Tag Archives: arimr dopłaty lista rolników

00050-6521.5-OR1400058/18 Wojsiat Krzysztof

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Wojsiat Krzysztof. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Wsparcie wykorzystania tradycyjnych lub przyjaznych środowisku praktyk i technik w… Read More »

00032-6521.5-OR0700023/18 Grzybowski Marek Zdzisław

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Grzybowski Marek Zdzisław. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe w Gospodarstwie Rybackim Ruda. Skrócony… Read More »

00192-6523.2-SW1110313/18 Ochotnicza Straż Pożarna w Tuchomku

Instalacja pompy ciepła o mocy 7.57 kW i instalacja zestawu ogniw fotowoltanicznych w budynku Sali Wiejskiej w Tuchomku 17 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Ochotnicza Straż Pożarna w Tuchomku . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Ochrona. poprawa i odnowa stanu środowiska przyrodniczego poprzez montaż instalacji fotowoltanicznej… Read More »

Stawy Milickie Spółka Akcyjna 00012-6523.2-SW0110005/19

Utworzenie miejsc pracy poprzez modernizację obiektu gastronomicznego „Gospoda 8 Ryb” w Rudzie Sułowskiej4 Stawy Milickie Spółka Akcyjna Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stawy Milickie Spółka Akcyjna . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Modernizacja Gospody 8 RYB. Skrócony opis operacji: 4.1 Podnoszenie wartości produktów. tworzenie miejsc pracy. zachęcanie młodych ludzi i propagowanie innowacji na… Read More »

00054-6521.5-OR0500054/18 Polska

Polska 2.05.2021 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: . Numer Identyfikacyjny Statku: Polska. Nazwa operacji: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy. Skrócony opis operacji: 2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe. Cel operacji: 2.05.2021. Data Rozpoczęcia Realizacji… Read More »

Kuczera Alojzy 00023-6521.5-OR1200018/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego4 Kuczera Alojzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kuczera Alojzy. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Działanie wodno-środowiskowe. Skrócony opis operacji: Wsparcie wykorzystania tradycyjnych lub przyjaznych środowisku praktyk i technik w chowie i hodowli ryb. Cel operacji:… Read More »

POL010601474 Boruciński Jerzy 00072-6520.2-OR1600029/18/19

POL010601474 Zmniejszenie wpływu rybołówstwa na środowisko morskie. w tym unikanie i redukcja. w jak największym stopniu. niechcianych połowów.4 Boruciński Jerzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Boruciński Jerzy. Numer Identyfikacyjny Statku: POL010601474. Nazwa operacji: Wymiana stawnych narzędzi połowowych łodzi rybackiej TRB-20. Skrócony opis operacji: -koszt wykonania żaka skrzynkowego-koszt wykonania skrzydła naprowadzającego-koszt wykonania krzyżówki. Cel operacji:… Read More »

00019-6520.10-OR1600027/16 Stefański Mirosław Jan POL011201644

POL011201644 Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie i odpowiedzialnego społecznie rybołówstwa. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stefański Mirosław Jan. Numer Identyfikacyjny Statku: POL011201644. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace… Read More »

POL036601998 Konikowski Jarosław 01205-6520.10-OR1100146/19

POL036601998 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa4 Konikowski Jarosław Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Konikowski Jarosław. Numer Identyfikacyjny Statku: POL036601998. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-01-01. Data Zakończenia Realizacji Operacji:… Read More »

POL010702130 Dawidowski Mirosław 00673-6520.10-OR1600316/18/19

POL010702130 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Dawidowski Mirosław Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Dawidowski Mirosław. Numer Identyfikacyjny Statku: POL010702130. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace STP-34 przez 30 dni. Cel operacji: Podnoszenie… Read More »