Tag Archives: arim

00224-6520.10-OR1100165/16 Budzisz Antoni POL033700644

POL033700644 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Budzisz Antoni. Numer Identyfikacyjny Statku: POL033700644. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji:… Read More »

00033-6523.2-SW1310038/18 Gmina Nagłowice

Promocja i wzrost atrakcyjności gminy Nagłowice poprzez popularyzowanie jej kulturowych walorów i zasobów dziedzictwa rybackiego. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Nagłowice . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: „Projekt z ikrą”. Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury.… Read More »

POL011101697 Klamborowski Aleksander 00625-6520.10-OR1600087/18

POL011101697 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Klamborowski Aleksander Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Klamborowski Aleksander. Numer Identyfikacyjny Statku: POL011101697. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace KAM-1 przez 30 dni. Cel operacji: Podnoszenie… Read More »

Gmina Wiżajny 00018-6523.2-SW1010031/17/18

Podniesienie atrakcyjności Gminy Wiżajny poprzez rozwój publicznej infrastruktury turystycznej służącej mieszkańcom obszaru Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego.4 Gmina Wiżajny Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Wiżajny . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Zagospodarowanie miejsca wypoczynku i rekreacji przy jeziorze Wiżajny w Wiżajnach.. Skrócony opis operacji: Zagospodarowanie miejsca wypoczynku i rekreacji przy jeziorze Wiżajny w miejscowości Wiżajny.… Read More »

POL034302081 Litwin Alicja 00189-6520.10-OR1100272/16

POL034302081 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Litwin Alicja Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Litwin Alicja. Numer Identyfikacyjny Statku: POL034302081. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw… Read More »

00095-6520.9-OR1100059/17/18 Chlebowski Zdzisław POL036501136

POL036501136 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa warunków pracy i bezpieczeństwa 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Chlebowski Zdzisław. Numer Identyfikacyjny Statku: POL036501136. Nazwa operacji: Poprawa bezpieczeństwa. zdrowia i warunków pracy na… Read More »

00038-6521.5-OR0500024/18 Gospodarstwo Rybackie Łyszkowice Spółka z o.o.

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gospodarstwo Rybackie Łyszkowice Spółka z o.o. . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Realizacja wymogów w zakresie wsparcia… Read More »

POL033800588. POL033800589 Necel Jarosław Jerzy 00616-6520.10-OR1100040/18

POL033800588. POL033800589 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy4 Necel Jarosław Jerzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Necel Jarosław Jerzy. Numer Identyfikacyjny Statku: POL033800588. POL033800589. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w… Read More »

01018-6520.10-OR1600167/19 Borczyk Leszek POL012001588

POL012001588 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Borczyk Leszek. Numer Identyfikacyjny Statku: POL012001588. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Dobrowolne powstrzymanie się od połowów… Read More »

00487-6520.10-OR1100264/17 Golla Rafał Antoni POL034501971

POL034501971 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Golla Rafał Antoni. Numer Identyfikacyjny Statku: POL034501971. Nazwa operacji: „Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej”. Skrócony opis operacji: „Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej”.… Read More »