Tag Archives: arimr dopłaty

POL010601474 Boruciński Jerzy 00633-6520.10-OR1600051/18

POL010601474 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy.4 Boruciński Jerzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Boruciński Jerzy. Numer Identyfikacyjny Statku: POL010601474. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace TRB-20 przez… Read More »

00247-6523.2-SW1610335/19 Urbańska Sylwia

Poszerzenie oferty usługowej Wnioskodawcy poprzez stworzenie dietetycznej restauracji w oparciu o punkt leczenia otyłości wraz z kompletnym wyposażeniem przeznaczonych do obsługi klientów oraz zatrudnienie 4 osób 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Urbańska Sylwia. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Rozwój przedsiębiorstwa poprzez zakup wyposażenia gastronomicznego i medycznego… Read More »

A&L Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 00126-6523.2-SW1410025/19

Podniesienie standardu życia mieszkańców poprzez wsparcie stałego zatrudnienia4 A&L Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: A&L Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Rozwój przedsiębiorstwa A&L Sp. z o.o. poprzez wdrożenie i innowacyjnych usług turystycznych wykorzystujących wodny potencjał Orzysza. Skrócony opis operacji: Różnicowanie działalności lub dywersyfikacja zatrudnienia… Read More »

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 00002-6522.1.1-OR07

Wspieranie monitorowania. kontroli i egzekwowania. zwiększenie potencjału instytucjonalnego oraz skuteczności administracji publicznej bez zwiększania obciążenia administracyjnego.4 Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Świadczenie usługi asysty technicznej zakupionego oprogramowania Oracle Database 11g Release 2 Standard Edition. Skrócony… Read More »

00005-6520.6-OR1100003/16 Molenda Krzysztof POL023400982

POL023400982 Zapewnienie równowagi pomiędzy zdolnością połowową. a dostępnymi uprawnieniami do połowów. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Molenda Krzysztof. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023400982. Nazwa operacji: Trwałe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Złomowanie statku rybackiego.. Cel operacji: Zapewnienie równowagi pomiędzy zdolnością połowową.… Read More »

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W KOŁCZEWIE 00175-6523.2-SW1610241/18/19

Wspieranie atutów środowiska wodnego poprzez przeciwdziałanie kłusownictwu w wykorzystaniem Zakupionego pojazdu ATV.4 OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W KOŁCZEWIE Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W KOŁCZEWIE . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Zakup specjalistycznego pojazdu ATV dla jednostki Operacyjno-Technicznej Ochotniczej Straży Pożarnej w Kołczewie w celu zwiększenia potencjału ratowniczego oraz umożliwienia przeciwdziałania… Read More »

Skowrońska Anna Maria 00125-6523.2-SW1610105/18

.Celem operacji jest zakup mobilnego pawilonu sprzedaży bezpośredniej wraz z wyposażeniem. który jest uzupełnieniem posiadanego łańcucha sprzedaży bezpośredniej produktów gospodarstwa rybackiego Zielenica. Wyodrębnienie miejsca do przygotowywania i sprzed4 Skowrońska Anna Maria Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Skowrońska Anna Maria. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Zakup pawilonu sprzedaży bezpośredniej wraz z wyposażeniem do pozyskania.… Read More »

00857-6520.10-OR1600422/18/19 Bednarek Zbigniew POL022900420

POL022900420 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Bednarek Zbigniew. Numer Identyfikacyjny Statku: POL022900420. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez… Read More »

00071-6520.2-OR1100007/18/19 owacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy 1.9 Zdrowie i bezpieczeństwo

1.9 Zdrowie i bezpieczeństwo Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w zakresie rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. inn Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: owacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy. Numer Identyfikacyjny Statku: 1.9 Zdrowie i bezpieczeństwo. Nazwa operacji: 1.09.2021. Skrócony… Read More »

00003-6520.4.1-OR1100001/19 Krajowa Izba Producentów Ryb

Zmniejszenie wpływu rybołówstwa na środowisko morskie. w tym unikanie i redukcja. w jak największym stopniu. niechcianych połowów. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Krajowa Izba Producentów Ryb . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Kocham Bałtyk – Czysty Bałtyk. Skrócony opis operacji:… Read More »