Tag Archives: arimr e-wniosek logowanie

POL034502033 Mróz Zbigniew 00445-6520.10-OR1600168/18

POL034502033 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy.4 Mróz Zbigniew Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Mróz Zbigniew. Numer Identyfikacyjny Statku: POL034502033. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace KOŁ-142 przez… Read More »

promy z polski do szwecji

POL011401389 Paszek Zdzisław 00228-6520.10-OR1600025/17

POL011401389 Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie i odpowiedzialnego społecznie rybołówstwa.4 Paszek Zdzisław Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Paszek Zdzisław. Numer Identyfikacyjny Statku: POL011401389. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace LBN-36 przez 30 dni.. Cel operacji: Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie… Read More »

promy z polski do szwecji

Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy 00002-6524.3-OR1100001/18

Podniesienie i ujednolicenie wiedzy technologów i pracowników zatrudnionych w przetwórstwie ryb. ale także służb weterynaryjnych. poprzez dostarczenie prawidłowych interpretacji obowiązujących rozporządzeń. głównie Komisji Europejskiej. dotyczących przetwórstwa ryb.4 Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Opracowanie… Read More »

promy z polski do szwecji

00491-6520.10-OR1100078/17 Pawłyszyn Piotr SWE000004117

SWE000004117 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Pawłyszyn Piotr. Numer Identyfikacyjny Statku: SWE000004117. Nazwa operacji: „Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej”. Skrócony opis operacji: „Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej”. Cel… Read More »

promy z polski do szwecji

POL023602039 Grala Wojciech 01053-6520.10-OR1100006/19

POL023602039 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy4 Grala Wojciech Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Grala Wojciech. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023602039. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa… Read More »

promy z polski do szwecji

POL034400797 Sobala Zbigniew 00942-6520.10-OR1100467/18/19

POL034400797 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Sobala Zbigniew Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Sobala Zbigniew. Numer Identyfikacyjny Statku: POL034400797. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz… Read More »

promy z polski do szwecji

Tutko Magdalena 00024-6521.5-OR1500077/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego4 Tutko Magdalena Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Tutko Magdalena. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe – realizacja programu w gospodarstwie rybackim Radolin. Skrócony opis operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe – realizacja programu… Read More »

promy z polski do szwecji

Gmina Drawsko Pomorskie 00161-6523.2-SW1610245/18

Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez przebudowę budynku szkoły na świetlicę gminną.4 Gmina Drawsko Pomorskie Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Drawsko Pomorskie . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Przebudowa części pomieszczeń Szkoły Podstawowej ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę gminną w Zarańsku. Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach… Read More »

promy z polski do szwecji

Polski Związek Wędkarski 00046-6521.5-OR1400003/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego4 Polski Związek Wędkarski Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Polski Związek Wędkarski . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Realizacja Pakietu 1 oraz Pakietu 2 w zakresie wymogu 2.1 na Obiekcie Stawowym Ołownik. Skrócony opis operacji: Akwakultura… Read More »

promy z polski do szwecji

POL037402117. POL037402118 Sładkiewicz Radosław 00093-6520.10-OR1400031/18

POL037402117. POL037402118 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy4 Sładkiewicz Radosław Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Sładkiewicz Radosław. Numer Identyfikacyjny Statku: POL037402117. POL037402118. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa… Read More »

promy z polski do szwecji