Tag Archives: arimr biłgoraj

Merena Eugeniusz 00014-6523.2-SW0410042/17/18

Rozwój gospodarki rybackiej Wnioskodawcy oraz wspieranie atutów środowiska wodnego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury przez przeciwdziałanie kradzieży ryb i dewastacji terenów poprzez zakup lornetki termowizyjnej4 Merena Eugeniusz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Merena Eugeniusz. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Ochrona przed kłusownikami podstawą działalności gospodarstw rybackich.. Skrócony opis operacji: Zakup lornetki termowizyjnej.… Read More »

POL037100913. POL037102110. POL037102111 GPR sp. z o.o. 00142-6520.10-OR1400044/18/19

POL037100913. POL037102110. POL037102111 podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy4 GPR sp. z o.o. Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: GPR sp. z o.o. . Numer Identyfikacyjny Statku: POL037100913. POL037102110. POL037102111. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: podnoszenie… Read More »

00016-6520.9-OR1600008/19 Bochowicz Krzysztof POL010301662. POL010301663

POL010301662. POL010301663 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Bochowicz Krzysztof. Numer Identyfikacyjny Statku: POL010301662. POL010301663. Nazwa operacji: Poprawa w zakresie bezpieczeństwa. zdrowia… Read More »

00172-6523.2-SW1610260/18/19 STOWARZYSZENIE WODNE SIR EDWARD`S

Poprawa bezpieczeństwa i warunków do uprawiania turystyki wodnej na akwenach na obszarze działania Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim” przez przeciwdziałanie kłusownictwu. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: STOWARZYSZENIE WODNE SIR EDWARD`S . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Sir Edward’s przeciw kłusownictwu. Skrócony opis operacji:… Read More »

00124-6523.2-SW1610198/18 Gmina Ustronie Morskie

Celem operacji jest stworzenie ogólnodostępnego. wielofunkcyjnego. plenerowego i bezpłatnego miejsca aktywności skierowanego do różnych grup wiekowych. w tym utworzenia przestrzeni aktywności sportowej. sprzyjającej międzypokoleniowej integracji społeczne 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Ustronie Morskie . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez utworzenie… Read More »

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury 00057-6523.2-SW1210058/18

Poprawa harmonii społecznej i warunków życia mieszkańców poprzez budowę placu zabaw w Starej Wsi.4 Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Budowa placu zabaw dla dzieci w Starej Wsi – I etap. Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach… Read More »

POL034002041 Dominik Paweł 01211-6520.10-OR1100215/19

POL034002041 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Dominik Paweł Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Dominik Paweł. Numer Identyfikacyjny Statku: POL034002041. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz… Read More »

POL035800768 Medwiediuk Mikołaj 00424-6520.10-OR1100034/17

POL035800768 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy.4 Medwiediuk Mikołaj Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Medwiediuk Mikołaj. Numer Identyfikacyjny Statku: POL035800768. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej w 2017r.. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i… Read More »

Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu w Janowie 00105-6523.2-SW1210133/19

Organizacja wydarzenia promującego dziedzictwo kulturowe „Złotopotockiej Krainy Pstrąga” mające na celu promocję tradycyjnej kuchni wykorzystującej rybę jako główny składnik potraw oraz promocję obszaru RLGD Jurajska Ryba jako atrakcyjnego miejsca do wypo4 Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu w Janowie Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu w Janowie . Numer Identyfikacyjny Statku:… Read More »

Gmina Stare Czarnowo 00139-6523.2-SW1610213/18

Utworzenie infrastruktury rekreacyjnej. przeznaczonej na użytek publiczny. terytorialnie związanej z działąnością rybacką w gminie Stare Czarnowo. poprzez zagospodarowanie terenu przy plaży jeziora Glinna w Żelisławcu4 Gmina Stare Czarnowo Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Stare Czarnowo . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Zagospodarowanie terenu nad jeziorem Glinna. Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego… Read More »