Tag Archives: arimr dopłaty

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W KOŁCZEWIE 00175-6523.2-SW1610241/18/19

Wspieranie atutów środowiska wodnego poprzez przeciwdziałanie kłusownictwu w wykorzystaniem Zakupionego pojazdu ATV.4 OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W KOŁCZEWIE Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W KOŁCZEWIE . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Zakup specjalistycznego pojazdu ATV dla jednostki Operacyjno-Technicznej Ochotniczej Straży Pożarnej w Kołczewie w celu zwiększenia potencjału ratowniczego oraz umożliwienia przeciwdziałania… Read More »

Skowrońska Anna Maria 00125-6523.2-SW1610105/18

.Celem operacji jest zakup mobilnego pawilonu sprzedaży bezpośredniej wraz z wyposażeniem. który jest uzupełnieniem posiadanego łańcucha sprzedaży bezpośredniej produktów gospodarstwa rybackiego Zielenica. Wyodrębnienie miejsca do przygotowywania i sprzed4 Skowrońska Anna Maria Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Skowrońska Anna Maria. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Zakup pawilonu sprzedaży bezpośredniej wraz z wyposażeniem do pozyskania.… Read More »

00857-6520.10-OR1600422/18/19 Bednarek Zbigniew POL022900420

POL022900420 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Bednarek Zbigniew. Numer Identyfikacyjny Statku: POL022900420. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez… Read More »

00071-6520.2-OR1100007/18/19 owacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy 1.9 Zdrowie i bezpieczeństwo

1.9 Zdrowie i bezpieczeństwo Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w zakresie rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. inn Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: owacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy. Numer Identyfikacyjny Statku: 1.9 Zdrowie i bezpieczeństwo. Nazwa operacji: 1.09.2021. Skrócony… Read More »

00003-6520.4.1-OR1100001/19 Krajowa Izba Producentów Ryb

Zmniejszenie wpływu rybołówstwa na środowisko morskie. w tym unikanie i redukcja. w jak największym stopniu. niechcianych połowów. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Krajowa Izba Producentów Ryb . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Kocham Bałtyk – Czysty Bałtyk. Skrócony opis operacji:… Read More »

00162-6520.10-OR1100174/16 Stępczyński Ireneusz POL035300726

POL035300726 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stępczyński Ireneusz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL035300726. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji:… Read More »

Gospodarstwo Rybackie „Karp” Sp. z o.o. 00044-6521.5-OR0400036/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego4 Gospodarstwo Rybackie „Karp” Sp. z o.o. Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gospodarstwo Rybackie „Karp” Sp. z o.o. . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe. Skrócony opis operacji: Realizacja pakietu I oraz pakietu… Read More »

POL037302077 Żydziak Piotr 00019-6520.9-OR1400003/19

POL037302077 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstwa w sektorze rybołówstw. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Żydziak Piotr Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Żydziak Piotr. Numer Identyfikacyjny Statku: POL037302077. Nazwa operacji: Poprawa warunków pracy oraz bezpieczeństwa na statku rybackim FRO-31. Skrócony opis operacji: Zakup i montaż urządzeń zapewniających podniesienie… Read More »

Janiszek Mariusz 00048-6521.5-OR0700006/18

Propagowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.4 Janiszek Mariusz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Janiszek Mariusz. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Wspieranie akwakultury świadczącej usługi środowiskowe. Skrócony opis operacji: Wspieranie akwakultury świadczącej usługi środowiskowe. Cel operacji: Propagowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony… Read More »

Pawlak Jerzy 00058-6521.5-OR0500058/18

Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury4 Pawlak Jerzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Pawlak Jerzy. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez inwestycje w specjalistyczne zaplecze rzeczowe poprawiające jakość i warunki BHP procesu hodowli ryb gospodarstwa rybackiego w miejscowości Dubie. Skrócony opis operacji: 1.Remont połączony z modernizacją gospodarstwa rybackiego… Read More »