celem operacji jest rozwój formy poprzez zakup maszyn i urządzeń oraz środków transportu. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gawlik Marzena. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Rozwój działalności gospodarczej poprzez zakup nowoczesnego gazowego pieca cukierniczego. urządzenia dozującego oraz zakup specjalistycznych środków transportu.. Skrócony opis operacji: 4.2. 4.2.1.… Read More »

00578-6520.10-OR1100084/18 Golla Rafał Wojciech POL034501905

POL034501905 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Golla Rafał Wojciech. Numer Identyfikacyjny Statku: POL034501905. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej..… Read More »

POL011702008 Kozłowski Zbyszek 00020-6520.10-OR1600029/16

POL011702008 Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie i odpowiedzialnego społecznie rybołówstwa.4 Kozłowski Zbyszek Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kozłowski Zbyszek. Numer Identyfikacyjny Statku: POL011702008. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace PRZ-12 przez 30 dni.. Cel operacji: Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie… Read More »

Dróżdż Ryszard 00002-6521.5-OR0700024/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.4 Dróżdż Ryszard Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Dróżdż Ryszard. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Działania 2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe na obiekcie rybackim Jadów. Skrócony opis operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe na obiekcie rybackim Jadów.… Read More »

Możdżyński Marek 00017-6520.9-OR1600041/17/18

Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Możdżyński Marek Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Możdżyński Marek. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Zakup sprzętu poprawiającego bezpieczeństwo oraz warunki pracy na łodzi USM-20. Skrócony opis operacji: -Transporter radarowy-Telefon morski GSM +antena +kabel… Read More »