Tag Archives: arimr brodnica

00134-6521.3.1-OR0300032/17/18 Czuba Krzysztof

255589.9 00098-6521.5-OR0300014/18 Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Czuba Krzysztof. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe w zakresie wsparcia wykorzystania tradycyjnych lub przyjaznych środowisku praktyk i technik w chowie i hodowli ryb w gospodarstwie rybackim Świdry – obiekt Świdry.. Skrócony opis operacji: Realizacja zobowiązań w ramach Pakietu 1 – podstawowego. obejmującego… Read More »

Wołczyk Cezary 00052-6521.5-OR1300041/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego4 Wołczyk Cezary Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Wołczyk Cezary. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Wsparcie i wykorzystanie tradycyjnych lub przyjaznych środowisku praktyk i technik w chowie i hodowli ryb.. Skrócony opis operacji: Realizacja w całości… Read More »

00038-6523.2-SW1610080/17/18 Gmina Warnice

Powstanie infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej nad jez. Miedwie z historycznym obrazem rybactwa w postaci siłowni zewnętrznej i placu zabaw w Wierzbnie. gm. Warnice. co przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności turystycznej terenu. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Warnice . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej –… Read More »

01090-6520.10-OR1100053/19 Torończak Jan POL023500825

POL023500825 podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Torończak Jan. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023500825. Nazwa operacji: tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel… Read More »

00011-6521.5-OR1400004/18 Gospodarstwo Rybackie Olsztyn II Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gospodarstwo Rybackie Olsztyn II Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Zastosowanie tradycyjnych lub… Read More »

POL022502025 Połowy i Sprzedaż Ryb A.Gładoch – M.Wrzesińska 00078-6520.2-OR1600008/18/19

POL022502025 „Zmniejszenie wpływu rybołówstwa na środowisko morskie. w tym unikanie i redukcja. w jak największym stopniu. niechcianych połowów”4 Połowy i Sprzedaż Ryb A.Gładoch – M.Wrzesińska Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Połowy i Sprzedaż Ryb A.Gładoch – M.Wrzesińska . Numer Identyfikacyjny Statku: POL022502025. Nazwa operacji: Wymiana narzędzi połowowych na KOŁ-73.. Skrócony opis operacji: Refundacja włoków… Read More »

00014-6520.10-OR1400036/16 Kozioł Jan POL037300830. POL037302152

POL037300830. POL037302152 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego o raz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kozioł Jan. Numer Identyfikacyjny Statku: POL037300830. POL037302152. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.… Read More »

POL023200691 Kurłowicz Janina 00159-6520.10-OR1600180/16

POL023200691 Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie i odpowiedzialnego społecznie rybołówstwa.4 Kurłowicz Janina Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kurłowicz Janina. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023200691. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace DAR-13 przez 30 dni. Cel operacji: Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie… Read More »

POL033702045 Konkel Mieczysław Antoni 00013-6520.10-OR1100054/16

POL033702045 podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy4 Konkel Mieczysław Antoni Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Konkel Mieczysław Antoni. Numer Identyfikacyjny Statku: POL033702045. Nazwa operacji: tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa… Read More »

00027-6520.11-OR1600047/17/18 Gmiter Paweł POL012202221

POL012202221 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmiter Paweł. Numer Identyfikacyjny Statku: POL012202221. Nazwa operacji: Zakup pojazdu oraz wykonanie podchładzania ładowni jednostki… Read More »