Tag Archives: arimr białystok

POL011801215 Hamala Tomasz 00022-6520.10-OR1600031/16

POL011801215 Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie i odpowiedzialnego społecznie rybołówstwa.4 Hamala Tomasz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Hamala Tomasz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL011801215. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace ŚWI-31przez 30 dni.. Cel operacji: Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie i… Read More »

00030-6523.2-SW0210040/17/18 Dorota Durszlewicz Centrum Spawalnicze

Wzmocnienie przedsiębiorczości na obszarze LSR i rozwój działalności gospodarczej poprzez uruchomienie mobilnego salonu kosmetycznego wraz z utworzeniem miejsca pracy 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Dorota Durszlewicz Centrum Spawalnicze . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Rozwój działalności gospodarczej poprzez uruchomienie mobilnego salonu kosmetycznego wraz z utworzeniem miejsca… Read More »

00059-6523.2-SW1410052/17/18 Gospodarstwo Jeziorowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Wspieranie atutów środowiska wodnego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury poprzez zakup pojazdu i wyposażenia monitorującego służących do walki z kłusownictwem oraz utrzymaniu ich przez okres 5 lat od dnia dokonania płatności końcowej przez ARiM 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gospodarstwo Jeziorowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością .… Read More »

Ośrodek Hodowli Pstraga „Ubiedrze” Sp. z o.o. SP.K. 00006-6521.3.1-OR1600021/17

zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstwa z sektora akwakultury4 Ośrodek Hodowli Pstraga „Ubiedrze” Sp. z o.o. SP.K. Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Ośrodek Hodowli Pstraga „Ubiedrze” Sp. z o.o. SP.K. . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Modernizacja gospodarstwa pstrągowego Ubiedrze polegającego na budowie drogi wewnętrznej oraz placów manewrowych. Skrócony opis operacji: budowa drogi wewnętrznej… Read More »

POL033801997 Konkel Marcin 00465-6520.10-OR1100198/17

POL033801997 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy.4 Konkel Marcin Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Konkel Marcin. Numer Identyfikacyjny Statku: POL033801997. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw… Read More »

00262-6523.2-SW1110423/18/19 Gmina Miasto Ustka

promocja dziedzictwa kulturowego Ustki związanego z rybołówstwem poprzez opracowanie innowacyjnych gier turystyczno-edukacyjnych 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Miasto Ustka . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: opracowanie innowacyjnych gier turystyczno-edukacyjnych na terenie Starej Osady Rybackiej w Ustce. Skrócony opis operacji: Promowanie. zachowanie lub upowszechnianie dziedzictwa kulturowego… Read More »

POL023200730 Paruzel Zygmunt 00034-6520.6-OR1600039/16

POL023200730 Zapewnienie równowagi pomiędzy zdolnością połowową a dostępnymi uprawnieniami do połowów.4 Paruzel Zygmunt Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Paruzel Zygmunt. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023200730. Nazwa operacji: Utrata miejsca pracy związana ze złomowaniem jednostki DAR-16. Skrócony opis operacji: Z powodu złomowania statku rybackiego DAR-16 nastąpi utrata miejsca pracy na okres 24 miesięcy.. Cel operacji: Zapewnienie… Read More »

00221-6520.10-OR1600009/17 Kopański Mieczysław POL010801539

POL010801539 Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie i odpowiedzialnego społecznie rybołówstwa. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kopański Mieczysław. Numer Identyfikacyjny Statku: POL010801539. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace WOL-77… Read More »

00009-6521.5-OR1300049/18 018-01-01 2022-12-01

2022-12-01 32-420 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: 018-01-01. Numer Identyfikacyjny Statku: 2022-12-01. Nazwa operacji: 35093.95. Skrócony opis operacji: 26320.46. Cel operacji: 32-420. Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: Polska. Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i… Read More »

00034-6521.5-OR1500070/18 Prasał Janusz Mieczysław

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Prasał Janusz Mieczysław. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Działania 2.5 „Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe”. o której mowa w… Read More »