Tag Archives: arimr druki do pobrania oświadczenie

01109-6520.10-OR1600205/19 Bednarek Maria POL022500372

POL022500372 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Bednarek Maria. Numer Identyfikacyjny Statku: POL022500372. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Zaprzestanie działalności połowowej przez 20… Read More »

00134-6521.3.1-OR0300032/17/18 Czupryna Andrzej

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Czupryna Andrzej. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Realizacja działań wodno srodowiskowych oraz produkcji dodatkowych cennyhc gatunków ryb… Read More »

POL033801997 Konkel Marcin Artur 00979-6520.10-OR1100441/18/19

POL033801997 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy4 Konkel Marcin Artur Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Konkel Marcin Artur. Numer Identyfikacyjny Statku: POL033801997. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa… Read More »

Admirał Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością 00004-6524.4-OR1200001/18/19

Zachęcanie do inwestowania w sektor przetwarzania i obrotu4 Admirał Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Admirał Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Zakup maszyn. urządzeń. lini technologicznej oraz środków transportu wewnętrznego do zakładu Admirł sp. z o.o.. Skrócony opis operacji: Zakup maszyn. urządzeń. lini technologicznej oraz… Read More »

POL033800394 Budzisz Rafael 00863-6520.10-OR1100306/18/19

POL033800394 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Budzisz Rafael Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Budzisz Rafael. Numer Identyfikacyjny Statku: POL033800394. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw… Read More »

00852-6520.10-OR1600458/18/19 Tulin Józef POL022600403

POL022600403 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwo lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Tulin Józef. Numer Identyfikacyjny Statku: POL022600403. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez 30… Read More »

POL012101628 Bazylak Sławomir 00704-6520.10-OR1600362/18/19

POL012101628 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Bazylak Sławomir Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Bazylak Sławomir. Numer Identyfikacyjny Statku: POL012101628. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz… Read More »

POL036101020 Cieśluk Leszek 01165-6520.10-OR1100178/19

POL036101020 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Cieśluk Leszek Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Cieśluk Leszek. Numer Identyfikacyjny Statku: POL036101020. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw… Read More »

POL012302218 Girin Grzegorz 00554-6520.10-OR1600098/18

POL012302218 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy.4 Girin Grzegorz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Girin Grzegorz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL012302218. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace MRZ-17 przez… Read More »

00087-6520.2-OR1100074/18/19 Kupferschmidt Henryk Józef POL034300815

POL034300815 Zmniejszenie wpływu rybołówstwa na środowisko morskie. w tym unikanie i redukcja w jak największym stopniu. niechcianych połowów 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kupferschmidt Henryk Józef. Numer Identyfikacyjny Statku: POL034300815. Nazwa operacji: Wymiana narzędzi połowowych na statku rybackim SWA-11.. Skrócony opis… Read More »