Tag Archives: arimr dopłaty bezpośrednie

00028-6520.2-OR1400007/18/19 Ruksztełło Roman POL037402068

POL037402068 Zmniejszenie wpływu rybołówstwa na środowisko morskie. w tym unikanie i redukcja. w jak największym stopniu. niechcianych połowów 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Ruksztełło Roman. Numer Identyfikacyjny Statku: POL037402068. Nazwa operacji: Wymiana narzędzi połowowych na selektywne na jednostce PAS-64. Skrócony opis… Read More »

przeprawy promowe w polsce

Gminny Ośrodek Kultury w Lutomiersku 00018-6523.2-SW0500005/17/18

Rozwój infrastruktury turystycznej poprzez budowę siłowni napowietrznej. zakup altany wraz z wyposażeniem w stoły. ławki. a także odbudowę istniejącego stawu w miejscowości Malanów.4 Gminny Ośrodek Kultury w Lutomiersku Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gminny Ośrodek Kultury w Lutomiersku . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Odbudowa stawu oraz budowa altany i siłowni w miejscowości… Read More »

przeprawy promowe w polsce

POL033700654 Budzisz Szymon 00906-6520.10-OR1100397/18/19

POL033700654 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Budzisz Szymon Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Budzisz Szymon. Numer Identyfikacyjny Statku: POL033700654. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz… Read More »

przeprawy promowe w polsce

00005-6523.2-SW1010035/17/18 Gmina Rajgród

Wzrost atrakcyjności przestrzeni publicznej nad Jeziorem Rajgrodzkim poprzez budowę pomostu pływającego oraz zagospodarowanie nabrzeża do września 2018 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Rajgród . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Budowa przystani wędkarskiej wraz z małą infrastrukturą turystyczną w Rajgrodzie.. Skrócony opis operacji: 1. Instalacje elektryczne2.Zagospodarowanie… Read More »

przeprawy promowe w polsce

Tomasz Rutkowski Firma Rutkowski Usługowo Handlowa Tomasz 00031-6523.2-SW0210041/17/18

Rozwój działalności gospodarczej pod nazwą „Tomasz Rutkowski firma Rutkowski Usługowo-Handlowa” poprzez zakup fabrycznie nowej koparko ładowarki i utworzenie nowego miejsca pracy4 Tomasz Rutkowski Firma Rutkowski Usługowo Handlowa Tomasz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Tomasz Rutkowski Firma Rutkowski Usługowo Handlowa Tomasz. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Zakup koparko ładowarki w celu rozwijania działalności gospodarczej… Read More »

przeprawy promowe w polsce

00022-6521.5-OR0100028/18 Stawy Milickie Spółka Akcyjna

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stawy Milickie Spółka Akcyjna . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe w obiekcie Krośnice..… Read More »

przeprawy promowe w polsce

00037-6521.5-OR1500018/18 Michalski Wiesław Jan

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Michalski Wiesław Jan. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe – Obiekt Dębnica Gospodarstwo Rybackie… Read More »

przeprawy promowe w polsce

00005-6520.8-OR1400008/17 odnej. Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.

Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 235991.02 00001-6520.8-OR0400001/17 Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: odnej.. Numer Identyfikacyjny Statku: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.. Nazwa operacji: 2018-01-01.… Read More »

przeprawy promowe w polsce

00518-6520.10-OR1600133/18 Dawidowski Mirosław POL010702130

POL010702130 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Dawidowski Mirosław. Numer Identyfikacyjny Statku: POL010702130. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez… Read More »

przeprawy promowe w polsce

00014-6521.5-OR1600002/18 F.B.H.U MODEHPOLMO SP. Z O.O.

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: F.B.H.U MODEHPOLMO SP. Z O.O. . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Dofinansowanie akwakultury świadczącej usługi środowiskowe. Skrócony… Read More »

przeprawy promowe w polsce