Tag Archives: arimr dopłaty bezpośrednie

00001-6524.4-OR0100002/17/18 Spółka Rybacka „Niedźwiedzice” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

zachęcanie do inwestowania w sektor przetwórstwa i obrótu 5 – Wspieranie obrotu i przetwarzania Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Spółka Rybacka „Niedźwiedzice” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Rozwój zakładu przetwórstwa rybnego w Goliszowie Spółki Rybackiej Niedźwiedzice Sp. z o.o.. Skrócony opis operacji: I etap m.in. wózek ręczny. baseny… Read More »

„Seamor International Ltd” Sp. z o.o. 00006-6524.4-OR1600002/17/18

zachęcanie do inwestowania w sektor przetwarzania i obrotu4 „Seamor International Ltd” Sp. z o.o. Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: „Seamor International Ltd” Sp. z o.o. . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Rozbudowa przetwórni ryb SEAMOR przy ul. Granitowej w Szczecinie – etap II w raz z zakupem wyposażenia. Skrócony opis operacji: Roboty konstrukcyjno-budowlane… Read More »

00246-6523.2-SW1110409/18/19 PORT JACHTOWY W ŁEBIE sp. z o.o.

Wzmocnienie atrakcyjności turystycznej nadmorskich obszarów LGD Dorzecze Łeby poprzez zakup innowacyjnego sprzętu do czyszczenia plaży przenośnych paneli słonecznych i stworzenie dwóch miejsc pracy 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: PORT JACHTOWY W ŁEBIE sp. z o.o. . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Zakup innowacyjnego sprzętu do czyszczenia… Read More »

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” 00066-6523.2-SW153

Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w gminie Oborniki poprzez budowę boiska do mini streetballa z piłkochwytem i częścią wydzieloną do gry w tenisa stołowego. ich wyposażeniem oraz elementami małej architektury4 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji:… Read More »

00007-6521.5-OR0500033/18 Młyńczyk Gabriela

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Młyńczyk Gabriela. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Realizacja wymogów w zakresie „Wsparcia wykorzystania tradycyjnych lub przyjaznych środowisku… Read More »

00629-6520.10-OR1100090/18 Cebula Andrzej POL035302054

POL035302054 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Cebula Andrzej. Numer Identyfikacyjny Statku: POL035302054. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji:… Read More »

00956-6520.10-OR1100426/18/19 Cebula Andrzej POL035302054

POL035302054 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Cebula Andrzej. Numer Identyfikacyjny Statku: POL035302054. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji:… Read More »

01017-6520.10-OR1100529/18/19 Indyk Mirosław POL033900344. POL033900555

POL033900344. POL033900555 podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Indyk Mirosław. Numer Identyfikacyjny Statku: POL033900344. POL033900555. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności… Read More »

POL010601492 Makowski Marek 00127-6520.10-OR1600114/16

POL010601492 Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie i odpowiedzialnego społecznie rybołówstwa.4 Makowski Marek Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Makowski Marek. Numer Identyfikacyjny Statku: POL010601492. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace TRB-47 przez 30 dni. Cel operacji: Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie… Read More »

POL023300587 Porożyński Marek 00164-6520.10-OR1600176/16

POL023300587 Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie i odpowiedzialnego społecznie rybołówstwa.4 Porożyński Marek Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Porożyński Marek. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023300587. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznaceJAR-39 przez 30 dni.. Cel operacji: Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie i… Read More »