Tag Archives: ari mr

PUH DANMIR S.C. Danuta i Mirosław Jędrych 00090-6523.2-SW1110120/17/18

rozój dziłaności poza rybackiej armatora statku WŁA-307 poprzez rozszerzenie usług w oparciu o sprzedaż bezpośrednią złowionych ryb wraz z dowozem nowoczesnym specjhalistycznym środkiem transportu i utworzeniem jednego miejsca pracy4 PUH DANMIR S.C. Danuta i Mirosław Jędrych Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: PUH DANMIR S.C. Danuta i Mirosław Jędrych . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa… Read More »

00036-6521.3.1-OR1100056/17/18 Bartkowski Jacek

Zwiększenie konkurencyjności rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury poprzez przebudowę oraz rozbudowa istniejących obiektów wraz z niezbędnym wyposażeniem ośrodka hodowli ryb Jacka Bartkowskiego w Ciecholubiu 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Bartkowski Jacek. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Przebudowa oraz rozbudowa istniejących… Read More »

POL037002080 Chryściuk Tomasz 00008-6520.10-OR1400010/16

POL037002080 podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy4 Chryściuk Tomasz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Chryściuk Tomasz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL037002080. Nazwa operacji: Zaprzestanie działalność połowowej. Skrócony opis operacji: KMN-4 30 dni zaprzestania. Cel operacji: podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa… Read More »

00140-6520.10-OR1600120/16 Wojczuk Marian POL023200774

POL023200774 Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie i odpowiedzialnego społecznie rybołówstwa. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Wojczuk Marian. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023200774. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace DAR-44… Read More »

01163-6520.10-OR1100093/19 Goyke Stanisław POL034200528

POL034200528 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Goyke Stanisław. Numer Identyfikacyjny Statku: POL034200528. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Cel… Read More »

00670-6520.10-OR1600313/18/19 Licznerski Andrzej POL010801517

POL010801517 PODNOSZENIE KONKURENCYJNOŚCI I RENTOWNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW W SEKTORZE RYBOŁÓWSTWA PRZYBRZEŻNEGO ORAZ POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA LUB WARUNKÓW PRACY. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Licznerski Andrzej. Numer Identyfikacyjny Statku: POL010801517. Nazwa operacji: TYMCZASOWE ZAPRZESTANIE DZIAŁALNOŚCI POŁOWOWEJ. Skrócony opis operacji: TYMCZASOWE ZAPRZESTANIE DZIAŁALNOŚCI POŁOWOWEJ. Cel… Read More »

POL011401912 Sielicki Tomasz 01092-6520.10-OR1600100/19

POL011401912 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy.4 Sielicki Tomasz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Sielicki Tomasz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL011401912. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace LBN-6 przez… Read More »

Gospodarstwo Rybackie Karczma „Dębowy Dwór” Mirosław Zaborniak 00001-6523.2-SW0910001/17

Przywrócenie potencjału produkcyjnego dla obiektów stawowych Gorajec i Stary Chotylub wchodzących w skład Gospodarstwa Rybackiego Karczma „Dębowy Dwór” Mirosław Zaborniak4 Gospodarstwo Rybackie Karczma „Dębowy Dwór” Mirosław Zaborniak Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gospodarstwo Rybackie Karczma „Dębowy Dwór” Mirosław Zaborniak . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Remont grobli stawowych na obiektach Gorajec i Stary… Read More »

00123-6521.3.1-OR0300044/17/18 Jasiński Krzysztof

Przywrócenie potencjału produkcyjnego na obiekcie Jagodne i wzrost produkcji rybackiej o 100 ton 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Jasiński Krzysztof. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Inwestycje produkcyjne na obiekcie Jagodne. Skrócony opis operacji: Inwestycje produkcyjnego na obiekcie Jagodne i wzrost… Read More »

Bomba Janusz 00006-6521.3.2-OR0600001/18/19

Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury4 Bomba Janusz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Bomba Janusz. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na gruncie o mocy 25.08 kWp. Skrócony opis operacji: WYKONANIE INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY 25.08 kWp. Cel operacji: Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury. Data Rozpoczęcia… Read More »