Tag Archives: arimr dopłaty lista rolników

00095-6520.9-OR1100059/17/18 Chlebowski Zdzisław POL036501136

POL036501136 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa warunków pracy i bezpieczeństwa 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Chlebowski Zdzisław. Numer Identyfikacyjny Statku: POL036501136. Nazwa operacji: Poprawa bezpieczeństwa. zdrowia i warunków pracy na… Read More »

POL036101020 Cieśluk Leszek 00815-6520.10-OR1100312/18/19

POL036101020 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Cieśluk Leszek Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Cieśluk Leszek. Numer Identyfikacyjny Statku: POL036101020. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw… Read More »

00485-6520.10-OR1100162/17 Niczke Paweł POL034900709

POL034900709 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Niczke Paweł. Numer Identyfikacyjny Statku: POL034900709. Nazwa operacji: „Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej”. Skrócony opis operacji: „Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej”. Cel… Read More »

Janiszek Mariusz 00048-6521.5-OR0700006/18

Propagowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.4 Janiszek Mariusz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Janiszek Mariusz. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Wspieranie akwakultury świadczącej usługi środowiskowe. Skrócony opis operacji: Wspieranie akwakultury świadczącej usługi środowiskowe. Cel operacji: Propagowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony… Read More »

00975-6520.10-OR1100515/18/19 Golla Rafał POL034501905

POL034501905 podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Golla Rafał. Numer Identyfikacyjny Statku: POL034501905. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel… Read More »

00005-6523.2-SW0110007/18/19 Kowalska-Góralska Monika

Poprawa potencjału sprzedażowego przedsiębiorstw rybackich poprzez wybudowanie rybakówki z płuczką. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kowalska-Góralska Monika. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Budynek rybakówki z płuczką.. Skrócony opis operacji: Podnoszenie wartości produktów. tworzenie miejsc pracy. zachęcanie młodych ludzi i propagowanie innowacji na wszystkich etapach łańcucha dostaw… Read More »

00006-6524.4-OR1400006/17/18 Dzierżyńska Małgorzata

zachęcanie do inwestowania w sektor przetwarzania i obrotu 5 – Wspieranie obrotu i przetwarzania Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Dzierżyńska Małgorzata. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Rozbudowa i modernizacja istniejącego zakładu przetwórstwa i wędzenia ryb. Skrócony opis operacji: I etap budynek socjalno – biurowy. magazynowy. zbiornik na ścieki.teren. dostawa urządzeń chłodniczych II etap… Read More »

POL022500298 Molenda Eugeniusz 00093-6520.10-OR1600064/16

POL022500298 Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie i odpowiedzialnego społecznie rybołówstwa.4 Molenda Eugeniusz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Molenda Eugeniusz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL022500298. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace KOŁ-161 przez 60 dni.. Cel operacji: Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie… Read More »

00005-6520.6-OR1600011/16 Jędrasik Piotr Sebastian POL022500312

POL022500312 Zapewnienie równowagi pomiędzy zdolnością połowową a dostępnymi uprawnieniami do połowów 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Jędrasik Piotr Sebastian. Numer Identyfikacyjny Statku: POL022500312. Nazwa operacji: Trwałe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Trwałe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: Zapewnienie równowagi pomiędzy… Read More »

00015-6521.3.1-OR0100010/19 Ćwikła Marian

Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Ćwikła Marian. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Modernizacja Ośrodka Hodowli Pstrąga w Ścinawce Średniej. Skrócony opis operacji: kolumny natleniające szt 2. sortownica do ryb – szt 1.… Read More »