Tag Archives: arimr dopłaty lista rolników

POL034602296 Budzisz Tomasz 01046-6520.10-OR1100025/19

POL034602296 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Budzisz Tomasz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Budzisz Tomasz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL034602296. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz… Read More »

POL037300841 Tyl Halina 00100-6520.10-OR1400028/18

POL037300841 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy4 Tyl Halina Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Tyl Halina. Numer Identyfikacyjny Statku: POL037300841. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz… Read More »

Gmina Koniecpol 00006-6523.2-SW1210016/17

Stworzenie przestrzeni atrakcyjnej dla mieszkańców jako miejsce rekreacji i aktywnego wypoczynku. poprzez zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym w Koniecpolu przy ul. Armii Krajowej.4 Gmina Koniecpol Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Koniecpol . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym w Koniecpolu przy ul. Armii Krajowej II etap. Skrócony opis… Read More »

01198-6520.10-OR1100199/19 Waleśkiewicz Zbigniew POL012301595

POL012301595 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz bezpieczeństwa lub warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Waleśkiewicz Zbigniew. Numer Identyfikacyjny Statku: POL012301595. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji:… Read More »

POL037400905 Bogusz Jerzy 00118-6520.10-OR1400076/18/19

POL037400905 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy4 Bogusz Jerzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Bogusz Jerzy. Numer Identyfikacyjny Statku: POL037400905. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz… Read More »

POL023401091 Jodko Bronisław. Franciszek 00339-6520.10-OR1100076/17

POL023401091 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy4 Jodko Bronisław. Franciszek Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Jodko Bronisław. Franciszek. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023401091. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa… Read More »

00001-6521.3.1-OR0800003/17/18 Witek Joachim

Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Witek Joachim. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Zakup sprzętu do gospodarstwa rybackiego służącego poprawie warunków i bezpieczeństwa pracy.. Skrócony opis operacji: Wyposażenie istniejącego obiektu chowu i hodowli… Read More »

POL034302292 Poćwiardowski Tadeusz 00738-6520.10-OR1100205/18

POL034302292 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy4 Poćwiardowski Tadeusz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Poćwiardowski Tadeusz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL034302292. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz… Read More »

00090-6521.5-OR0300129/18 Kluch Waldemar Tadeusz

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kluch Waldemar Tadeusz. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Ochrona i poprawa stanu środowiska i dobrostanu ryb.. Skrócony… Read More »

POL010600389 Szklarski Remigiusz 00003-6520.2-OR1600006/18/19

POL010600389 Zmniejszenie wpływu rybołówstwa na środowisko morskie. w tym unikanie i redukcja. w jak największym stopniu. niechcianych połowów4 Szklarski Remigiusz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Szklarski Remigiusz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL010600389. Nazwa operacji: Zakup narzędzi połowowych na jednostce TRB-3. Skrócony opis operacji: zakup 16 żaków z 8 krzyżówkami i 8 ścianami. Cel operacji: Zmniejszenie… Read More »