Tag Archives: arimr dopłaty

POL037302077 Żydziak Piotr 00019-6520.9-OR1400003/19

POL037302077 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstwa w sektorze rybołówstw. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Żydziak Piotr Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Żydziak Piotr. Numer Identyfikacyjny Statku: POL037302077. Nazwa operacji: Poprawa warunków pracy oraz bezpieczeństwa na statku rybackim FRO-31. Skrócony opis operacji: Zakup i montaż urządzeń zapewniających podniesienie… Read More »

Janiszek Mariusz 00048-6521.5-OR0700006/18

Propagowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.4 Janiszek Mariusz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Janiszek Mariusz. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Wspieranie akwakultury świadczącej usługi środowiskowe. Skrócony opis operacji: Wspieranie akwakultury świadczącej usługi środowiskowe. Cel operacji: Propagowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony… Read More »

Pawlak Jerzy 00058-6521.5-OR0500058/18

Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury4 Pawlak Jerzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Pawlak Jerzy. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez inwestycje w specjalistyczne zaplecze rzeczowe poprawiające jakość i warunki BHP procesu hodowli ryb gospodarstwa rybackiego w miejscowości Dubie. Skrócony opis operacji: 1.Remont połączony z modernizacją gospodarstwa rybackiego… Read More »

POL034500264 Jeka Tomasz 00531-6520.10-OR1100108/18

POL034500264 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy.4 Jeka Tomasz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Jeka Tomasz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL034500264. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw… Read More »

P.P.H.U. „Amazonka” Sosnowski Ryszard Ryszard 00043-6523.2-SW1210067/18

Rozwój gospodarstwa oraz utrzymanie jednego miejsca pracy poprzez zakup basenów do transportu ryb. dzwonów natleniających. kosiarki samojezdnej oraz urządzenia ciśnieniowego do mycia.4 P.P.H.U. „Amazonka” Sosnowski Ryszard Ryszard Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: P.P.H.U. „Amazonka” Sosnowski Ryszard Ryszard. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Rozwój przedsiębiorstwa poprzez zakup maszyn i urządzeń do produkcji i transportu… Read More »

POL022500252 Jama Mirosław 00046-6520.9-OR1600035/17/18

POL022500252 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy4 Jama Mirosław Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Jama Mirosław. Numer Identyfikacyjny Statku: POL022500252. Nazwa operacji: Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy na jednostce ŚWI-3. Skrócony opis operacji: -Modernizacja jednostki rybackiej (zadanie zrealizowane)-NAVet TZtouch2-Sensor radarowy… Read More »

POL023401906 Krawczyk Artur 01074-6520.10-OR1100001/19

POL023401906 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Krawczyk Artur Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Krawczyk Artur. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023401906. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz… Read More »

00036-6520.2-OR1600101/18/19 Sienkiewicz Ryszard POL010201476

POL010201476 Zmniejszenie wpływu rybołówstwa na środowisko morskie. w tym unikanie i redukcja. w jak największym stopniu. niechcianych połowów 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Sienkiewicz Ryszard. Numer Identyfikacyjny Statku: POL010201476. Nazwa operacji: Wymiana stawnych narzędzi połowowych łodzi rybackiej TRB-22. Skrócony opis operacji:… Read More »

2018-01-01 i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. 00051-6521.5-OR1300044/18

2018-01-01 469999.914 i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.. Numer Identyfikacyjny Statku: 2018-01-01. Nazwa operacji: 2022-12-01. Skrócony opis operacji: 626666.55. Cel operacji: 469999.91. Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 46-034. Data Zakończenia Realizacji Operacji: Polska. Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 2 – Wspieranie akwakultury… Read More »

00095-6523.2-SW1110172/18 Radbur Sp. z o.o.

Rozwój przedsiębiorczości w łańcuchu dostaw produktów rybactwa poprzez zakup innowacyjnych urządzeń i sprzętu 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Radbur Sp. z o.o. . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Zakup innowacyjnego sprzętu i wyposażenia na potrzeby rozwoju działalności rybackiej. Skrócony opis operacji: 4.01.2001. Cel operacji: Rozwój przedsiębiorczości… Read More »