Tag Archives: ari mr

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. Tułowice. na działce nr 2/1. 00059-6521.5-OR1200054/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. 70772.154 Tułowice. na działce nr 2/1. Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Tułowice. na działce nr 2/1.. Numer Identyfikacyjny Statku: Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa… Read More »

00032-6521.5-OR1600012/18 Gospodarstwo Rybackie Mazanów Sp z o.o.

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. 2 – Wspieranie akwakultury Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gospodarstwo Rybackie Mazanów Sp z o.o. . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Operacje wodnośrodowiskowe w gospodarstwie Rybackim Mazanów. Skrócony opis operacji: Operacja obejmuje realizację tradycyjnych i… Read More »

00079-6520.10-OR1100208/16 Kamiński Jarosław POL034300817

POL034300817 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kamiński Jarosław. Numer Identyfikacyjny Statku: POL034300817. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji:… Read More »

Gmina Jędrzejów 00023-6523.2-SW1310020/18

Zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez modernizację ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury integracji i aktywizacji w Łysakowie Pod Lasem4 Gmina Jędrzejów Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Jędrzejów . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Modernizacja i doposażenie Świetlicy Wiejskiej w Łysakowie Pod Lasem. Skrócony opis operacji: Tworzenie. rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. przeznaczonej na… Read More »

01131-6520.10-OR1100060/19 Kohnke Stefan SWE000001006

SWE000001006 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kohnke Stefan. Numer Identyfikacyjny Statku: SWE000001006. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie dziłalności połowowej. Cel… Read More »

00014-6520.9-OR1100055/17/18 Rotta Przemysław Tadeusz POL033902159

POL033902159 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz bezpieczeństwa i warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Rotta Przemysław Tadeusz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL033902159. Nazwa operacji: Doposażenie statku rybackiego Hel-40 w nowoczesne urządzenia… Read More »

Ośrodek Kultury w Miliczu 00018-6523.2-SW0110006/17/18

Rozwój oferty turystycznej obszaru poprzez budowę parkingów turystycznych – niezbędnej infrastruktury przy szlakach pieszych i rowerowych biegnących w centrum miasta Milicza w połączeniu z utworzeniem nowego miejsca pracy4 Ośrodek Kultury w Miliczu Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Ośrodek Kultury w Miliczu . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Budowa parkingów turystycznych w Miliczu. Skrócony… Read More »

Świerzbin Zbigniew 00039-6521.5-OR1400036/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego4 Świerzbin Zbigniew Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Świerzbin Zbigniew. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Wsparcia wykorzystania tradycyjnych lub przyjaznych środowisku praktyk i technik w chowie i hodowli ryb w gospodarstwie stawowym Ściborki. Skrócony opis operacji:… Read More »

PUH DANMIR S.C. Danuta i Mirosław Jędrych 00090-6523.2-SW1110120/17/18

rozój dziłaności poza rybackiej armatora statku WŁA-307 poprzez rozszerzenie usług w oparciu o sprzedaż bezpośrednią złowionych ryb wraz z dowozem nowoczesnym specjhalistycznym środkiem transportu i utworzeniem jednego miejsca pracy4 PUH DANMIR S.C. Danuta i Mirosław Jędrych Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: PUH DANMIR S.C. Danuta i Mirosław Jędrych . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa… Read More »

00036-6521.3.1-OR1100056/17/18 Bartkowski Jacek

Zwiększenie konkurencyjności rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury poprzez przebudowę oraz rozbudowa istniejących obiektów wraz z niezbędnym wyposażeniem ośrodka hodowli ryb Jacka Bartkowskiego w Ciecholubiu 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Bartkowski Jacek. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Przebudowa oraz rozbudowa istniejących… Read More »