Tag Archives: arimr dopłaty lista rolników

Gmina Chodzież 00025-6523.2-SW1510033/18

Celem głównym niniejszego projektu jest stworzenie miejsca rekreacji we wsi Podanin poprzez odnowę zagospodarowania stawu i skweru w Podaninie. Założony przez wnioskodawcę cel wpisuje się w CO II LSR. tj. Zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności turys4 Gmina Chodzież Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Chodzież . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Odnowa zagospodarowania skweru… Read More »

00814-6520.10-OR1100311/18/19 Bulewicz Adam POL036400995

POL036400995 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Bulewicz Adam. Numer Identyfikacyjny Statku: POL036400995. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji:… Read More »

00150-6520.10-OR1400008/19 Franciuk Elżbieta POL037202083

POL037202083 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Franciuk Elżbieta. Numer Identyfikacyjny Statku: POL037202083. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Cel… Read More »

00037-6521.5-OR0500013/18 Adamus Krzysztof

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Adamus Krzysztof. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Realizacja wymogów w zakresie „Wsparcia wykorzystania tradycyjnych lub przyjaznych środowisku… Read More »

00611-6520.10-OR1100033/18 Krzewiński Mariusz POL036501132

POL036501132 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Krzewiński Mariusz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL036501132. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel… Read More »

00050-6521.5-OR1400058/18 Wojsiat Krzysztof

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Wojsiat Krzysztof. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Wsparcie wykorzystania tradycyjnych lub przyjaznych środowisku praktyk i technik w… Read More »

00032-6521.5-OR0700023/18 Grzybowski Marek Zdzisław

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Grzybowski Marek Zdzisław. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe w Gospodarstwie Rybackim Ruda. Skrócony… Read More »

00192-6523.2-SW1110313/18 Ochotnicza Straż Pożarna w Tuchomku

Instalacja pompy ciepła o mocy 7.57 kW i instalacja zestawu ogniw fotowoltanicznych w budynku Sali Wiejskiej w Tuchomku 17 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Ochotnicza Straż Pożarna w Tuchomku . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Ochrona. poprawa i odnowa stanu środowiska przyrodniczego poprzez montaż instalacji fotowoltanicznej… Read More »

Stawy Milickie Spółka Akcyjna 00012-6523.2-SW0110005/19

Utworzenie miejsc pracy poprzez modernizację obiektu gastronomicznego „Gospoda 8 Ryb” w Rudzie Sułowskiej4 Stawy Milickie Spółka Akcyjna Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stawy Milickie Spółka Akcyjna . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Modernizacja Gospody 8 RYB. Skrócony opis operacji: 4.1 Podnoszenie wartości produktów. tworzenie miejsc pracy. zachęcanie młodych ludzi i propagowanie innowacji na… Read More »

00054-6521.5-OR0500054/18 Polska

Polska 2.05.2021 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: . Numer Identyfikacyjny Statku: Polska. Nazwa operacji: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy. Skrócony opis operacji: 2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe. Cel operacji: 2.05.2021. Data Rozpoczęcia Realizacji… Read More »