Tag Archives: arimr ciechanów

Grzesiak Andrzej 00033-6521.3.1-OR1200004/19

Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury.4 Grzesiak Andrzej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Grzesiak Andrzej. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Zakup zbiornika kriogenicznego na ciekły tlen wraz z osprzętem.. Skrócony opis operacji: Zakup zbiornika kriogenicznego z wyposażeniem i montażem.. Cel operacji: Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury.. Data Rozpoczęcia… Read More »

00476-6520.10-OR1600060/18 Wiejkuć Tomasz POL010502186

POL010502186 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Wiejkuć Tomasz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL010502186. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez… Read More »

POL023202310 Szypulski Mateusz 00061-6520.11-OR1600043/17/18

POL023202310 podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy4 Szypulski Mateusz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Szypulski Mateusz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023202310. Nazwa operacji: rozwój działalności polegającej na inwestycji związanej z obrotem i sprzedażą produktów rybołówstwa pochodzących z własnych połowów. Skrócony opis… Read More »

POL010600380 Lewandowski Józef 00067-6520.10-OR1600137/16

POL010600380 Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie i odpowiedzialnego społecznie rybołówstwa.4 Lewandowski Józef Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Lewandowski Józef. Numer Identyfikacyjny Statku: POL010600380. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace TRB-1 przez 30 dni.. Cel operacji: Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie… Read More »

00059-6520.6-OR1600055/16 Jaworski Janusz POL023000451

POL023000451 Zapewnienie równowagi pomiędzy zdolnością połowową a dostępnymi uprawnieniami do połowów. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Jaworski Janusz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023000451. Nazwa operacji: Utrata miejsca pracy na statku rybackim.. Skrócony opis operacji: Utrata miejsca pracy na statku rybackim UNI-10 na… Read More »

Melka Marek 00023-6521.3.1-OR1100041/17/18

Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury4 Melka Marek Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Melka Marek. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Otwarcie ośrodka hodowli pstrąga w Główczycach. Skrócony opis operacji: Otwarcie ośrodka hodowli pstrąga w Główczycach. Cel operacji: Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury. Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-06-01. Data… Read More »

POL012002222 Podolski Tomasz 00057-6520.9-OR1600047/17/18

POL012002222 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności w sektorze rybołówstwa.w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Podolski Tomasz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Podolski Tomasz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL012002222. Nazwa operacji: Poprawa bezpieczeństwa i zdrowia na jednostce rybackiej DZI-61. Skrócony opis operacji: -Zestaw nawigacyjny-Radiotelefon morski-Odbiornik GPS FURUNO-Kompas satelitarny. Cel operacji: Podnoszenie… Read More »

00007-6521.5-OR0500033/18 Młyńczyk Gabriela

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Młyńczyk Gabriela. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Realizacja wymogów w zakresie „Wsparcia wykorzystania tradycyjnych lub przyjaznych środowisku… Read More »

POL033900344. POL033900555 Indyk Mirosław 01017-6520.10-OR1100529/18/19

POL033900344. POL033900555 podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Indyk Mirosław Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Indyk Mirosław. Numer Identyfikacyjny Statku: POL033900344. POL033900555. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa… Read More »

Biblioteka Publiczna im. Jana Machulskiego w Aleksandrowie Łódzkim 00021-6523.2-SW0500011/17/18

Zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców i turystów oraz poprawa jakości życia na obszarach akwakultury poprzez udostępnienie Centrum Informacji Turystycznej w Bełdowie mającej na celu promocję obszarów rybackich.4 Biblioteka Publiczna im. Jana Machulskiego w Aleksandrowie Łódzkim Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Biblioteka Publiczna im. Jana Machulskiego w Aleksandrowie Łódzkim . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji:… Read More »