Tag Archives: arimr aleksandrów łódzki

POL033802183. POL037202133. POL037400901. POL037402112 Kozioł Tomasz 00126-6520.10-OR1400073/18/19

POL033802183. POL037202133. POL037400901. POL037402112 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy4 Kozioł Tomasz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kozioł Tomasz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL033802183. POL037202133. POL037400901. POL037402112. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności… Read More »

00067-6523.2-SW1110100/17/18 Kohnke PPUH „Heban” Alfred Kohnke Alfred

Zwiększenie portfela usług i dostępu armatorów do wyspecjalizowanych usług szkutniczych i zwiększenie możliwości wykonywania usług remontowych. naprawczych i modernizacyjnych na terenie oddziaływania PLGR-u oraz utworzenie 4 miejsc pracy. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kohnke PPUH „Heban” Alfred Kohnke Alfred. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Doposażenie stolarni… Read More »

POL023100499 Czajka Krzysztof 00906-6520.10-OR1600011/19

POL023100499 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy4 Czajka Krzysztof Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Czajka Krzysztof. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023100499. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace DBK-17 przez 30 dni. Cel operacji: Podnoszenie… Read More »

01293-6520.10-OR1100205/19 Hacia Czesław POL023600872

POL023600872 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Hacia Czesław. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023600872. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel… Read More »

POL035302153 Kaminski Krotofil Sp. z o.o. Sp. k. 01187-6520.10-OR1100100/19

POL035302153 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Kaminski Krotofil Sp. z o.o. Sp. k. Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kaminski Krotofil Sp. z o.o. Sp. k. . Numer Identyfikacyjny Statku: POL035302153. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel… Read More »

00348-6520.10-OR1100118/17 Grzędzicka Irena POL023600888

POL023600888 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Grzędzicka Irena. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023600888. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji:… Read More »

00065-6520.9-OR1100129/17/18 Kulikowski Grzegorz POL023401911

POL023401911 Głównym celem jest zwiększenie bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwie Rytmik Grzegorz Kulikowski. Celami pośrednimi są wzrost konkurencyjności ww. przedsiębiorstwa. zwiększenie zysków. urozmaicenie portfolio produktowego 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kulikowski Grzegorz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023401911. Nazwa operacji: Doposażenie przedsiębiorstwa… Read More »

POL023300574 Żuchowski Piotr 00019-6520.11-OR1600081/17/18

POL023300574 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy4 Żuchowski Piotr Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Żuchowski Piotr. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023300574. Nazwa operacji: Inwestycje zwiększające jakość i wartość produktów rybołówstwa. Skrócony opis operacji: Samochód ciężarowy do 3.5 t z doizilowaniem izotermicznym… Read More »

POL023200698 Bilko Andrzej 00045-6520.6-OR1600068/16

POL023200698 Zapewnienie równowagi pomiędzy zdolnością połowową. a dostępnymi uprawnieniami do połowów.4 Bilko Andrzej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Bilko Andrzej. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023200698. Nazwa operacji: Utrata miejsca pracy na statku rybackim DAR-15. Skrócony opis operacji: Operacja polega na utracie miejsca pracy na statku rybackim DAR-15 w wyniku jego zezłomowania [przez okres 24 miesięcy..… Read More »

POL023401055 Radzikowski Zygmunt 00008-6520.6-OR1100004/16

POL023401055 Zapewnienie równowagi pomiędzy zdolnością połowową. a dostępnymi uprawnieniami do połowów.4 Radzikowski Zygmunt Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Radzikowski Zygmunt. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023401055. Nazwa operacji: Trwałe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Trwałe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: Zapewnienie równowagi pomiędzy zdolnością połowową. a dostępnymi uprawnieniami do połowów.. Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2016-11-01.… Read More »