Tag Archives: arimr ceny gruntów

00906-6520.10-OR1100397/18/19 Budzisz Szymon POL033700654

POL033700654 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Budzisz Szymon. Numer Identyfikacyjny Statku: POL033700654. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Cel… Read More »

POL023600854 Wawrzyniak Jacek 00111-6520.2-OR1100164/18/19

POL023600854 Zmniejszenie wpływu rybołówstwa na środowisko morskie w tym unikanie i redukcja w jak największym stopniu niechcianych połowów4 Wawrzyniak Jacek Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Wawrzyniak Jacek. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023600854. Nazwa operacji: Zmniejszenie oddziaływania na środowisko morskie i środowisko śródlądowe oraz dostosowanie połowów do ochrony gatunków.. Skrócony opis operacji: Inwestycje na jednostce ŁEB-12… Read More »

POL012202221 Gmiter Paweł 00093-6520.2-OR1600134/18/19

POL012202221 Zmniejszenie wpływu rybołówstwa na środowisko morskie. w tym unikanie i redukcja. w jak największym stopniu. niechcianych połowów.4 Gmiter Paweł Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmiter Paweł. Numer Identyfikacyjny Statku: POL012202221. Nazwa operacji: Zakup narzędzi połowowych na jednostce NIE-8. Skrócony opis operacji: Zakup sieci. Cel operacji: Zmniejszenie wpływu rybołówstwa na środowisko morskie. w tym… Read More »

00151-6520.10-OR1100123/16 Selin Andrzej POL033700632

POL033700632 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Selin Andrzej. Numer Identyfikacyjny Statku: POL033700632. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji:… Read More »

01138-6520.10-OR1600247/19 Czapski Andrzej POL011702162

POL011702162 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Czapski Andrzej. Numer Identyfikacyjny Statku: POL011702162. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji:… Read More »

00001-6524.4-OR1300001/17/18 Gajek-Dyl Beata

zachęcanie do inwestowania w sektor przetwarzania i obrotu 5 – Wspieranie obrotu i przetwarzania Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gajek-Dyl Beata. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Rozwój zakładu przetwórstwa ryb Beata Gajek-Dyl pezrdsiębiorstwo drogowe Betomex w Staszowie. Skrócony opis operacji: maszyna pakująca tacki. samochod dostawczy. panele fotowoltaiczne. nastrzykiwarka . etykieciarka. linia do pakowania.… Read More »

POL034500119 Denega-Necel S.J. 00123-6520.2-OR1100073/18/19

POL034500119 zmniejszenie wpływu rybołówstwa na środowisko morskie w tym unikanie i redukcja w jak największym stopniu niechcianych połowów4 Denega-Necel S.J. Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Denega-Necel S.J. . Numer Identyfikacyjny Statku: POL034500119. Nazwa operacji: wymiana narzędzi połowowych na statku rybackim WŁA-207. Skrócony opis operacji: wymiana narzędzi połowowych na statku rybackim WŁA-207. Cel operacji: zmniejszenie… Read More »

00002-6521.3.1-OR1200011/17/18 Grzesiak Andrzej

Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Grzesiak Andrzej. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Budowa i przebudowa wraz z rozbiórką stawów rybnych w gminie Przyrów oraz zakup środków trwałych.. Skrócony opis operacji: Budowa i… Read More »

Rożek Wojciech 00027-6523.2-SW1510030/18

Celem realizowanej operacji jest zastosowanie innowacyjnej formy transportu produktów akwakultury jako sposobu na rozwój działalnościi. wzrost rentowności oraz utrzymanie zagrożonego stanowiska pracy4 Rożek Wojciech Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Rożek Wojciech. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Zakup specjalistycznego zestawu do transportu ryb w warunkach obniżonej temperatury. Skrócony opis operacji: Podnoszenie wartości produktów. tworzenie… Read More »

00002-6523.2-SW0610018/17 Regionalny Ośrodek Kultury Doliny Karpia w Zatorze im. Jana Matejki

Rozpowszechnienie i kultywowanie historycznego znaczenia hodowli karpia dla rozwoju Zatora poprzez organizację wielowymiarowych wydarzeń kulturalnych upamiętniających 725 lecie lokacji miasta do czasu złożenia wniosku o płatność. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Regionalny Ośrodek Kultury Doliny Karpia w Zatorze im. Jana Matejki . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa… Read More »