Tag Archives: arimr ciechanów

POL023300572 Zawada Piotr 00322-6520.10-OR1600083/17

POL023300572 Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie i odpowiedzialnego społecznie rybołówstwa.4 Zawada Piotr Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Zawada Piotr. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023300572. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace JAR-28 przez 30 dni.. Cel operacji: Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie… Read More »

Orzyskie Stowarzyszenie Terapeutów i Animacji Kultury 00108-6523.2-SW1410004/18/19

Podniesienie atrakcyjności turystycznej miejscowości Ruciane-Nida poprzez utworzenie wędkarskiej stanicy wodnej z wypożyczalnią sprzętu pływającego na Jeziorze Bełdany na bazie istniejącego pomostu cumowniczego. wyposażonej w kontenerowy budynek gospodarc4 Orzyskie Stowarzyszenie Terapeutów i Animacji Kultury Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Orzyskie Stowarzyszenie Terapeutów i Animacji Kultury . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Modernizacja ogólnodostępnej infrastruktury… Read More »

01048-6520.10-OR1600067/19 Marciniak Łukasz POL023200789

POL023200789 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Marciniak Łukasz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023200789. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji:… Read More »

00042-6521.5-OR0700058/18 Gospodarstwo Rybackie Orońsko Sp. z o.o.

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gospodarstwo Rybackie Orońsko Sp. z o.o. . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Wsparcie wykorzystania tradycyjnych lub przyjaznych… Read More »

00038-6521.3.1-OR1200011/19 Dziembor Marian

Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Dziembor Marian. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Poprawa warunków socjalnych i bezpieczeństwa pracy oraz dobrostanu zwierząt poprzez modernizację Gospodarstwa Rybackiego Koniecepol – Marian Dziembor.. Skrócony opis operacji:… Read More »

Gmina Jasienica 00018-6523.2-SW1210023/17

Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury dzięki wykorzystaniu potencjału turystycznego obszaru LGD Bielska Kraina poprzez budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w miejscowościach 4 Gmina Jasienica Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Jasienica . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Budowa sieci placów zabaw z elementami siłowni zewnętrznej na terenie Gminy… Read More »

Thomas Ewa 00031-6523.2-SW1410043/17/18

Celem operacji jest podjęcie w marcu 2018 r. działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług agroturystycznych poprzez zakup niezbędnego wyposażenia. co pozwoli na utworzenie 1 miejsca pracy – samozatrudnienie i utrzymanie go przez okres 3 lat 4 Thomas Ewa Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Thomas Ewa. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: „Dywersyfikacja źródeł dochodów… Read More »

00126-6521.3.1-OR0300033/17/18 m obiekcie chowu i hodowli ryb. Pakiet 2 realizowany będzie na powierzchni 179.34 ha Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. 698529.3 00127-6521.5-OR0300016/18 Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: m obiekcie chowu i hodowli ryb. Pakiet 2 realizowany będzie na powierzchni 179.34 ha. Numer Identyfikacyjny Statku: Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu… Read More »

POL034300818 Bolda Ewa 00246-6520.10-OR1100271/16

POL034300818 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy.4 Bolda Ewa Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Bolda Ewa. Numer Identyfikacyjny Statku: POL034300818. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw… Read More »

Gmina Drezdenko 00027-6523.2-SW0410050/17/18

Wzrost atrakcyjności turystycznej terenów rybackich obszaru LSR poprzez budowe ciągu pieszego wraz z pomostem na jeziorze Łubowo w m. Zagórze4 Gmina Drezdenko Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Drezdenko . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Budowa ciągu pieszego wraz z pomostem na jeziorze Łubowo w m. Zagórze.. Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego… Read More »