Tag Archives: arimr dopłaty 2020

POL023200806 Drzewucki Andrzej 00651-6520.10-OR1600224/18

POL023200806 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Drzewucki Andrzej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Drzewucki Andrzej. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023200806. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace DAR-110 przez 30 dni. Cel operacji: Podnoszenie… Read More »

00050-6523.2-SW1410077/17/18 Muzeum Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Praniu

Rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. przeznaczonej na użytek publiczny. terytorialnie związanej z działalnością rybacką. poprzez modernizację infrastruktury sceny plenerowej i widowni przy muzeum w Praniu oraz utrzymanie jej 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Muzeum Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Praniu . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa… Read More »

00011-6521.5-OR1400004/18 Gospodarstwo Rybackie Olsztyn II Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gospodarstwo Rybackie Olsztyn II Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Zastosowanie tradycyjnych lub… Read More »

2021-07-01 9-10-01 00058-6521.5-OR0500058/18

2021-07-01 31-0524 9-10-01 Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: 9-10-01. Numer Identyfikacyjny Statku: 2021-07-01. Nazwa operacji: 870236.43. Skrócony opis operacji: 326338.5. Cel operacji: 31-052. Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: Polska. Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy. Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 2.3 Inwestycje produkcyjne w akwakulturę. Kwota… Read More »

POL022500252 Jama Mirosław 00046-6520.9-OR1600035/17/18

POL022500252 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy4 Jama Mirosław Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Jama Mirosław. Numer Identyfikacyjny Statku: POL022500252. Nazwa operacji: Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy na jednostce ŚWI-3. Skrócony opis operacji: -Modernizacja jednostki rybackiej (zadanie zrealizowane)-NAVet TZtouch2-Sensor radarowy… Read More »

00216-6523.2-SW1110351/18 Usługi Szkoleniowe Łukasz Pestka Łukasz

Rozówj działalności poprzez zakup ładwowarki teleskopowej JCB oraz utworzenie stanowiska pracy w pełnym wymiarze godzinowym 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Usługi Szkoleniowe Łukasz Pestka Łukasz. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Zakup ładowarki teleskopowej JCB. Skrócony opis operacji: 4.02.2002. Cel operacji: Rozówj działalności poprzez zakup ładwowarki teleskopowej… Read More »

00031-6520.2-OR1400016/18/19 nego i opartego na wiedzy 1.2 Zmniejszanie oddziaływania na środowisko

1.2 Zmniejszanie oddziaływania na środowisko Zmniejszenie wpływu rybołówstwa na środowisko morskie w tym unikanie i redukcja w jak największym stopniu niechcianych połowów 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyj Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: nego i opartego na wiedzy. Numer Identyfikacyjny Statku: 1.2 Zmniejszanie oddziaływania na środowisko. Nazwa operacji: 1.02.2021. Skrócony opis… Read More »

00059-6521.5-OR0100056/18 Bartkowiak Zygmunt

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Bartkowiak Zygmunt. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Wykorzystania tradycyjnych lub przyjaznych środowisku praktyk i technik w chowie… Read More »

POL037302078 Pawlukowski Mirosław 00015-6520.11-OR1400012/17/18

POL037302078 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Pawlukowski Mirosław Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Pawlukowski Mirosław. Numer Identyfikacyjny Statku: POL037302078. Nazwa operacji: Podnoszenie wartości produktów rybołówstwa poprzez doposażenie firmy w specjalistyczny sprzęt. Skrócony opis operacji: Wartość dodana. jakość produktów i… Read More »

POL012202199 Mazur Janusz 00508-6520.10-OR1600100/18

POL012202199 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy.4 Mazur Janusz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Mazur Janusz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL012202199. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace NIE-14 przez… Read More »