Tag Archives: arimr dotacje na działalność pozarolniczą 2020

00001-6521.5-OR0200008/18 GOSPODARSTWO RYBACKIE ŁYSININ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: GOSPODARSTWO RYBACKIE ŁYSININ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Wsparcie wykorzystania tradycyjnych lub przyjaznych środowisku praktyk i technik w chowie i hodowli… Read More »

Gmina Miasta Krynica Morska 00024-6523.2-SW1110053/17/18

Stworzenie nowej oferty turystycznej i rekreacyjnej poprzez budowę Centrum Sportowo – Rekreacyjnego przy ulicy Rybackiej w Krynicy Morskiej.4 Gmina Miasta Krynica Morska Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Miasta Krynica Morska . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Budowa Centrum Rekreacyjnego przy ulicy Rybackiej w Krynicy Morskiej. Skrócony opis operacji: budowa centrum rekreacyjnego. Cel… Read More »

00011-6524.4-OR1100018/17/18 ALMAR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

zachęcanie do inwestowania w sektor przetwarzania i obrotu 5 – Wspieranie obrotu i przetwarzania Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: ALMAR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez zakup maszyn i urządzeń linii technologicznej do produkcji filetów ze świeżego łososia. Skrócony opis operacji: linia rozbiorowa łososia. odskórzarka.… Read More »

POL011702162 Czapski Andrzej 00088-6520.10-OR1600074/16

POL011702162 Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie i odpowiedzialnego społecznie rybołówstwa.4 Czapski Andrzej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Czapski Andrzej. Numer Identyfikacyjny Statku: POL011702162. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace KRS-2 przez 30 dni.. Cel operacji: Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie… Read More »

00018-6520.11-OR1600027/17/18 Najgebauer Dariusz POL010601616

POL010601616 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Najgebauer Dariusz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL010601616. Nazwa operacji: Zakup samochodu dostawczego o dcm 3.5 t… Read More »

00040-6521.5-OR0700016/18 PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO- USŁUGOWO-HANDLOWE MAKROBET SPÓŁKA JAWNA JANINA PIĘTKA I JAN PIĘTKA

Propagowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO- USŁUGOWO-HANDLOWE MAKROBET SPÓŁKA JAWNA JANINA PIĘTKA I JAN PIĘTKA . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji:… Read More »

POL023401019. POL034500343 EURO-FISH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 01299-6520.10-OR1100016/19

POL023401019. POL034500343 Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej4 EURO-FISH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: EURO-FISH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ . Numer Identyfikacyjny Statku: POL023401019. POL034500343. Nazwa operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: Tymczasowe… Read More »

00390-6520.10-OR1600160/17 Kołakowski Leszek POL023300531

POL023300531 Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie i odpowiedzialnego społecznie rybołówstwa. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kołakowski Leszek. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023300531. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace JAR-14… Read More »

POL036701149 Selin Andrzej 00049-6520.9-OR1100047/17/18

POL036701149 podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy4 Selin Andrzej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Selin Andrzej. Numer Identyfikacyjny Statku: POL036701149. Nazwa operacji: Inwestycje na statku rybackim KUŹ-45 w zakresie poprawy warunków bezpieczeństwa. Skrócony opis operacji: Inwestycje na statku rybackim KUŹ-45… Read More »

2016-01-01 ra rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego. 00018-6526-DPT00005/19

2016-01-01 65977.24 ra rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego. Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: ra rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.. Numer Identyfikacyjny Statku: 2016-01-01. Nazwa operacji: 2018-06-01. Skrócony opis operacji: 87969.6. Cel operacji: 65977.2. Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 00-400. Data Zakończenia Realizacji Operacji: Polska. Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 7 –… Read More »