Tag Archives: ankieta monitorująca młody rolnik

POL034302081 Litwin Alicja 00189-6520.10-OR1100272/16

POL034302081 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Litwin Alicja Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Litwin Alicja. Numer Identyfikacyjny Statku: POL034302081. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw… Read More »

POL036901165 Kłosiński Mariusz 00754-6520.10-OR1100242/18

POL036901165 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy4 Kłosiński Mariusz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kłosiński Mariusz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL036901165. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz… Read More »

POL037302077 Żydziak Piotr 00019-6520.9-OR1400003/19

POL037302077 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstwa w sektorze rybołówstw. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Żydziak Piotr Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Żydziak Piotr. Numer Identyfikacyjny Statku: POL037302077. Nazwa operacji: Poprawa warunków pracy oraz bezpieczeństwa na statku rybackim FRO-31. Skrócony opis operacji: Zakup i montaż urządzeń zapewniających podniesienie… Read More »

POL012301595 Waleśkiewicz Zbigniew 01198-6520.10-OR1100199/19

POL012301595 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz bezpieczeństwa lub warunków pracy4 Waleśkiewicz Zbigniew Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Waleśkiewicz Zbigniew. Numer Identyfikacyjny Statku: POL012301595. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz bezpieczeństwa… Read More »

00029-6523.2-SW0500022/17/18 Krajewska Teresa Barbara

Zwiększenie i rozwój usług przedsiębiorstwa poprzez prace remontowe. budowę wiaty. budowę placu zabaw. zakup wyposażenia gastronomicznego. zakup wyposażenia siłowni i strefy spa. zagospodarowanie terenów zielonych wokół wiaty oraz utrzymanie trzech miejsc 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Krajewska Teresa Barbara. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Rozwój przedsiębiorstwa… Read More »

00195-6520.10-OR1100246/16 Bolda Władysław POL034500687

POL034500687 podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Bolda Władysław. Numer Identyfikacyjny Statku: POL034500687. Nazwa operacji: tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel… Read More »

POL010702138 Gancarczyk Dorota 00019-6520.8-OR1600010/19

POL010702138 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy4 Gancarczyk Dorota Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gancarczyk Dorota. Numer Identyfikacyjny Statku: POL010702138. Nazwa operacji: Uruchomienie bazy noclegowej i zaplecza technicznego dla turystyki wędkarskiej. Skrócony opis operacji: uruchomienie turystyki wędkarskiej – wykonanie prac budowlanych i wykończenie budynku jako… Read More »

00079-6520.2-OR1100144/18/19 Morawski Jan POL036701146

POL036701146 Zmniejszenie wpływu rybołówstwa na środowisko morskie. w tym unikanie i redukcja. w jak największym stopniu. niechcianych połowów. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Morawski Jan. Numer Identyfikacyjny Statku: POL036701146. Nazwa operacji: Wymiana narzędzi połowowych na statku rybackim KRM-7.. Skrócony opis operacji:… Read More »

00001-6522.1.1-OR0600001/18 Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

Wspieranie monitorowania. kontroli i egzekwowania. zwiększanie potencjału instytucjonalnego oraz skuteczności administracji publicznej. bez zwiększania obciążenia administra 3 – Wspieranie wdrażania WPRyb Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Seminarium na temat zapobiegania na poziomie Unii Europejskiej oraz krajowym nielegalnym. nieregulowanym i nieraportowanym połowom… Read More »

00269-6523.2-SW1110452/19 Słupskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

Propagowanie dobrostanu społecznego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury poprzez otwarcie kompleksu rekreacyjno-sportowego przeznaczonego na użytek publiczny w tym dla seniorów i osób niepełnosprawnych 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Słupskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Otwarcie kompleksu rekreacyjno-sportowego przeznaczonego na użytek… Read More »