Tag Archives: arimr aleksandrów łódzki

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego 00041-6523.2-SW0810051/19

Rozwój działalności turystycznej poprzez modernizację budynku i zagospodarowanie terenu na obszarze Ośrodka Zarybieniowego Poliwoda w Biestrzynniku.4 Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Remont budynku i zagospodarowanie terenu na obszarze Ośrodka zarybieniowego Poliwoda w Biestrzynniku celem rozwoju oferty turystycznej. Skrócony opis… Read More »

RLGD Pojezierze Dobiegniewskie 00007-6523.2-SW0430032/18/19

Organizacja oraz przeprowadzenie trzydniowego/osiemnastogodzinnego szkolenia dla rybaków działających na obszarze RLGD Pojezierze Dobiegniewskie w celu poszerzenia wiedzy z zakresu produkcji ryb.4 RLGD Pojezierze Dobiegniewskie Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: RLGD Pojezierze Dobiegniewskie . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Szkolenie podnoszące kwalifikacje zawodowe osób z sektora rybackiego z obszaru RLGD Pojezierze Dobiegniewskie. Skrócony opis… Read More »

00011-6523.2-SW1510017/17/18 EUROMAXIM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

Rozszerzenie zakresu oferowanych usług poprzez budowę bezobsługowej. bezdotykowej myjni samochodowej trzystanowiskowej w efekcie czego nastąpi zwiększenie zatrudnienia oraz dochodu. pozyskanie nowych klientów. zwiększenie konkurencyjności oraz efektywniej 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: EUROMAXIM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Budowa bezobsługowej.… Read More »

Gminny Ośrodek Kultury w Somiance 00002-6523.2-SW0710021/17/18

Rozwój turystyczny miejscowości Kręgi poprzez remont budynku kultury i utworzenie Centrum Rekreacyjno-Turystycznego w Kręgach.4 Gminny Ośrodek Kultury w Somiance Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gminny Ośrodek Kultury w Somiance . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Remont budynku kultury i utworzenie Centrum Rekreacyjno-Turystycznego w Kręgach.. Skrócony opis operacji: 4.4. 4.4.1. Cel operacji: Rozwój turystyczny… Read More »

00004-6523.2-SW0410016/17 Polski Związek Wędkarski Okręg w Gorzowie Wlkp.

Ochrona środowiska wodnego i dziedzictwa przyrodniczego na terenie RLGD Pojezierze Dobiegniewskie poprzez zakup 2 samochodów i 4 termowizorów dla strażników Społecznej Straży Rybackiej 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Polski Związek Wędkarski Okręg w Gorzowie Wlkp. . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Doposażenie Społecznej Straży Rybackiej poprzez… Read More »

POL033802183. POL037202133. POL037400901. POL037402112 Kozioł Tomasz 00126-6520.10-OR1400073/18/19

POL033802183. POL037202133. POL037400901. POL037402112 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy4 Kozioł Tomasz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kozioł Tomasz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL033802183. POL037202133. POL037400901. POL037402112. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności… Read More »

00067-6523.2-SW1110100/17/18 Kohnke PPUH „Heban” Alfred Kohnke Alfred

Zwiększenie portfela usług i dostępu armatorów do wyspecjalizowanych usług szkutniczych i zwiększenie możliwości wykonywania usług remontowych. naprawczych i modernizacyjnych na terenie oddziaływania PLGR-u oraz utworzenie 4 miejsc pracy. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kohnke PPUH „Heban” Alfred Kohnke Alfred. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Doposażenie stolarni… Read More »

POL023100499 Czajka Krzysztof 00906-6520.10-OR1600011/19

POL023100499 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy4 Czajka Krzysztof Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Czajka Krzysztof. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023100499. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace DBK-17 przez 30 dni. Cel operacji: Podnoszenie… Read More »

01293-6520.10-OR1100205/19 Hacia Czesław POL023600872

POL023600872 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Hacia Czesław. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023600872. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel… Read More »

POL035302153 Kaminski Krotofil Sp. z o.o. Sp. k. 01187-6520.10-OR1100100/19

POL035302153 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Kaminski Krotofil Sp. z o.o. Sp. k. Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kaminski Krotofil Sp. z o.o. Sp. k. . Numer Identyfikacyjny Statku: POL035302153. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel… Read More »