Tag Archives: arimr dotacje na działalność pozarolniczą 2020

POL010601479 Parma Dariusz 00128-6520.10-OR1600119/16

POL010601479 Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie i odpowiedzialnego społecznie rybołówstwa.4 Parma Dariusz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Parma Dariusz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL010601479. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace TRB-26 przez 30 dni. Cel operacji: Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie… Read More »

Lis Natalia 00072-6523.2-SW1310091/19

Wspomaganie rozwoju rynku pracy oraz zwiększenie możliwości korzystania z usług turystycznych poprzez zakup 2 domków całorocznych.4 Lis Natalia Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Lis Natalia. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Zakup domków całorocznych z przeznaczeniem na cele turystyczne.. Skrócony opis operacji: „Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim. wspieranie uczenia… Read More »

POL011801709 Kruła Dariusz 00685-6520.10-OR1600343/18/19

POL011801709 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Kruła Dariusz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kruła Dariusz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL011801709. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace DZI-13 przez 30 dni. Cel operacji: Podnoszenie… Read More »

00284-6520.10-OR1100096/17 Granosik Wojciech POL023401076

POL023401076 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Granosik Wojciech. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023401076. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji:… Read More »

POL023200730 Paruzel Zygmunt 00034-6520.6-OR1600039/16

POL023200730 Zapewnienie równowagi pomiędzy zdolnością połowową a dostępnymi uprawnieniami do połowów.4 Paruzel Zygmunt Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Paruzel Zygmunt. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023200730. Nazwa operacji: Utrata miejsca pracy związana ze złomowaniem jednostki DAR-16. Skrócony opis operacji: Z powodu złomowania statku rybackiego DAR-16 nastąpi utrata miejsca pracy na okres 24 miesięcy.. Cel operacji: Zapewnienie… Read More »

Gmina Sępólno Krajeńskie 00002-6523.2-SW0210004/17/18

Tworzenie atrakcyjnej przestrzeni turystycznej i rekreacyjnej poprzez budowę pomostu oraz zakup łodzi żaglowych i wędkarskich4 Gmina Sępólno Krajeńskie Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Sępólno Krajeńskie . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Rozbiórka istniejącego i budowa nowego pomostu nad Jeziorem Sępoleńskim oraz zakup łodzi wędkarskich i żaglowych. Skrócony opis operacji: Tworzenie. rozwój oraz… Read More »

Możdżyński Marek 00017-6520.9-OR1600041/17/18

Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Możdżyński Marek Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Możdżyński Marek. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Zakup sprzętu poprawiającego bezpieczeństwo oraz warunki pracy na łodzi USM-20. Skrócony opis operacji: -Transporter radarowy-Telefon morski GSM +antena +kabel… Read More »

00516-6520.10-OR1600139/18 Konkel Andrzej POL010801529

POL010801529 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Konkel Andrzej. Numer Identyfikacyjny Statku: POL010801529. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez… Read More »

POL010601470 Kasietczuk Marcin 00620-6520.10-OR1600068/18

POL010601470 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy.4 Kasietczuk Marcin Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kasietczuk Marcin. Numer Identyfikacyjny Statku: POL010601470. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej w roku 2018 przez 30 dni łodzi… Read More »

2018-01-01 bezpieczeństwa publicznego 00045-6521.5-OR0500057/18

2018-01-01 78949.554 bezpieczeństwa publicznego Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: bezpieczeństwa publicznego. Numer Identyfikacyjny Statku: 2018-01-01. Nazwa operacji: 2022-12-01. Skrócony opis operacji: 105266.07. Cel operacji: 78949.55. Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 05-300. Data Zakończenia Realizacji Operacji: Polska. Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy. Kwota Wkładu EFMR:… Read More »