Tag Archives: arimr dopłaty

POL023401045 Kamin Rafał 00051-6520.6-OR1600083/16

POL023401045 Zapewnienie równowagi pomiędzy zdolnością połowową. a dostępnymi uprawnieniami do połowów.4 Kamin Rafał Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kamin Rafał. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023401045. Nazwa operacji: Utrata miejsca pracy na statku rybackim.. Skrócony opis operacji: Utrata miejsca pracy na statku rybackim w wyniku jego zezłomowania.. Cel operacji: Zapewnienie równowagi pomiędzy zdolnością połowową. a dostępnymi… Read More »

00528-6520.10-OR1600178/18 Borodo Wiesław POL023301872

POL023301872 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Borodo Wiesław. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023301872. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez… Read More »

01164-6520.10-OR1100094/19 Kuhr Stanisław POL034000536

POL034000536 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kuhr Stanisław. Numer Identyfikacyjny Statku: POL034000536. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Cel… Read More »

Pędzik Edward 00001-6521.2-OR0500005/18/19

Wspieranie wzmacniania rozwoju technicznego. innowacji i transferu wiedzy4 Pędzik Edward Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Pędzik Edward. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Zakup usług doradczych dla Gospodarstwa Rybackiego w Dzigorzewie – Edward Pędzik. Skrócony opis operacji: Szczegółowy opis został umieszczony w osobnym załączniku. Cel operacji: Wspieranie wzmacniania rozwoju technicznego. innowacji i transferu wiedzy.… Read More »

POL036301026 Daniluk Mirosław Jan 00367-6520.10-OR1100138/17

POL036301026 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy.4 Daniluk Mirosław Jan Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Daniluk Mirosław Jan. Numer Identyfikacyjny Statku: POL036301026. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej w 2017r.. Cel operacji: Podnoszenie… Read More »

POL033700638 Boszke Witold Augustyn 00011-6520.10-OR1100052/16

POL033700638 podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy4 Boszke Witold Augustyn Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Boszke Witold Augustyn. Numer Identyfikacyjny Statku: POL033700638. Nazwa operacji: tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa… Read More »

Szczepaniak Ryszard 00011-6521.3.1-OR0200003/19

ZWIĘKSZENIE KONKURENCYJNOŚCI I RENTOWNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA Z SEKTORA AKWAKULTURY4 Szczepaniak Ryszard Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Szczepaniak Ryszard. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: BUDOWA OGRODZENIA GOSPODARSTWA RYBACKIEGO ORAZ ZAKUP POMPY WODY W CELU MODERNIZACJI GOSPODARSTWA ORAZ POPRAWY DOBROSTANU RYB.. Skrócony opis operacji: GOSPODARSTWO PROWADZONE PRZEZ PANA RYSZARDA SZCZEPANIAKA ZAMIERZA OGRODZIĆ STAWY RYBNE CHRONIĄC JE… Read More »

Klus Natalia 00090-6521.5-OR0300129/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego4 Klus Natalia Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Klus Natalia. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Akwakultura przyjazna środowisku.. Skrócony opis operacji: Podczas realizacji operacji wdrożone zostaną łącznie Pakiet 1 i Pakiet 2 w zakresie wymogu 2.1.… Read More »

POL022500372 Bednarek Maria 00139-6520.10-OR1600092/16

POL022500372 Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie i odpowiedzialnego społecznie rybołówstwa.4 Bednarek Maria Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Bednarek Maria. Numer Identyfikacyjny Statku: POL022500372. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace KOŁ-124 przez 30 dni.. Cel operacji: Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie… Read More »

POL034300818 Bolda Ewa 00246-6520.10-OR1100271/16

POL034300818 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy.4 Bolda Ewa Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Bolda Ewa. Numer Identyfikacyjny Statku: POL034300818. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw… Read More »